Waarom deze blog

Deze blog is bedoeld voor mensen die zich bezighouden met spiritualiteit en de verandering in de energie op aarde. Ik zal met enige regelmaat artikelen plaatsen die met dit onderwerp te maken hebben. Verder zal ik aanwijzingen geven van hoe je je het beste kan afstemmen op die nieuwe hogere energie. Ik hoop je vaak op mijn blog te mogen ontmoeten.

zondag 22 september 2019

23 september, de Equinox – het keerpunt in ons proces


23 september, de Equinox – het keerpunt
Wij voelen het.
Niet alleen de zon staat op een keerpunt.
Wij ook.
Het licht komt in grote stromen binnen.
Alles is gaat op volle kracht.

De mens gaat in sneltreinvaart door zijn gevoelens.
Krijgt heel veel te zien en te ervaren.
Niet alleen overdag.
Ook in de nachten zijn wij nog druk aan het werk en wordt ons van alles getoond.

De kracht van de transformerende mens is sterk toegenomen.
Dit hadden wij een paar jaar geleden niet kunnen doorstaan.

Nu puffen wij onder wat er allemaal gebeurt,
maar hebben de kracht door te gaan.
Wat is die mens veranderd!
Wat is die mens sterk geworden!

Het licht dat ons hierbij helpt komt vanuit het universum.
Daar wordt in grote BEwondering naar ons gekeken.
Daar wordt in grote VERwondering naar ons gekeken.
Die mens die dit deel van de transformatie doet slagen.

Wij hebben een zwaar stuk afgelegd.
De zon gaat keren.
Net als ons leven.
Wij krijgen nu een stuk dat gemakkelijker wordt.
De krachten doorstaan het “geweld”.

Er zijn in dit proces “barsten” in onszelf ontstaan.
Door al die barsten gaat het licht sterker naar buiten schijnen.
Je verlicht jezelf.
Je verlicht de omgeving.
Je verlicht Moeder Aarde.

JIJ bent die krachtige lichtwerker die nu het kruispunt gaat oversteken.
Jij gaat het gemakkelijker krijgen.
Jij gaat genieten van het licht.
Het universum stuurt het ons in grote hoeveelheden.

Langzaam gaat het ei open.
Je bent aan een mooi en intensief gedeelte bezig.
Het licht is er en je voelt en ziet het ook.

Je zal voelen dat je lichter en lichter wordt.
Niet alleen in figuurlijke, maar ook in letterlijke zin.
Je gaat stromen en vliegen.

Jij bent een grote oversteek aan het maken.
Het licht verwelkomt je.
Je hebt het gered.

Namasté

Gerelateerde afbeelding


zaterdag 21 september 2019

Wie ben ik nu werkelijk?


Deze vraag komt heel veel naar boven.
Kan JIJ daar werkelijk antwoord op geven?
Weet jij diep van binnen eigenlijk wel wie je bent?

Je kwam op aarde met je eigen levensopdracht.
Die opdracht kozen de sterken onder ons vol overtuiging.
Die levensopdracht is lang niet altijd gemakkelijk.
Daarom kwam je ook met die sterke kracht naar de aarde.

Van het leven krijgt niemand een program.
Je wist van te voren niet waar je aan begon.
Dat is allemaal heel aards en 3D gedacht.

Nu stroomt die mooie energie van de 5e Dimensie en hoger binnen.
Het overspoelt ons letterlijk.
Soms dreigen wij zelfs koppie onder te gaan.

Die mooie energie stelt alles in een ander daglicht…….

Ja en daar zit een knelpunt.
Dat blijkt een schakelpunt te zijn.

Wij worden overspoeld door die prachtige energie
en wij blijven onszelf vanuit die gedachten van de 3e dimensie bekijken.

Die twee stroken niet met elkaar.

Door je weerstand niet op te geven en over te gaan naar de acceptatie kom je in een “gevecht”met jezelf terecht.
Wanneer JIJ jezelf gaat zien vanuit die 5e lichte dimensie, dan zie je dat mooie mens die je bent.

Dan WEET je dat je bijzonder bent.
Dan Weet je dat je het licht naar de aarde kwam brengen.
Dan weet je dat het universum je in alles zal en wil ondersteunen.
Dan weet je dat het geluk op je pad ligt, etc.

Door in de 3D – denkmodus te blijven, bezie je het vanuit een statisch geheel.
Vanuit de zwaarte en 5D is transparantie.
Is luchtig.
Is vrolijk.
Is blijheid en vrijheid.

Zijn er in die 5e dimensie dan geen “moeilijke” momenten?
Ja natuurlijk wel.
Je gaat er alleen heel anders mee om.
Je ontvangt je inzichten.
Je voelt je leiding.
Je wordt gedragen.

Daardoor kom je heel anders door die momenten heen.

Laat het statische los van die 3e dimensie.
Vlieg als een raket naar een hoge trilling.
Voel dat je je anders gaat voelen.
Voel dat het licht in je hart warmer wordt.
Voel dat je hart wil dansen en zingen.

Dat ligt er ook allemaal voor jou.
Laat je weerstand los en vlieg……..
En ervaar wie jij werkelijk bent.

Namasté

Afbeeldingsresultaat voor spiritueel wie ben ik werkelijk

donderdag 19 september 2019

Wij steken het kruispunt over……ja JIJ ook!


Samen zijn wij op pad.
Wij hebben elkaar nodig.
Wij zijn verbonden met elkaar.
Wij voelen elkaar aan.
Steunen en ondersteunen elkaar.

Wij hebben vertrouwen in hetgeen komen gaat.
Soms slaat te twijfel toe.
Door elkaar te steunen, komt het vertrouwen terug.

Jij kan het, dus ik ook.
Toch steeds weer die angst en die twijfel.

Kijken naar de sterkeren in de groep.
Zie je wel.
Het is niet voor mij weggelegd.

Niets is minder waar.
Iedereen die bewust met dit transformatie proces bezig is,
gaat het licht zien.
Jij bent op weg gegaan.
Geef jezelf die ruimte.

Door jezelf te verbinden met je angsten, maak je het voor jezelf er niet gemakkelijker op.
JIJ hoort ook bij de mensen die naar het licht gaan en aan het transformeren zijn.

Je hebt toch ook zelf al gezien dat JIJ zo sterk bent veranderd.
Het oude gezegde: “Van het concert des levens krijgt niemand een program”.
Is nu ook heel sterk van toepassing.

Spiegel je niet aan de “voorop lopers”.
Ieder mens heeft zijn eigen proces.
Heeft zijn eigen sterke en zwakke kanten.

Weet dat eenieder die aan dit proces mee doet,
het licht gaat zien op zijn pad.

Het is geen vraag.
Het is een weten.
JIJ bent hier niet voor niets, al vraag je je dikwijls af of dat wel waar is.

De mensen die bewust aan dit proces meedoen,
die mensen zijn zelfs de voorlopers, de pioniers in dit proces.

Dus kijk niet naar de mensen die helemaal voorop lopen.
JIJ loopt ook in de groep die vooraan loopt.

Maak het jezelf niet moeilijker dan dit proces al is.
JIJ gaat het licht zien.
JIJ gaat ook voelen dat je in een hele andere dimensie bent beland.
Geen vraag, maar een weten.
Geef jezelf de ruimte en de rust om dit te voelen.
Dan gaat je eigen licht sterker schijnen en dat verlicht, letterlijk en figuurlijk,
je pad.

Namasté
Martha Krul

Christel Hughes' Special Offer

23 September de Equinox, de terugkeer naar ons echte zelf


Het sluit allemaal zo mooi aan op elkaar.
Wij hebben een periode van licht en openheid mogen beleven.
De zomer is voorbij.
De avonden worden langer.
De lichten worden binnen ontstoken.
Wij maken het gezellig met elkaar binnen onze vertrouwde omgeving.

De natuur is zich aan het opmaken voor de donkere periode.
De periode van kou en weinig licht.
De bomen trekken zich terug en laten de bladeren vallen.
Zo komen zij het beste door de donkere periode.

Wij hebben heel veel licht ontvangen vanuit de kosmos.
Wij zijn een heel ander mens dan wij voor die zomerperiode waren.

In onze transformatie gaan wij nu ook naar binnen.
De stukjes van de puzzel komen één voor één op hun plek te liggen.
Wij zijn niet meer de mens van de lentemaanden.
Wij zijn zelfs al niet meer de mens van de zomer.

Wij mogen onze zegeningen tellen.
Voelen en ervaren hoe het is om met onze nieuwe zelf om te gaan.
Daar is rust en aandacht voor nodig.

Wij trekken ons terug als de oester in de schelp.
Wij zijn die parel die in die schelp ligt.

Nu komt er een tijd van bezinning.
Door de rust en de tijd te nemen zie je je nieuwe facetten stralen.

Je energie is volledig veranderd.
Je schittert en dat is geweldig in een donkere periode.

Tel je zegeningen.
Weet dat je hiervoor bent gekomen.
Dat JIJ het bent die dit alles heeft doorstaan.
Wees trots op jezelf.

Sta rechtop, net als de bomen.
Wetend dat er een stille periode aankomt.
Die stilte is noodzakelijk.

Neem je tijd en je ruimte.
Maak steeds meer ruimte voor jezelf.

Door in een weidse ruimte te verkeren.
Kan jouw licht verder stralen.

Dat licht is nodig voor Moeder Aarde en ook voor de mensen die het moeilijk hebben.
Jij kan daar met je licht heel veel voor betekenen.

Namasté

Afbeeldingsresultaat voor spiritueel ik ben licht ik ben liefdewoensdag 18 september 2019

Aartsengel Gabriel –via Martha Krul Niet meer op de knieën, maar sta op en creëer uw nieuwe leven


De omwenteling van de mens.
Lange tijd is de mens angstig in onwetendheid geweest.
Nu komt hij schuchter uit zijn hoek gekropen.
Eigenlijk kan hij niet geloven wat hij ziet en ervaart.

Zo vele levens is hij in de angst en de onwetendheid gehouden.
Zelfs nu werkt het nog sterk door.
Hij kan niet geloven dat hij niet op zijn knieën hoeft.
Dat hij een goddelijk wezen is en zich zo mag gedragen.

Dat hij de goddelijke vonk in zich heeft.
Dat hij zelf mag creëren en dus letterlijk zijn eigen leven in eigen hand kan houden.

Nog wordt er in angst gekeken.
Het kan niet waar zijn.
Er is iets goed mis met mij.

Zo laat u de angsten nog langer over uzelf regeren.

De zware barrière die door de levens heen is opgebouwd, 
blijkt niet gemakkelijk neer te halen te zijn.

Ik kan het niet geloven.
Ik mag het niet geloven.
Dit kan niet voor mij zijn.
Dat geldt alleen voor de ander, etc.

De mens die geschapen is met de goddelijke vonk in zichzelf,
kan zich nog nauwelijks herkennen.

Het bastion verlaten is moeilijker dan gedacht.

U bent geneigd de oude tradities in “ere” te houden.
De machtige bolwerken nog alle macht te laten behouden.

Die macht was nodig om de mens in angst te laten leven.
Van dat principe wordt nog steeds gebruik gemaakt.

De mens die in angst leeft, kan moeilijk tot creatieve oplossingen komen.

Het tij is gekeerd.
De angst is op retour.
De liefde komt krachtig naar voren.
Daar waar liefde is, kan geen angst meer zijn.

Wanneer u angsten voelt, weet dat u de liefde voor uzelf hebt los gelaten.
U geeft dan weer de “macht” aan iets anders.

U bent het kind van het licht.
U bent een goddelijk wezen.
Niemand kan dat ontkennen, en dus u ook niet.

Doe stappen naar voren.
Sluit u aan bij de grote groepen die zich in liefde en licht verbinden.
Die de vrouwelijke energie haar plek geven.
Die vrouwelijke energie mag nu gezien worden.

Dan ontstaat de creatie van de nieuwe maatschappij.
Nu is het aan de mens om zichzelf te laten zien.

De mens die klein is gehouden.
Die mens staat nu op en WEET wat hem te doen staat.

Laat het verleden achter u en ga op het nieuwe, verlichte pad verder.

U bent niet gek.
In tegendeel.
U hebt te lang in de angsten gezeten.
Niet meer op de knieën, maar sta op en creëer uw nieuwe leven.

Aartsengel Gabriel

Gerelateerde afbeelding


dinsdag 17 september 2019

Het leven ligt in onze eigen hand


Het leven ligt in onze handen…..
Wij hebben dat nooit zo gezien.
Wij leerden dat het leven in Gods handen lag.

Er is veel, heel veel veranderd.
De kerk leerde je om nederig te zijn en op de knieën te gaan.

Deze prachtige periode laat ons zien dat wij het goddelijke IN ons hebben zitten.

Het is voor velen moeilijk om deze overstap te maken.
Van nederigheid naar de volwassenheid van de mens zelf.

Wij waren geschapen naar het beeld en gelijkenis.
Wij hebben die goddelijke vonk in ons zitten.

Onze handen zijn een belangrijk onderdeel van ons lichaam.
Naast het hart waar de liefde is gecentreerd, koesteren wij met onze handen.

Wij maken intensief contact met onze handen.
Ondersteund door het zielencontact van onze ogen.

Wij kijken de ander in de ogen en voelen verbinding.
Dan leggen wij de hand op het lichaam van de ander om dit contact te versterken.

Onze handen, die stromen van de genezende energie.
Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de ander.

Je voelt het wanneer je handen de ander willen aanraken.
Wanneer je de ander wilt steunen en ondersteunen.

Onze handen waar wij de ander mee vast mogen houden.

In dit proces wordt gevraagd of je vanuit knielstand wil opstaan.
Opstaan en jezelf zien als die goddelijke creatie die je bent.

Doe jezelf niet te niet door onderdanig te zijn.
Die tijd is voorbij.

JIJ bent die je bent.
Dat kan eenieder je vertellen.
JIJ bent het die zich volledig kan openstellen.
In de eerste plaats voor jezelf.

Jezelf omarmen in onvoorwaardelijke liefde.
Je zelf liefhebben, zonder voorwaarden aan jezelf te stellen.
Dan kan je licht je niet alleen verlichten, maar ook verwarmen.

Dan voel je dat je thuiskomt in je eigen wezen.
Dan mag je je laten gaan in de liefdevolle begeleiding vanuit het universum.

Jij bent een kind van het licht.
Jij hebt de goddelijke vonk in je hart.

Namasté

Gerelateerde afbeelding

maandag 16 september 2019

De dieren zijn niet voor niets om ons heen en met ons verbonden


Dieren onze leermeesters.

Van oudsher leeft de mens met dieren om zich heen.
Die dieren dienden niet alleen als voedsel.
De dieren zijn onze leermeesters.
Wij kunnen heel veel van hen leren.

Hun intuïtie is sterk.
Zij worden niet door hun denken afgeleid.
Zij zijn sterk met hun eigen gevoel verbonden.

Wij kennen de verhalen van de dieren die de mens waarschuwden in noodsituaties.
Wij kennen de verhalen van de dieren die de mens beschermden met hun eigen leven.

Er is eigenlijk niemand die niet zo’n verhaal kent.
Bij brand, de dieren geven het onmiddellijk aan.

Wij hebben die dieren niet voor niets om ons heen.
Dat is niet alleen voor gezelschap.
Wij hebben een sterke verbinding met hen.

Nu de tijd zo aan het veranderen is, voelen wij dat wij kunnen praten met onze dieren.
De honden die ons onvoorwaardelijke liefde tonen.

De katten die daar op eigenzinnige wijze hun eigen verhaal vertellen en heel spiritueel zijn.
De heks wordt niet voor niets afgebeeld met een kat op haar schouder.
Zij kunnen je altijd vertellen dat er een entiteit in je huis is.
Zij zien ze onmiddellijk.
Let maar eens op, je zal het zien.

Het is een prachtige wisselwerking tussen de mens en het dier.
Nu de mens gevoeliger wordt voor deze invloeden, kan die verbinding zich versterken.

Wij maken niet voor niets nu ook gebruik van de paarden om ons te helpen bij problemen die zich kunnen voordoen. Het paard kan het feilloos aangeven.
Zo heeft ieder dier zijn speciale eigenschap en is onderdeel van het grote geheel.

Het is prachtig om te zien dat de dieren (en ook het plantenrijk) steeds meer op waarde worden geschat.

De natuur zit veel mooier in elkaar dan wij hebben gedacht.
Ben je ziek?
De kruiden groeien in je tuin.

Hoe wonderbaarlijk zit ons leven in elkaar?
En wat heerlijk dat wij dit steeds meer gaan zien.

Wij leven met elkaar en door elkaar.
De dieren die onze leermeesters zijn.
De planten die ons in onze gezondheid ondersteunen.

Wat is het een heerlijke tijd waarin wij leven.

Namasté

✯ The Messenger Oracle Need and Necessity Card 32 :: Artist Ravynne Michele Phelan ✯