Waarom deze blog

Deze blog is bedoeld voor mensen die zich bezighouden met spiritualiteit en de verandering in de energie op aarde. Ik zal met enige regelmaat artikelen plaatsen die met dit onderwerp te maken hebben. Verder zal ik aanwijzingen geven van hoe je je het beste kan afstemmen op die nieuwe hogere energie. Ik hoop je vaak op mijn blog te mogen ontmoeten.

woensdag 27 september 2023

Deuren gaan dicht, deuren gaan open

Wij veranderen als mens.

Daarmee veranderen wij ook in ons doen

en laten.

Ons eetpatroon is veranderd.

Onze leefstijl is veranderd.

Deuren vielen dicht.

Wij zitten in een transformatie.


Onze manier van omgaan met onszelf

is ook veranderd.

Ons ego heeft een flinke stap achteruit

gedaan.

Natuurlijk hebben wij nog een ego,

maar die is verzacht en doet op zijn/ haar

eigen liefdevolle wijze mee in het proces.


Wij hebben een overstap gemaakt van

denken naar voelen.

Van ratio naar ons hart in een vol-ledige

verbinding.

Wij voelen en gaan dan denken.

Deuren vallen dicht, deuren gaan open.


Je voelt dat jezelf bent verzacht.

Je trekt naar de stilte.

Je verbinding met het universum is

intenser geworden.

Je voelt en je weet.


Je eigen wijsheid komt op een getransformeerde

wijze opnieuw tot leven.

Oude deuren gingen dicht.

Vele verlichte deuren schieten open.

Tekens overal.


Zit je naar een bewerkte vloertegel te

kijken, dan zie je ineens een beeld naar

voren komen.

Niet voor niets.

Het is een aanwijzing.


Zit je de volgende dag weer naar die

tegel te kijken dan zal je een ander

plaatje te zien krijgen.


Overal zitten je aanwijzingen.

Je verbindingen versterken,

terwijl wijzelf verzachten.


Het is een bijzondere tijd.

Blijf niet stilstaan bij wat niet meer

is, maar kijk naar hoeveel er WEL is.

Je hebt meer in handen gekregen,

dan uit je handen is gevallen.

Vele, vele deuren staan voor je open.

Zie je kansen.

Zie je mogelijkheden.


Kijk naar wat wel kan.

Je manifesteert je eigen levensinvulling.

Jij bent de meester van je eigen leven.

Voel dat.

Weet dat.


Dan ervaar je dat de bomen tot in de hemel

groeien.

Het werd je altijd anders verteld.

Het gaat niet om wat die ander je heeft

verteld.

Het gaat om wat JIJ jezelf verteld.

Vertel je eigen waarheid.

Vele deuren staan wagenwijd open.


Namasté

Ik zie het licht


Martha Krul

dinsdag 26 september 2023

Omdenken in mogelijkheden

Denken in beperkingen of

denken in mogelijkheden.

Denken in grenzen of in grenzeloosheid.


Volg jij je eigen manier van denken over

jezelf wel eens heel kritisch?

Je hebt je eigen wijsheid.

Benut je die ook of beperk je dat door

je eigen manier van denken.


Dat kan ik toch niet.

Dat snap ik niet.

Ik voel mij niet zo goed.

Ik kan dat niet loslaten.


Hoe vaak hoor jij jezelf het woord “niet”

tegen jezelf zeggen.

Je wilt gaan voor de hoofdprijs.

Je beperkt jezelf door alleen de “nieten”

uit het loterijboekje te halen.


Wanneer je je dat bewust bent,

zal je leven veranderen.

Jij kunt nog steeds over de hoogste hekjes

springen.

Waarom zou jij dat niet meer kunnen?

Je denkt aan je stramme lichaam.

Je voelt je niet zo soepele knieën.

Maar wat…..?


Jij denkt dat kan ik toch niet.

Ik kom daar met geen mogelijkheid over heen.


Dan ga je omdenken.

Je gaat jezelf als een atletisch figuur zien.

Natuurlijk mag je lachen bij dat beeld.

Dan zie je dat je op je hindernis af gaat.

En…….?

Het universum zet het hekje open en binnen

ben je.


Het universum denkt en werkt met jou samen.

Het gaat lang niet altijd op de manier waarop

jij over jezelf dacht.

Maar……….?

Hoeveel andere mogelijkheden blijven er

dan nog over?

Ontelbare.

Het universum heeft alles gezien en verbindt

het met jouw manier van denken en voelen.

Denk niet in beperkingen.

Denk in openheid.

Denk in grenzeloosheid.

Denk in oplossingen niet in problemen.

Het zit meestal anders dan dat jij jezelf

hebt verteld.


Laat die manier van denken maar los.

Je hebt veel meer mogelijkheden tot

je beschikking als dat jij kunt

bedenken.


Laat los en roep tegen het universum.

Ik wil weer spelen.

Ik wil weer in eindeloosheid kunnen leven.

Pak mijn handen en speel met mijn

mogelijkheden.

Ik zet mijn hart open.

Ik ben er en mijn innerlijke kind ook.

Wij zijn samen op het verlichte pad.

Ik kom.

Roep mij maar.

Ik luister naar Uw stem.


Namasté

Ik zie het licht


Martha Krul

maandag 25 september 2023

Je hoeft niet constant op “aan” te staan

Wij werken zo hard aan onszelf.

Dat zijn wij ook al jaren gewend.

Wij werken dag en nacht.

Het gaat maar door.

Niet altijd bewust, soms in onze slaap,

ook onbewust.


Onze knoppen staan voortdurend op

“aan”.

Je hoeft niet altijd actief te zijn in

je proces.

Soms juist niet…..Laat los en laat je downloads bezinken.

Voel hoe jij als mens verandert.

Je krijgt zoveel zicht op je eigen levens.

Cirkels worden voortdurend gesloten.


Alles wordt in een ander (dag)licht gesteld.

Jij mag ervaren zonder de diepte in te gaan.

Jij ziet en overziet je levens.

Puzzelstukken vallen op hun plek.


Jij krijgt zicht op je eigen overzichtsplaatje.

Je ziet wie je bent.

Je weet wie je was.

Jij ziet de verbindingen.

Je weet waar je vandaan kwam.

Je ziet al heel goed waar je pad

je heen voert.


Laat maar los als het te veel wordt.

Ook dat is deel van je proces.

Jij bent sterk en dat hoef je niemand

meer te bewijzen.

Ook jezelf niet.


Jij weet wat je weet.

Je weet wie je bent.

Al heb je nog niet het vol-ledige zicht

op de nieuwe mens die je bent.


Alles wordt helder.

Het licht dringt door tot in de kleinste

hoekjes.

Je ziet het en je weet waar het mee

te maken heeft.


De tijd gaat snel.

Wij kunnen heel snel inspelen op

onze toegezonden tekens.

Niets is vreemd.

Zelfs al denken wij iets voor de

eerste keer gezien te hebben.


Onze eigen wijsheid komt aan het licht.

Onze eigen kennis wordt geopenbaard

aan ons zelf.

Sta niet voortdurend op “aan”.

Laat maar los en voel dat je dan nog

verbonden bent.


Je hebt een veiligheidslijntje met

het universum.

Je bent en blijft verbonden.

Niets kan die verbinding verbreken.


Jij hebt een zielenverbinding met de

zielen die daar verblijven.

Het is zo duidelijk.

Ga maar zitten en voel dat het goed is.

Je hoeft niet al maar verder en verder.

Ga naar je rust en voel dat het goed is.


Zet je knopje maar op zacht.

Je voelt het.

Je blijft stromen.

Je wordt gedragen in sterke armen.

Lekker puffen.

Het mag allemaal.


Namasté

Ik zie het licht


Martha Krul

zondag 24 september 2023

Hoe flexibel ben je

Je hebt het gevoel dat je leven

op de rit zit en dan….

Dan krijg je ineens tekens vanuit

het universum.

Ze vragen je op te staan en te volgen.


Je weet wat je waard bent.

Je weet wat je kan.

Ben je dan bereid om je tekens te

volgen?


Natuurlijk mag er een moment van

verwarring zijn.

Heb je dan de moed en de kracht om

je nieuwe tekens te gaan volgen.


Wij gaan ons los maken vanuit onze

oude leefgroepen.

Dat is al een tijd geleden in gang gezet.

Nu gaan wij op weg.

Wij voelen waar wij ons fijn voelen en

waar wij een overeenkomstige trilling

vinden.


Dat kan dus op een geheel andere

plek zijn dan waar je jaren hebt geleefd.

Hoe flexibel ben je?


Wij hebben niet voor niets onze huizen

al leeg geruimd.

De kringloopwinkels zijn boordevol.

Onze huizen zijn nagenoeg leeg.


Durf je je tekens te volgen?

Voel je bij het zien van je tekens

dat er binnen in je iets begint wakker

te worden.


Je kwam met grootse plannen naar de

aarde.

Die werden niet meteen zichtbaar,

al bleven ze wel voelbaar.

Sommige plaatjes deden je daar steeds

opnieuw blij van worden.

Je voelde die verbinding.


Het is de tijd van verandering.

Alles is aan het veranderen.

Wij ZIJN veranderd en daarmee gaat

onze levensinvulling veranderen.


Durf je die stappen te maken?

Durf je je eigen zielentrilling te gaan

volgen om je daar opnieuw met je

oorspronkelijke plan bezig te gaan houden?


Het is een boeiende tijd.

Velen hebben de afgelopen tijd diepgaande

processen doorgemaakt.

Die processen zijn nog gaande.

Alles verandert in hoog tempo.

Niets kan stoppen dat komt.


Jij voelt het aan.

Je staat weer op een nieuw kruispunt in

je leven.

Hoe flexibel ben je?

Durf je je hart te volgen?


Deuren vallen dicht.

Vele deuren vliegen open.

Het licht verbindt je met je tekens.

Je krijgt vele, vele tekens.

Soms zie je het niet zitten,

dan voel je een krachtige energie om je

heen.

Je doet het niet alleen.


Onze leefwerelden zijn in een hoog

tempo aan het veranderen.


Ben je flexibel genoeg om je hart

te volgen?


Je kan zo maar eens een plan voorgelegd

krijgen en niet meteen doorzien wat

het betekent.

Het universum kijkt met je mee.

Het universum kent jouw zielenplan.

Dat plan wordt verder met je uitgewerkt.

Wees er op voorbereid dat je uit onverwachte

hoek zo maar een vraag gesteld krijgt die daar

mee verbonden is.


De belangrijkste vraag is:

“Hoe flexibel ben je ?”


Namasté

Ik zie het licht


Martha Krul

zaterdag 23 september 2023

Weten wat je waard bent

Jij bent als eigen wijs wezentje

op de aarde gekomen.

Vaak flink krijsend om goed te laten

horen dat je er was.


Je bracht je eigen wijsheid mee.

Levens lang had je hard gewerkt aan

die wijsheid.


Door onze transformatie krijgen wij

weer meer beschikking over kennis

uit vorige levens.

Het komt aan de oppervlakte.

Je wordt je er meer bewust van.

Het onderbewustzijn heeft die kennis

naar boven laten komen.

Ook in onszelf komt alles aan het licht.


Weet wat je waard bent.

Was je gewend om gebogen te gaan en

de punten van je schoenen te volgen,

verander dat dan.

Kijk omhoog naar het licht.

Voel dat je je borstkas opent.

Voel dat je je verbindt met het licht

vanuit het universum.


Dat is een stuk verbinding waardoor

je veel te weten komt vanuit je vorige

levens.


Weet wat je waard bent.

Je bent bijzonder en hebt vele levens

aan jezelf gewerkt.

Het was de omgeving waardoor je

anders over jezelf bent gaan denken.

Ook dat is veranderd.


JIJ bent de kapitein op je eigen schip.

Het vaart zoals JIJ dat wil.

Jij bent de spil van je eigen universum.

Jij bent het begin en het einde van iedere

stap die je wil zetten.

Jij zit aan het stuur van je eigen auto.


Niet de ander bepaalt.

JIJ bepaalt waar je heen gaat en hoe je

dat gaat doen.

Je eigen wijsheid is daar een belangrijk

deel van.

Het universum zit op jouw golflengte

en luistert mee en geeft de nodige

tekens aan je door.


Weet wat je waard bent.

Kijk naar het licht dat met je verbonden is.

Kijk naar omhoog en zie hoe je pad

zich aan je openbaart.

Door naar beneden te kijken ontneem je

jezelf veel zicht en mis je tekens.


Je bent een universeel wezen dat op aarde

woont.

Kijk naar het universum.

Dat is je thuis.

Dat is de plek waar je al vele keren geweest

bent.

Je verandert constant van vorm in die energie.

Jij bent heel veel waard.

Voel dat.

Weet dat.


Je krijste je longen uit je lijf toen je op

aarde kwam.

Toen wist je het.

Nu weet je het.


Namasté

Ik zie het licht


Martha Krul

vrijdag 22 september 2023

Stappen op je verlichte pad

De tijd gaat voort.

Dagen vliegen voorbij.

Er verandert veel.

Alle processen laten zich zien.


Ik zie hoe ikzelf, als een ui,

laag voor laag wordt afgepeld.

Ik kom steeds dieper naar mijn eigen

kern.

Ik zie de nieuwe mens in mijzelf

steeds meer vorm krijgen.


Met die vorming van mijn nieuwe

mens-zijn, komen de nieuwe elementen en

emoties aan het licht.

Het lijkt op wat was.

Maar het is in niets wat het leek te zijn.

Alles is anders.

Ik begin meer duidelijkheid te krijgen

en dat geeft mij vertrouwen.


Ik voel de begeleiding vanuit het universum.

Ik voel hun aanwezigheid sterker,

zoals ik alles intenser ervaar.

Dat sterker aanvoelen is geen vorm van

hardheid.

Alle sterkte wordt verzacht vanuit het

gevoel van onvoorwaardelijke liefde.

Niet alleen de liefde voor mijzelf,

maar voor alles met een ziel in het totale

universum.


Ik voel mij sterker verbonden.

Ik voel dat ik verbonden ben met de stroming

van het leven.

Ik voel dat ik verbonden ben aan mijn

zuivere bron.

Ik voel dat ik verbonden ben met mijn

zuivere oorsprong.

Cirkels worden rond.

Het einde wordt een begin.

De cirkelgang is intens, maar bijzonder.


Ik voel dat ik het niet alleen doe.

Ik weet NU dat mijn opmerkingen en

vragen wel degelijk een verbinding

vormen tussen mij en het universum.

Ik heb minder vragen.

Ik ben meer van het weten.


Wie oren heeft hore.

Wie ogen heeft zie.

Het is ons al heel vaak verteld.

Het wordt met iedere stap op ons

verlichte pad duidelijker.

De schaduw licht achter ons bij iedere

stap die wij doen naar het licht.


Ik voel dat ik verlicht ben.

Ik voel dat ik bijzonder ben.

Ik voel dat ik omarmd wordt.

Ik voel….

Het is oneindig.

Wat een tijd.


Namasté

Ik zie het licht


Martha Krul

woensdag 20 september 2023

Hetgeen je toevalt

Je bent een heel eind op pad.

Je hebt al vele stappen gezet op je

nieuwe verlichte pad.

Je voelt dat alles anders aanvoelt.

Je voelt je blij en gelukkig.

Soms begrijp je zelf niet waarom.

Dit zijn de gevoelens van de nieuwe

mens.


De energie trilt hoog.

Je herkent het van opgewonden stemmen.

Die kunnen hoog “kirren”.

Alles verbonden aan die hoge energie.


Je vliegt steeds hoger en ondervindt

dan dat er voortdurend van je gevraagd

wordt om je aan te passen.

Het is niet vreemd dat je vermoeid bent.

Je leert dag en nacht en je lichamen

veranderen van energetische dichtheid.


Niet is meer in en aan je, zoals je gisteren

was.

Niets is aan je, zoals je morgen zal zijn.


Je zal door het universum naar situaties

worden geleid, die je in eerste instantie

niet als opdrachten zal herkennen.

Nieuwe opdrachten voor de nieuwe mens.

Het is bijzonder om te zien hoe jij je

gaat opstellen en voelen in die vernieuwde

situaties, die doorspekt zijn van verouderde

emoties.

Het loopt nog even door elkaar.


Waarom?

Om je helderheid in jezelf te geven.

Hoe ging je er mee om?

Hoe GA je er mee om?


Je zal het herkennen.

Je voelt even die oude verbindingen.

Dan schakel je naar je nieuwe mens-zijn.

Je doet een denkbeeldige stap naar voren.

Je laat bewust het oude achter je.

Je pakt je nieuwe kansen.


Je bent bezig aan een stukje praktijk training.

Het valt je toe.

Het is geen toeval.

Het is om jezelf te laten voelen en ervaren

hoe WAS het en hoe IS het.

Je bent bewuste stappen aan het zetten.

Je weet wie je was, al wordt dat steeds

vager in je herinnering.

Onderdeel van het proces.


Je opent je en je voelt dat je nu andere

kennis en wijsheid in jezelf kunt vinden.

Dat maakt het lopen op je nieuwe pad

zo bijzonder.

Je wordt er blij van.


Deuren gaan dicht, maar veel meer gaan

open.

Jij hebt de sleutel in handen.

Jij bent de meester van je eigen toekomst.

Jij speelt met het universum.

Je innerlijke kind komt helemaal tot leven.


Je bewust verbinden met het licht en speels

door het leven gaan.

Dat is het verlichte pad van de nieuwe mens.

Het is geen toeval waar je in terecht komt.

Het is wat je toevalt.

Het universum waakt over je.


Namasté

Ik zie het licht


Martha Krul