Waarom deze blog

Deze blog is bedoeld voor mensen die zich bezighouden met spiritualiteit en de verandering in de energie op aarde. Ik zal met enige regelmaat artikelen plaatsen die met dit onderwerp te maken hebben. Verder zal ik aanwijzingen geven van hoe je je het beste kan afstemmen op die nieuwe hogere energie. Ik hoop je vaak op mijn blog te mogen ontmoeten.

woensdag 6 juli 2022

Niets was wat is, niets is wat was

Een nieuwe fase in begonnen.

Wij werden er al geruime tijd heen geleid.

Transformeren, transformeren.

Tot wij er bijna bij neervielen.

Toch hielden wij vol.

Waarom?


Omdat onze innerlijke zekerheid sterker was.

Wij wisten wat wij hier kwamen doen.

Soms was er twijfel.

Soms was het de vermoeidheid.

Soms even helemaal niets meer willen…..


Vele aspecten kwam langs.

Vele kanten van onszelf hebben wij gezien.

Gezien en onderzocht.

Naar binnen.

In de stilte.

Er leek geen einde aan te komen.


En toen?

Toen vielen ineens de schellen van de ogen.

Toen werd ineens heel veel duidelijk.

Je begint je lichttaal te spreken.

Je begint die summiere verbindingen

zo sterk te voelen.


Jij weet dat je niet alleen bent.

Het is niet meer alleen voelen.

Het is WETEN.


Je twijfels zijn verdwenen.

Je zekerheden nemen toe.

Je vindt je rijkdommen om je heen.

Jij weet.

Jij kent het.

Je oude kennis is weer paraat.


De sluiers zijn verdwenen.

Je DNA is aangepast.

Het was soms afzien.

Het is een wonder.


Dit tijdens ons leven op aarde.

Niet los van, maar in ons fysieke lichaam.

Het is een godswonder dat wij

dit mogen ervaren.


Wij begrijpen nog maar een klein deeltje

van deze bijzondere tijd.


Niets was wat is.

Niets is wat was.


Neem de rust en geniet.

Doe niets en je doet veel.

Wees stil en luister.

Spreek je universele lichttaal.

Voel de sterke verbindingen.

Het is er allemaal.


Niemand hoeft het je meer te vertellen.

JIJ weet.

Je eigen wijsheid is onderdeel van dit

weten.


Welkom in de nieuwe wereld.

Het was een hele klim.

Je bent boven.


Dit is nog niet het einde,

dit is het begin.


Namasté

Ik zie het licht


Martha Krul

dinsdag 5 juli 2022

Weerstand brengt glans

In een periode van weerstand zitten

is lang niet altijd gemakkelijk.

Wanneer je in een stormachtige periode

terecht komt, zal je je als eerste zo klein

mogelijk maken.

Het doet ons denken aan onze grijze muis-

periode.

Ondergaan in het grote geheel, zodat wij

niet “gezien” worden.


De tijden zijn veranderd.

Wij zijn veranderd.

Onze trots en waardigheid is versterkt.

Wij willen ons nu niet klein maken,

het gaat nu net andersom.

Nu zal je jezelf laten zien.


De transformatie heeft het licht ontstoken.

Wij zijn onszelf in de goddelijke licht

gaan ont-dekken.

Wat eenmaal ontdekt is, zal zich niet

meer laten bedekken.


Gezien, is gezien.

Wat je weet, weet je.

Kennis waarvan je jezelf bewust bent,

kan je nooit ontkennen.


Door onze transformatie zien wij onszelf

nu vanuit een geheel ander perspectief.


Wij voelen dat wij uniek zijn.

Wij zullen dat niet meer onder stoelen of

banken stoppen.


Je volgt je gevoel.

Soms snap je jezelf niet.

Pas nadat je het gedaan hebt,

zie je echt wat je gedaan hebt.

En je ziet dat het goed is.


Dan zit je in je vol-ledige verbinding.

Dan volg je je eigen stroming.

Die stroming gaat niet tegen het grote geheel in.

Die stroming is verweven aan het grote geheel.


Alle processen zijn aan elkaar verbonden.

Alle processen beïnvloeden elkaar.

Door de druk van het aardse proces

wordt je naar ongekende hoogten gebracht.

De mooiste diamant ontstaat door de sterkste druk.


De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.

Je zal jezelf af en toe horen zuchten.

Dat mag.

Je bent mens.


Je zal jezelf ook af en toe afvragen….

En hoe lang nog?

Ik red dit niet langer.

Dan weet je dat je ego even aan het woord is.

Die wil natuurlijk van tijd tot tijd graag

gehoord worden.

Dat mag, ego is onderdeel van jezelf en

houdt je scherp bij de les.


Alles is verbonden.

Alles volgt zijn eigen “opdracht”.

Jij bent een allrounder.

Je doet het heel goed.

Het universum raakt er niet over uitgesproken.

Niemand had verwacht dat deze zielen die nu

op aarde zijn, dit allemaal zo zouden doorstaan.


Door onze inspanningen op aarde,

motiveren wij de energieën vanuit het universum.

Zij zien ons hard werken en willen niet voor ons

onderdoen.

De verbinding wordt ieder moment sterker.
Onze gevoeligheid groter en daardoor

voelen wij ons gedragen.

En dat is precies hun bedoeling.


Het zijn bijzondere tijden.

Jij bent van onschatbare waarde.

Jouw schakel maakt de ketting sterk.

Laat dat geen moment uit je gedachten zijn.


Namasté

Ik zie het licht


Martha Krul


maandag 4 juli 2022

Laat los, pak aan

De nieuwe tijd is nu echt begonnen.

Wij vallen bijna tussen twee werelden in.

Wij zijn noch van de ene,

noch van die andere wereld.


Wij voelen dat wij nu meer van die nieuwe

wereld zijn.

Maar het oude is nog niet volledig van ons

afgevallen.

Wij zeulen er nog wat mee rond.Het dient ons niet meer.

Sterker, het remt ons gaan en staan in die

nieuwe wereld nog af.


Wij hebben inmiddels zoveel mogelijkheden

voor handen, dat wij niet weten waar te kijken.

Die overdaad is iets waar wij aan moeten wennen.


Waarom is het aanbod om onszelf neer te

zetten zo groot?

Omdat wij als mens in het moment van NU

gaan leven.

Niets is meer voor lange tijd.

Het is niet naar een baas voor levenslang.

Het is niet werken van 9 tot 5.

Het is niet 7 dagen werken in een week.

Het is allemaal veranderd.

Wij hebben die overstap nog niet volledig doorzien.


Wij gaan als nieuwe mens werken waar wij nodig

zijn.

Waar zijn er op dat moment handen te kort?

Jij zal het naar vermogen gaan invullen.

Niets met behaalde papiertjes.

Niets met eindeloze kwalificatie gesprekken.


Jij bent hier op aarde en niet voor niets.

Jij bent gekwalificeerd om die open gevallen

plekken in te vullen.


Niets is statisch.

Alles stroomt en dus ook onze maatschappij.

Die personeelstekorten brengen ons naar

nieuwe manieren van invulling.


Kinderen zullen les krijgen van dan de een

en dan van de ander.

Ieder leert die ander over zijn eigen opgedane

ervaringen.

Zo wordt levenswijsheid overgebracht van

ouder naar kind.

Maar ook van kind naar ouder.

De kinderen zullen net zo’n belangrijke

rol in het onderwijzen krijgen, als de ouderen.

De ene hand wast de andere en

andersom.


Kleine kinderen, grote wijsheden.

Het wordt tijd dat wij dat gaan begrijpen.

Die kinderen zijn van andere tijdlijnen.

Juist daardoor zijn zij van onschatbare waarde.


Terug naar het leven van de oude stammen.

In de praktijk leren leven.

Leren overleven.

Leren samen leven.

Spelend leren.

Niet op vastgestelde tijden.

Alles komt zoals het komt.


Er is een boeiende tijd aangebroken.

Denk niet wat moet IK daar nu mee?

Laat los waar je aan vastgeklonken zit.

Het komt ook voor jou eerder dan je denkt.


Het universum spreekt hier niet voor niets over.

Die spreken niet over morgen, niet over volgende

week.

Die spreken over de dag van vandaag.

Wanneer erover geschreven kan worden,

is de energie er.

Het is aan ons die energie te manifesteren.

De tijd is NU.


Namasté

Ik zie het licht


Martha Krul

zondag 3 juli 2022

Verlichting brengt verdieping

Er stroomt weer veel,

heel veel licht binnen.

Ons bewustzijn wordt steeds verder

verruimd.

Het licht brengt ons naar inzichten.


Door onze hoge transparantie krijgen

wij niet veel meer te zien,

maar het resoneert intenser.

Waar wij, in onze lagere trillingen

overheen keken, blijkt nu ineens

waardevolle informatie te verschaffen.


Onze belevingswereld is verruimd, vergroot,

verhoogt, verdiept, etc.

Wij zijn gericht op de hoge informatie.

Die hoge informatie is liefdevol en subtiel.

De lage informatie, hard en pijnlijk.

Wij kunnen die lage informatie niet goed

meer verwerken en is lastig te verdragen.


Je trekt je bijna automatisch bij die lage

trilling vandaan.

Soms wordt je er mee geconfronteerd,

waardoor je voelt dat je eigen trillingsveld

wordt beïnvloed.

Je zal steeds sneller en gemakkelijker jezelf

terugbrengen naar je gewenste, hoge trilling.


Wat in het begin nog een lastige opgave

bleek, wordt gaandeweg een automatisme.


Jij kan en wil niet meer laag trillen.

Jij wil in die hoge trilling zijn.


Die verlichting geeft je verdieping.

De stilte is je leiding daar naar toe.

Je zal voelen dat je steeds meer met de

natuur kan communiceren.


Bloemen spreken je aan.

Vlinders vertellen over hun eigen

energie-ervaringen.

Vogels vertellen je over hun gevoel van

vrijheid.

Je gaat merken dat je overal je verbindingen

hebt en dat alles van invloed is op elkaar.


Je zal merken dat TV en internet ook een trilling

hebben, die je vaker zal gaan vermijden.

De natuur zal je grote omvangrijke tv scherm

worden.

Je kijkt niet meer naar een beeld.


Je bent IN het beeld.

Je wordt omringd door de informatie.

Overal is informatie voor je zonder dat je

bloot gesteld wordt aan welke “G” ook.


Jij bent een antenne en ontvangt.

Maar jij zendt ook.

Die energieën zijn van invloed op elkaar.

Zij hebben veel meer invloed dan je in

eerste instantie zal merken.

Langzaam ga jij ook met die energie spelen.

Je kan op grote afstand iemand helpen om

hoger in energie te komen.


Hoe?

Door er alleen maar aan te denken en liefdevolle

gedachten te sturen.

Je hoeft er niet naar te vragen hoe dat uitwerkt.

Je ziet het zelf.


De wereld wordt je speelveld.

Verlichting brengt verdieping.


Namasté

Ik zie het licht


Martha Krul

zaterdag 2 juli 2022

Samen op pad

Je ziet het voor je.

Samen op pad.

De groep is groot.

Mensen lopen voorop.

Mensen die volgen…..


De mensen praten met elkaar.

Er is zoveel om over te praten.

Er heerst een opgewonden stemming.

Ze komen uit het duister,

ze gaan naar het licht.

De vrolijke groep loopt “automatisch”

achter de voorgangers aan.

Niets mis mee toch?

Wij zijn samen op pad.


Dan komt het universum ineens met

een stilstand.

De voorste rijen gaan zitten.

Het universum heeft hen dat gevraagd.


Kijk naar wat er dan gaat gebeuren.

Het universum brengt ons naar stilstand.

De stroming is voorbij.

Er ontstaat verwarring.


Mensen kijken elkaar aan.

Wat nu?

Waarom?

Waarom gaan wij niet verder?


Ook in ons persoonlijke leven

kennen wij deze momenten.

Je was op pad en ineens,

pats, word je geremd door het universum.

Het kan een zere knie of

een pijnlijke enkel zijn.

Maar je plannen kunnen geen doorgang vinden.


Na de eerste verwarring, kom je weer terug

in jezelf.

Je voelt dat er al een tijdje iets zat te borrelen

in je.

Nu zegt het universum,

stop.


Dat is een belangrijk teken, ook al zien wij dat

als mens vaak niet meteen op die manier.

Je ging bijna automatisch te werk, totdat

het universum je liet zien dat je daar niet

meer vol-ledig in je focus zit.


Die groep mensen wordt gestopt en

dan gebeurt er iets soortgelijks.

Er kan een andere formatie in de groep

ontstaan.

Er zijn mensen die zichzelf gaan afvragen

lopen wij wel de juiste kant op?

Voelt het voor mij ook goed om die kant

uit te lopen?


Een stopteken, maak je bewuster van hetgeen

je aan het doen bent.

Het universum vraagt je met een stopteken,

of je nog eens goed naar die situatie wil

kijken en invoelen wat er precies de bedoeling

van is.


Een stopteken is niet vervelend.

Een stopteken brengt je naar verdieping van je

eigen gevoelens.

Het universum vraagt even je aandacht voor

iets dat voor jou belangrijk kan zijn.


Een stopteken is liefdevol.

Het roept je terug naar je eigen werkelijkheid.

Terug naar je eigen wijsheid.

Die heb je niet voor niets.

Stop en voel.

Rust.

En ga dan vernieuwd en verlicht verder.


Namasté

Ik zie het licht


Martha Krul


vrijdag 1 juli 2022

Thuis, je thuis maken

Je zal merken dat er veel veranderd is.

Wij kwamen uit een hele snelle periode.

Alles moest snel.

Geld was een belangrijke motor.


Nu is de versnelling van tijd er nog wel.

Maar de factor geld gaat veranderen.

Wij hebben, in de nieuwe wereld, de

overstap gemaakt van welvaart naar welzijn.


De gezonde leefomgeving van de mens

komt nu voorop te staan.

Hoe kunnen mensen zich gelukkig voelen?

Gelukkig voelen en verbonden zijn

met elkaar?


Doordat geld de grote drijfveer was,

kregen wij oogkleppen op en zagen

wij voornamelijk ons eigen deel.


Zorg voor de ander moest vaak wijken

voor de optie geld.

Wij hadden taken voor geld te vervullen,

waardoor wij niet aan die ander toekwamen.


Wij zaten in een periode van goed voor de

naasten zorgen, maar de optie geld ontnam

ons die mogelijkheid.


Nu gaat die optie vervallen.

Er komt een geheel andere verdeling op aarde.

Niet 1% alles en niets voor de rest,

Maar alles voor iedereen.

Van alles is voldoende voor iedereen.

Moeder Aarde is een rijke planeet en

dat is een bron van leven die voor iedereen

bereikbaar zal zijn.

Terug naar de oorsprong.

Terug naar zoals het bij de schepping bedoeld was.


Terug van donker naar licht.

In het licht is alles en iedereen gezien.

Het nieuwe computer systeem van de starlink

heeft daarin een fundamentele rol.

Die ziet alles en registreert in een luttele seconde.


Niemand kan zijn eigen zakken vullen en

die van de ander leeghalen.

Alles is gezien.


Ons persoonlijk proces brengt onszelf

naar licht en liefde.

Wij zijn zo transparant en verbonden,

dat de pijn van de ander, voelt als onze

eigen pijn.


Wij kunnen het de ander niet eens meer

ontnemen voor ons eigen gewin.

Door de pijn van de ander

te voelen, zullen wijzelf verteerd worden

door pijnen.


Het is niet meer het niet willen.

Het is het niet meer kunnen.

Alles verandert.

Alles gaat van duister naar licht.


Wie ooit in het licht heeft geleefd,

kan het duister niet meer verdragen.


Wij komen uit een wereld van dualiteit.

In deze nieuwe wereld is er geen dualiteit.

Wij zijn verbonden met trialiteit.

De Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

De mens, het ego en de ziel.


Dat zijn de componenten waaruit wij

zullen leven en die nu al vol-ledig in

ons aanwezig zijn.


Van oud naar nieuw is een immense stap.

Daarom gaan wij door die transformatie.

Niemand had dit van de een op de andere

dag kunnen veranderen in zichzelf.


Het aardse proces volgt het zelfde pad.

Van donker naar licht.

Het allergrootste deel is afgelegd.

Dat hoeft niemand je te vertellen.

Dat voel je zelf.

Het licht is er.

In je en om je heen.

Je bent thuis.

Nu het nog je thuis maken.


Namasté

Ik zie het licht


Martha Krul

donderdag 30 juni 2022

Onderschat je eigen wijsheid niet

Wij komen vanuit een periode waarin

wij “klein” gehouden werden.

Vooral niet zeggen hoe goed je was.

Je had daar als jong kind,

je eigen ideeën over.

Dat werd je afgeleerd.

De kerkelijke dogma’s speelden daar

een belangrijke rol in.

Van ouder op kind,

werden ongeschreven wetten doorgegeven.


Nu gaan wij een geheel andere periode in.

Alles komt naar de openheid.

Alles is gezien.


Wanneer wij naar onszelf kijken door

de bril van het “verleden”,

begrijpen wij maar weinig van wie

wij nu in werkelijkheid al zijn en nog

verder zullen worden.


Allemaal unieke mensen.

Allemaal wijze mensen.

Allemaal genezende mensen, etc.


Wij kijken nog steeds vanuit een beperkt

perspectief naar onszelf.


Laat vallen die oude jas.

Gooi weg die oude bril.


Ga terug naar je gevoelens van dat

jonge kind.

Die kon hemel en aarde bewegen,

maar werd aan banden gelegd.

Maak die banden los.

Snijdt ze door en voel je vrijheid.


Blijf jezelf niet langer gekooid voelen.

De deuren staan open.

Het is aan jou dat ook te zien en te

doorzien.


Je droomt voor je gevoel onwerkelijke

beelden.

Niets is minder waar.

Stap over je eigen grenzen heen.

Ga door naar waar je hart je naar toe leidt.

Al mag het in je denken nog zo vreemd

overkomen.

Juist door dat ook los te laten,

verzet je bergen en ga je je nieuwe

werkelijkheid zien.


De nieuwe aarde is er.

Jij bent de nieuwe mens.

Opnieuw en in vrijheid met elkaar

verbonden.

De lemniscaat voedt jou en

jij voedt de wereld.

Universum heeft de leiding

Alles gaat volgens plan.


Je bent er nog niet.

Het gaat nog veel mooier worden.


Iedere keer een stap verder op de

ladder die ons verbindt met het grote

universele licht.


Het licht vanuit de Bron.

De tijd is nu.

Zie jezelf in volle glorie.

Je bent vrij.


Jij bent een topper.


Namasté

Ik zie het licht


Martha Krul