Waarom deze blog

Deze blog is bedoeld voor mensen die zich bezighouden met spiritualiteit en de verandering in de energie op aarde. Ik zal met enige regelmaat artikelen plaatsen die met dit onderwerp te maken hebben. Verder zal ik aanwijzingen geven van hoe je je het beste kan afstemmen op die nieuwe hogere energie. Ik hoop je vaak op mijn blog te mogen ontmoeten.

zondag 20 september 2020

Bijzondere stappen voorwaarts…..

Wij hebben als lichtwerker onze nieuwe opdracht

gezien en begrepen.

Samen met elkaar ons licht verbinden en een netwerk

gaan vormen dat zich over de gehele aarde zal uitspreiden.


In dit licht zal eenieder meegenomen worden naar de

hoge trillingen van het licht.

Alleen degene die nadrukkelijk in hun zielencontract hebben

vermeld in de lage dimensies te willen blijven,

gaan niet in dat netwerk mee naar het licht.


Wij zijn in een heel andere tijdlijn terecht gekomen.

Het licht “regeert” hier.


Er zal heel veel gaan veranderen op aarde.

Er komen schiftingen in vele gelederen.


Zielen die naar huis willen, zullen naar huis gaan.

Dit kan om verscheidene redenen zijn.

Zij zullen aan gene zijde hun werk beter kunnen doen

dan op aarde.

Het is een keuze die iedere ziel vrij staat.

Dus velen zullen naar huis terugkeren.


Ook zullen wij wonderbaarlijke genezingen gaan zien.

Ook zal wetenschappelijke kennis zich in een hoog tempo

gaan veranderen en aanpassen aan de nieuwe mens.

De medicaties zullen aangepast gaan worden,

de nieuwe mens verdraagt geen “oude” medicatie.


Mensen zullen hun baan en huis “kwijt” raken,

om zodoende met lege handen te staan en

volledig open te staan voor het ontvangen van

“geschenken” vanuit het universum.


Die geschenken zullen de onverwachte wendingen

in hun leven zijn.

Niet meer werken vanuit het verstand om te leven.

Maar werken vanuit het hart om naar welzijn te gaan.


Overal speelt het licht een heel belangrijke rol.

Doordat mensen deze stappen gaan zetten,

gaan zij naar een hogere trilling.


Zij zullen door de veranderde manier van leven,

zich gelukkiger voelen dan ooit te voren.


Wees dus niet bedroeft wanneer een ziel plotseling

naar “huis” zal gaan.

Wees niet boos wanneer iemand huis en haard kwijt raakt.

Wees niet opstandig wanneer iemand zijn baan kwijt raakt.

Alles is verbonden met het hogere plan.


Door los te laten heb je beide handen vrij om te ontvangen.

Hou je vast, dan ontdoe je het universum van de mogelijkheid

je naar je grootste geluk op aarde te brengen.

Je trilling zal van een lagere orde zijn en je zal jezelf

“tegenwerken” in het geluk het universum voor je had klaar liggen.


Manifesteren en nog eens manifesteren.

Doe dit zonder grenzen.

Zie jezelf in omstandigheden waar JIJ blij van wordt.

Zie hoe je met je hart en handen werkt om de ander blij te maken

en daarmee jezelf.

Dat zal door het universum ondersteund worden.


Ook hier is van toepassing.

Ga heen en werk met je talenten.

Dit is de tijd dat dat zeker van toepassing is.


Denk niet klein.

Denk super groot.

Die tijd is gekomen.


Het wordt nooit meer zoals het was.

De tijd is aan jou.

De tijd is NU.


Het universele plan loopt op schema.


Namasté

Ik zie het licht


Martha Krulzaterdag 19 september 2020

De lichtwerkers gaan nieuwe stappen zetten…..

Wij voelen dat het licht op aarde snel verandert.

Wij merken dat wij zelf sterk aan het veranderen zijn.

Het oude zware deel begint zich los te maken.


Wij voelen sterkere wisselingen in onze emoties.

Kunnen al veel meer blij zijn ondanks…..


Hierin gaan wij nu weer nieuwe stappen zetten.

De energie ondersteunt ons daarin en wij gaan

in deze verandering weer in hoge mate het licht ondersteunen.


De lichtwerkers gaan energetisch de handen ineen slaan.

Gaan zich energetisch met elkaar verbinden.

Je kan het zien als dat onze handen en voeten elkaar raken.

Wij vormen dan weer een “X” en daarmee ontstaat een net van licht.


Dit net gaat niet alleen het licht tussen de lichtwerkers versterken,

het heeft daarnaast nog een heel bijzondere functie.


Alle mensen die nog niet ontwaakt zijn en nog verbonden zijn met de

3e dimensie, worden in het “net” opgenomen en zo liefdevol

naar de hogere trillingen meegenomen.

In die hogere trilling zullen zij gemakkelijker kunnen ontwaken.

Zij gaan op een nieuwe wijze om zich heen kijken.


Je hoeft dus alleen maar een liefdevolle lichtwerker te zijn.

Je eigen licht voeden en versterken.

Je eigen kruik vullen en goed gevuld houden.

Ik ben licht, ik ben liefde, ik ben…..


Deze “lifting” is nu de nieuwste stap in ons proces.

Wij zullen daardoor vele mensen kunnen helpen om

zich met het licht te gaan verbinden.

Zonder dat daar één woord bij gesproken wordt.

De energie doet het werk.

Jij hoeft niemand over de streep te halen.

Het proces voorziet daar volledig in.


Meer mensen zullen nu gaan ontwaken.

De maatschappij vernieuwing heeft dat nodig.

Het aardse proces “dringt” ons weer naar meer stilstand.

Die is ook nodig, zodat de oude maatschappij

nog meer barsten gaat vertonen, waardoor het licht naar

buiten kan komen.


De oude maatschappij zal volledig verdwijnen.

Het nieuwe is zich al aan het vormen.

Vergelijk het met de plantjes die tussen de kieren doorgroeien.

Zo gaat het nu ook met de verandering van de maatschappij.


Niets is wat het lijkt.

Het zit allemaal prachtig in elkaar.


Houd je eigen licht brandend en fel.

Kijk liefdevol in de ogen van de ander.

Zie de liefdevolle ziel die in ieder mens aanwezig is.

Maar die niet altijd naar de oppervlakte is kunnen komen.


Jouw licht zal jezelf en de ander helpen in het totale proces.

Het proces is zo mooi, zo bijzonder.

Wij hoeven nu alleen maar ons met elkaar te verbinden.

Hartverbindingen die gevoed worden door de BRON.


Het echte werk is begonnen.

Wij vormen een lichtnet en voeren zo de mensen naar het licht.


Zo mooi kan het zijn.

Zo mooi is het nu geworden.


Namasté

Ik zie het licht


Martha Krulvrijdag 18 september 2020

Grote golven licht en liefde overspoelen de aarde

Het is echt een heel bijzondere tijd waarin wij leven.

Al die processen die door elkaar lopen.

Ze lopen wel door elkaar, maar zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd.


Het krachtig transformerend licht komt met grote snelheid over de aarde.

Dat kan alleen maar wanneer de mensen het aankunnen.


De afgelopen dagen is er heel veel veranderd.

De verbinding met het universum is nu open.

Wij zijn in een voortdurende open verbinding met elkaar.


Het contact met onze spirituele begeleiders en gidsen is

nog nooit zo sterk geweest.

Omdat alles zo open is geworden is het ook veel

toegankelijker.

Je kan veel gemakkelijker die begeleiding voelen en volgen.

Overdag en in je dromen.


Er is een sterke stroom liefdesenergie op gang gekomen.

Die stroom is weer van belang om de mensen een flinke

steun in de rug te geven voor het volgende deel van deze

transformatie op aarde.

Wij weten en voelen het.

Het eindspel is op gang aan het komen.


Daardoor voelen wij nu die liefdevolle energie,

die ons draagt en ondersteunt.

Je hoeft het niet alleen te doen.

De verbindingen met alles en iedereen zijn nog nooit zo intens geweest.


Velen spreken regelmatig met hun overleden dierbaren.

Het leven gaat door in die bijzondere verbinding.

Wij krijgen volop aanwijzingen van hoe verder te handelen.


Nee, wij krijgen geen gedetailleerd toekomstplaatje voor ons persoonlijke leven.

Dat kan niet, omdat je dan zelf niet meer actief in het spel meegaat,

maar je gaat instellen op dat plaatje.

Zo zit dat proces niet in elkaar.

Nu blijven wij alert en voelen iedere moment wat er gebeurt en

aan het veranderen is.

In en om onszelf.


Grote opruimingen zijn er gaande.

Ook die processen in en om ons heen.


Er is veel vreugde, liefde en licht.

Er is ook veel verdriet en angst.


Blijf goed bij jezelf.

Je eigen kruik vullen en gevuld houden,

zodat je de ander bij kan staan en kan ondersteunen.

Blijf ook in de energie heel dicht bij jezelf.

Houd je aura dicht om je heen wanneer je

veel emoties voelt om je heen.

Ga met je blote voeten op het gras staan.

Misschien wel op het gras liggen.

Wees je constant bewust van je aanraking met de aarde.


Je bent zoveel gevoeliger geworden.

Je voelt en ervaart nu zoveel,

dat dat je juist een gevoel van duizeligheid kan geven.


Je bent net als een computer.

De toevoer van informatie kan je overspoelen.

Neem steeds een stapje terug.

Ga naar je hart.

Ga naar de stilte.


Verbind je met die stilte en je zal veel horen.

Die stroom aan informatie staat nooit stil.

Jij hebt de keuze daar actief in aanwezig te zijn.


Je mag steeds keuzes maken.


Wees trots en lief voor jezelf.

Het universum is zo trots op je.

Zie het wonder van dit grote proces waarin jij

mee mocht doen.

Jij mocht meedoen omdat jij een krachtige,

liefdevolle lichtwerker bent.


Jij was uitverkoren om dit lichtwerk op aarde

te komen doen.

Je had je sporen immers al lang verdiend.

Jij wist dat niet.

Het universum wist dat al heel lang.


Namasté

Ik zie het licht


Martha Krul
donderdag 17 september 2020

Veilig in Jezus armen…

Veilig in Jezus’ armen,

veilig aan Jezus’ hart.

Daar, in zijn teer erbarmen,

daar rust mijn ziel van smart.


Hoor, ‘t is het lied der eng’len,

zingend van liefd’ en vree,

ruisend uit ‘s hemels zalen,

over de glazen zee……


Het is een gedeelte van een oud gezang.

Velen zullen het meteen mee kunnen zingen.


Dit is de energie die heel sterk aanwezig is in het universum.

De mensen op aarde voelen dat het spel “zwaarder” wordt.

Ze begrijpen dat ze er zeker nog niet zijn.


Alles werkt met de balans.

De mensen op aarde krijgen het zwaarder te verduren.

Dat is heel duidelijk.

Wij zijn aan het eindspel bezig.

Wereldwijd is dat te zien en te voelen.


Het universum laat ons voortdurend weten er voor ons te zijn.

In vroeger tijden werd het gezongen in de kerken.

Men had het in die tijden ook zwaar,

op een heel andere manier.


Door het zingen van de liederen,

kreeg men kracht.

Voelden ze zich gedragen.


De samenwerking met het universum is voor ons veel

sterker en duidelijker geworden.

Nu wil het universum dat wij weten dat wij gedragen worden.

Dat is wat het universum voor ons kan doen.

Zij willen niets liever.


Wanneer je in stilte gaat zitten, voel je dat ze er zijn.

Voel je dat er soms bijna een warme deken om je heen geslagen wordt.

Dat je achterover mag leunen wanneer je daar behoefte aan hebt.


Het beeld van veilig in Jezus’ armen is heel beeldend voor deze tijd.

Jezus zei het: “IK ben één van U.”

Hij werd door de mensen anders gezien.

Dat was niet het beeld dat Jezus wilde overdragen.


Nog steeds is die eenheid er.

De liefde is en was er.

De opening naar het universum met alle begeleiders die

daar voor ons, hun deel van het proces doen,

is sterker voelbaar.


Dat is wat onze begeleiders ons ook graag willen laten weten.

“Wij zijn er voor jullie, altijd en altijd.”


Laat je achterover vallen.

Rust in die warmte en stilte.

Voel het licht en de liefde door je heen stromen.


Jij doet het werk op aarde.

Je wordt op handen gedragen door onze universele begeleiders.


Door je hart daarvoor open te stellen.

Voel jij de liefde en de warmte stromen.

Dan maken onze universele begeleiders een sprongetje van blijdschap.

Die verbinding gaat voor hen boven alles.


Je hoeft het niet alleen te doen.

Denk aan de lemniscaat.

Die verbinding is er altijd.

Het is aan jou om die te laten stromen.


Namasté

Ik zie het licht


Martha Krulwoensdag 16 september 2020

Het universum glimlacht naar je….

Het universum geeft ons telkens tekens van verbinding.

Voel je af en toe die rillingen op je lichaam?

Ineens een gevoel van kippenvel op je armen.

De veertjes om je heen.

De vele vlinders die net langs vliegen wanneer je aan iets

of iemand denkt.

Ineens een blauw lichtje zien….


Die transformatie periode brengt ons dichter bij elkaar.

Het universum is niet meer los te zien van ons leven op aarde.


Wanneer ze naar ons op die aarde kijken,

verschijnt er stevast een glimlach.

Zij kijken naar ons, zoals wij naar een grote berg met mieren

in het bos staan te kijken.


Ze glimlachen om die bedrijvigheid daar.

Ze kennen die mens.

Vaak beter dan wij onszelf kennen.


Voor hun zijn hun eigen opdrachten heel duidelijk.

Ze weten strikt wat zij wel en niet mogen doen

in de hulp aan de mens.

Voor hen zijn de grenzen daarvan heel duidelijk.

Wij zijn hier op de aarde, de planeet van de vrije wil.

Zij mogen ons helpen, maar niet het werk doen.

Het is aan ons om het contact met hen te leggen.

Zij mogen je wel laten voelen dat ze er voor je zijn.


Die vergelijking met die hoop mieren gaat nog verder.

Vanuit het universum wordt met verbazing gekeken,

hoe druk de mens bezig is in dit proces.


De stilte die zo belangrijk is,

mag een veel grotere plek gaan innemen.


Wij weten dat het universum zich met ons verbindt.

Die verbinding is zuiver te voelen in de stilte.

Met een open en stil hart is die verbinding te voelen.

Dan komen er inzichten binnen.


Door in verwondering je te verbinden met de natuur,

wordt je energie meteen lichter.

Dan voel je dat je met Moeder Aarde en het universum verbonden bent.

Daar voel je die verbinding heel sterk.

Net als bij de Volle Maan en die prachtige sterrenhemel.


Je voelt dan dat wij maar een klein onderdeel van het grote proces zijn.


Zij glimlachen voortdurend.

Zij horen de mens zuchten.

Zij willen zo graag dat je weet,

dat je het juist kalmer aan mag doen.

Dat die stilte en rust veel belangrijker voor je zijn,

dan het voortdurende “vechten” tegen al die veranderingen.


Je mag je mee laten voeren in de energie die het universum je biedt.

Je mag in het gras gaan liggen.

Kijkend naar de wolken, voel je ook daar de verbinding.


Jij woont op de aarde, maar je bent een kind van het

universum.


Je voelt die verbinding met de dag sterker worden.

Dat is ook de bedoeling.

Er is niet voor niets constant die glimlach in het universum

bij het zien van die drukke mens, die zo intens zijn best doet.


Je mag een “tikkie” langzamer.

Je mag veel meer genieten.

Dan zie je hoe prachtig dit proces is.

Dan gaat die hoge toon van je piano trillen.


Het universum trilt dan hoog met je mee.


Je mag veel meer genieten.

Je mag je veel meer verwonderen.

Want dit is een proces van verbinding.

Een proces van wonderen die met elkaar verbonden zijn.


Het wordt nog veel mooier.

Het licht is er.

Het licht is er ook voor jou.


Namasté

Ik zie het licht


Martha Krul

dinsdag 15 september 2020

Je bent nu klaar voor grote manifestaties

Stap voor stap gaan wij door ons proces.

Iedere keer wordt er een nieuw stukje getoond.

Het is eigenlijk geen nieuw stukje,

het was er al, maar door onze gevoeligheid

zijn wij nu zover dat wij er mee mogen werken.


Wij gaan verder in ons proces naar onze heelheid.

Onze “nieuwe” manier van leven.

Manifesteren is daar een belangrijk onderdeel in.


Wanneer je begrijpt hoe het werkt, kun je er ook veel

gemakkelijker bewust gebruik van maken.

Manifestatie is voor alles in te zetten.

Daar zijn geen grenzen aan.


Het is ons keer op keer verteld dat wij in een

heel bijzondere tijd leven.

Wij staan nog maar op de drempel van dat alles.

Keer op keer wordt er meer zichtbaar.


Je begrijpt inmiddels dat je veel groter bent dan het deel

waarin je eerst bewust leefde.

Voornamelijk je fysieke lichaam.


Na het op de achtergrond raken van onze ego,

komt ons hogere zelf naar de voorgrond.


Wanneer je naar een klein kind of een jong dier kijkt,

voel je je smelten.

Je raakt dan een emotie aan die IN jezelf aanwezig is.

Het is niet hetgeen je ziet dat je doet smelten,

het is de verbinding van gelijke trillingen.

Het zien van dat plaatje roept die emotie op.

Die emotie is IN jou aanwezig.


Je kan het vergelijken met pianospelen.

Jij slaat de toets aan van die emotie en die trilling voel je door

je heen gaan.

Het universum staat in een constante verbinding met je.

Het universum ondersteunt jouw trilling.


Je spreekt mantra’s uit en die geven een bepaalde trilling.

Het universum ondersteunt dat.


Je kan naar het licht kijken, de hoge toetstrilling op je piano.

Het universum ondersteunt het.

Je kan naar de 3D wereld kijken en je voelt je trilling

zakken en ook dat wordt ondersteund door het universum.


Manifesteren werkt ook zo.

Je verbindt jezelf met iets waar je heel blij van wordt.

Je slaat die hoge toetstrilling aan op je piano.

Je hart stuurt die trilling uit in het universum.

Het universum hoort je altijd en ondersteunt

je hoogte van de trilling.


Dit is een prachtig spel.

Houd je denken goed in de gaten.

Voel op welk deel van de piano je het meest speelt.

De hoge of de lage kant.


Jij bent de kapitein op je eigen schip.

Jij bepaalt de richting waarheen je gaat.


Wanneer je deze manier van manifesteren gaat herkennen,

zijn er geen grenzen meer aan het vormgeven aan

je eigen leven.


Voel hoe het werkt.

Alles zit reeds in je.

Jij bent die piano.

Bespeel die piano zoals jij wil leven.


Ze hebben het ons verteld.

Jullie gaan een bijzondere tijd in.

Hoe bijzonder konden ze ons nog niet vertellen.

Dat zouden wij niet hebben kunnen begrijpen.

Wij kunnen ons daar nu nog nauwelijks een beeld van vormen.

Omdat wij nog steeds aan het ONT-dekken.


Wij gaan stap voor stap verder in onze ontwikkeling.

Wij zijn verbonden met het licht.

Het licht ondersteunt ons.

Het licht leidt ons op de weg naar huis.


Wat hebben wij naar deze periode verlangd.

De tijd is nu.


Namasté

Ik zie het licht


Martha Krul
maandag 14 september 2020

Het partje van de mandarijn

The Unexpected: The Classic woman!!


Leef jij op aarde als een partje van de gehele mandarijn?

Of ben je de gehele mandarijn?


Je zal verbaasd kijken bij het lezen van deze alinea.


Wij zijn een heel eind gevorderd in onze transformatie naar de nieuwe mens.

Wij hebben voor ons gevoel altijd in de lage dimensies geleefd.

Dat was het leven als het partje van de mandarijn.


Nu zijn wij getransformeerd naar een hogere trilling.

Wij gaan vanuit onze beperkte beleving naar een veel

groter perspectief.

In alle facetten zit die verandering.


Niet alleen in onszelf is dat te voelen.

Ook in het beleven van het grote universele spel.


De lagere dimensies leven volgens het aloude patroon.

De mens op zichzelf in zijn eigen wereld.


De getransformeerde mens is opgestegen naar de hogere dimensies.

Die gaat nu ervaren dat hij/zij niet alleen verbonden is met dat

fysieke lichaam, maar dat dat fysieke lichaam onderdeel is van….


Je bent niet het partje van de mandarijn, je bent de gehele mandarijn.

Dat is het deel dat steeds meer wakker begint te worden.

Je hebt meer contact met je spirituele begeleiders.

Je ego is naar de achtergrond aan het gaan.

Je hogere zelf spreekt veel vaker tot je.

Je begint je hogere zelf te verstaan en te begrijpen.


De stilte brengt je in verbinding met je hogere zelf.

Je hogere zelf overziet het geheel.


Je hogere zelf wijst je de weg.

Die doet dat in samenspraak met je spirituele begeleiders.


Dan zie je dat jij eerst het idee had dat je alleen het partje van de mandarijn was.

Dat je alleen met het aardse spel te maken had.

Inmiddels begrijp je dat je de gehele mandarijn bent,

en dat het aardse spel, net als het partje, onderdeel is

van een groot universeel spel.


Dat gevoel van naar je eigen heelheid groeien,

is het gevoel van thuiskomen.


Alles is holografisch weer gegeven in het universum.

Net als de waterdruppel, alle eigenschappen heeft van die grote

oceaan, zo heb jij alle eigenschappen in je van het gehele universum.


Je voelt nu echt aankomen, dat jij een wonder bent.

Dat je daar zelfs met een sterk ego, niets meer tegenin kan brengen.


Ook dat is weer een onderdeel in de programmering van dit gehele spel.


Nu het er om gaat spannen, wil het universum dat jij begrijpt dat je een wonder bent.

Dat jij daarom over alle mogelijke en onmogelijke krachten beschikt die je nodig hebt.

Dat je nooit op enig moment voor een onmogelijke opgave komt te staan.

Dat er altijd een verbinding met je is om je te voorzien van de krachten die je

op dat moment nodig hebt.

Dat jij verbonden bent aan en in het grote geheel.


Je begrijpt dat je dan heel anders gaat leven dan wanneer je het gevoel hebt

een partje van het geheel te zijn.


Jij bent een totaal, een veel groter geheel.

De tijd is daar dat je nu vanuit het grote geheel gaat leven.

Je bent niet alleen.

Verre van dat.

Je bent omringd door alles wat maar met je verbonden kan zijn.


Wanneer je dreigt te vallen, word je opgevangen.

Je kan niet eens vallen door alle verbindingen die je hebt.


Je bent een lichtkind van het universum.

Je bent een energetisch wezen dat in dit

leven op de aarde woont.


Het universum kende je al heel lang voor je naar de aarde kwam.

Het is nu de tijd dat jouw ogen volledig geopend gaan worden.

Je bent aan het ontwaken.


Namasté

Ik zie het licht


Martha Krul