Waarom deze blog

Deze blog is bedoeld voor mensen die zich bezighouden met spiritualiteit en de verandering in de energie op aarde. Ik zal met enige regelmaat artikelen plaatsen die met dit onderwerp te maken hebben. Verder zal ik aanwijzingen geven van hoe je je het beste kan afstemmen op die nieuwe hogere energie. Ik hoop je vaak op mijn blog te mogen ontmoeten.

vrijdag 31 juli 2020

Voel je gedragen, voel je verhogen


De energie blijft sterk stijgen.
Het zal de komende periode niet anders worden.
Die sterk stijgende energie is nodig om het transformatie
proces op aarde te ondersteunen.

Loslaten is niet gemakkelijk.
Dit gaat ondersteund worden door die mooie energie.

Waarom is loslaten zo ingewikkeld?

Dit komt omdat het beeld van loslaten wordt
gevormd vanuit de 3D werkelijkheid.
Die 3D werkelijkheid is er niet meer.
Het zijn dus manke vergelijkingen.

Vanuit die 3D werkelijkheid is er het gevoel
dat wat losgelaten wordt, ook weg zal zijn.
Dit is niet zo.
Dat zal nooit zo zijn.

Het is en blijft een onderdeel van het zielenleven van de mens
en kan als zodanig nooit “verdwijnen”.
Het zal altijd in een deel van de ziel aanwezig zijn.
De ziel is een totaliteit.

De sterk instromende energieën zullen op een liefdevolle wijze,
de mens los maken van die lagere dimensies.
Wanneer de mens daar geen stappen in durft te zetten,
is dat geen probleem.
De energie zal die mens liefdevol door laten stromen naar de hogere
energie trilling.

De lagere en hogere energie trilling kunnen steeds minder
in één en dezelfde ziel aanwezig zijn.

Wanneer de mens zelf actief kan loslaten,
komt hij sneller in de hogere energietrilling terecht.
Kan hij eerder de mooie verbinding met die hoge energie maken.

Maar niemand die actief in dit transformatieproces zit,
zal hoeven wanhopen dat hij niet mee gaat naar die hogere energie.
De mensen zullen liefdevol in een sterke stroming van de energie
terecht komen en zullen dan als het ware losgekoppeld worden
van die lagere trilling.

Die lagere trilling blijft bestaan, maar de mensen zullen er niet meer
regelmatig mee verbonden zijn.

De overstap naar de hogere dimensies wordt een feit.
Er is nu een periode van een zogenaamde stroomversnelling.
Die is nodig om zoveel mogelijk mensen door te laten stromen.

Die hogere energie is weer nodig als ondersteuning in het aardse
en universele proces.
Alles is met elkaar verbonden.
Alles heeft invloed op elkaar.

De aardse processen ondersteunen de mens.
De mens ondersteunt de aardse processen.
De aardse processen en de processen van de mens
ondersteunen het universele proces.
Het universum ondersteunt het aardse proces.

Alles grijpt in elkaar.
Niets kan zonder elkaar.

Het licht versterkt per dag.

Namasté
Ik zie het licht

Martha Krul

LLAMA TRIPLE