Waarom deze blog

Deze blog is bedoeld voor mensen die zich bezighouden met spiritualiteit en de verandering in de energie op aarde. Ik zal met enige regelmaat artikelen plaatsen die met dit onderwerp te maken hebben. Verder zal ik aanwijzingen geven van hoe je je het beste kan afstemmen op die nieuwe hogere energie. Ik hoop je vaak op mijn blog te mogen ontmoeten.

woensdag 8 februari 2023

Zie het grote plan

Wat leren wij van de onrust op aarde?

Wat zegt het ons?

Wat zegt het over onszelf.


Waar denk je nu het meeste aan?

Denk je in delen, of denk je in eenheid?

Wij zijn een periode van verbinding

in gegaan.

Is dat verbinding met een deel,

of geldt dat voor verbinding met het

geheel?


Er gebeuren grote rampen over de gehele wereld.

Wij zien dat de berichten, maar delen

laten zien.


Mensen lijden over de gehele aarde.

Bij de een verdrogen de oogsten.

Bij de ander overstromen de velden.

Bij weer een ander vliegt alles in de brand.

De volgende storten de huizen in.

De ander zit te bibberen van de kou.

Weer een ander kan niet rond komen

omdat er onvoldoende middelen zijn.


Denk niet wat een triest verhaal.

Er moeten dingen verschuiven.

De schaal moet breken om het licht door te

kunnen laten.


Het is je denken dat invulling geeft aan

hoe je stukken binnen laat komen.

Dat zegt iets over jou en je manier

van denken en je beeldvorming.


Dankbaarheid is het ontvangen van je tekens.

Dit zijn tekens waar je iets mee kan.

Wanneer je de wereld in het licht zet,

vergeet jezelf ook niet in het licht te zetten.

Vindt je het zwaar?

Vraag dan om hulp.

Die is er.


Neem de stap om je te verbinden in het geheel.

Laat je ik los en maak er WIJ van.

Niet zij, maar wij.

Niet jij, maar wij.

Samen maken wij die nieuwe maatschappij.

Die ons zal voeden via Moeder Aarde.

In verbinding met elkaar.

Wij zijn de scheppers op aarde.

Niets is toeval.

Het is wat ons toevalt.

En dat is veel.


Dankbaarheid wijst ons de weg

Dankbaarheid laat ons voelen wat er

nog mag verzachten.


Wij zijn ALLEMAAL hier gekomen met

onze opdracht.

Om samen die wereld te ontdoen van het

duister.

Het licht overheerst.

Je voelt het, je ziet het.

Voel die verbinding en je zal weten wat

jouw deel in dit grote proces is.


Je weet het al veel langer.

Het licht wordt sterker.

Je krijgt meer te zien.

Je eigen wijsheid komt tot leven.

Onder spanning gebeuren er wonderen.

Weet het.

Zie het.


WIJ doen het samen.


Namasté

Ik zie het licht


Martha Krul

dinsdag 7 februari 2023

Een mensenleven, een zielenbeleving

Er gebeurt heel veel op aarde.

Wij zien de pijn van duizenden mensen.

Over de gehele aarde rommelt en trilt het.

Het is een moeilijke tijd voor de mensen

op aarde.


De zielen die nu op aarde zijn, zijn niet

voor niets de sterkste zielen.

Een omwenteling van duizenden jaren

is naar een nieuwe fase gegaan.


De ziel maakt keuze om ergens geboren

te worden.

Die keuze heeft vele facetten.

De ouders en de omgeving zijn een vast

deel daarvan.

De ziel ziet hoe dat leven gaat verlopen.

Alle levens die de ziel leeft zijn een

deeltje van het totaal van de beleving

van de ziel.

Wij mensen kijken daar heel anders tegen aan.


Een ziel leert alle facetten van het leven te doorleven.

Dader, slachtoffer kennen wij allemaal.

Een ziel kan ook kiezen voor een lang of kort

leven.

Een kort leven is meestal een heftig leven.

Denk aan zieke kinderen die maar kort

op aarde zijn.

Een ziel kan kiezen voor een lang leven,

veel kennis opdoen en doorgeven.


Een ziel kiest ook de plek waar hij/ zij

geboren wil worden.

Door in een aardbevingsgebied geboren

te worden, weet de ziel hoe zijn/ haar

leven eruit zal zien.

Wij mensen kijken daar anders naar.


De ziel komt tot zijn uiteindelijke

ontwikkeling wanneer alle facetten van zijn

diamant gepolijst zijn door de zovele

levens die hij/ zij op aarde of elders heeft

doorleefd.


Wanneer wij kijken naar het kort leven

van een kindje dat ziek wordt en snel

zal overlijden, zitten daar vele facetten van

de ziel aan verbonden.


Er zijn altijd reeds bekende zielen in

de omgeving aanwezig.

Aan dat zieke kindje, zit de familie.

Maar de omgeving is ook een belangrijke

invloed.

Ziekten worden niet overal hetzelfde

behandeld.

Er kunnen dieren in de omgeving zijn,

die daar ook niet bij toeval zijn.

De mens-dier verbinding kan ook van

invloed willen zijn in de “gekozen”

levensopstelling.


Het kindje overlijdt, dat is niet alleen

een ervaring voor het kindje.

Het is ook een ervaring voor de daaraan

verbonden zielen.

Ieder vormt zich daarmee op zijn eigen

wijze.


Zo zien wij dat een mensenleven in een

totaal ander perspectief staat als het

facet of facetten dat de ziel in dat leven

wil ontwikkelen.


Door al die levens leren wij wie wij zijn.

Onze ziel is altijd aan ons verbonden.

In dit leven leren wij ons te openen

en de communicatie met onze ziel te

versterken.

Daarmee krijgen wij toegang tot vele

vorige levens.

Daarmee zijn wij op weg om ook die

cirkel te sluiten.


Ieder heeft zijn eigen ervaringen nodig.

Niemand weet hoe en wat die ander

voor levenservaring kwam opdoen.

Daarom kunnen wij op heel verschillende

wijze door ons leven gaan.


Ieder komt met zijn eigen opdracht.

Ieder heeft een vrije wil.

Iedereen maakt zijn eigen keuzes.

De ziel omarmt het allemaal.


Namasté

Ik zie het licht


Martha Krul

maandag 6 februari 2023

Alles ligt open

Alle deuren staan open.

Alles ligt in je eigen handen.

Voel hoe het aanvoelt.

Het zal in eerste instantie niet gemakkelijk

zijn.

Wij zijn niet gewend aan die overvloed.

Wij zijn gewend om met een beperkt

aanbod om te gaan.


Des te langer je menukaart,

des te lastiger is het om een keuze

te maken.

Zo werkt het nu, in eerste instantie, ook.


Je hebt zoveel keuzes dat je moeilijk kan kiezen.


Je bent nu een nieuwe mens en die maakt

zijn/ haar keuzes op een nieuwe manier.

Dan zal het geen probleem zijn om

een keuze uit een lange menulijst te maken.


Je zal voelen wat je keuze is.

Je zal zien wat je keuze is.

Je zal het horen.

Je aandacht wordt er door getrokken.

De tekens en inzichten zijn er.

De stilte vertelt je de weg.


Door vol-ledig naar je zijn te gaan,

ben je in balans en dan stroomt het in en

om je heen.


Je krijgt vele mogelijkheden te zien of

op jouw manier te ervaren.

Niet alle manieren zullen je hetzelfde

brengen.

Jij mag je eigen keuze maken.


Door je tekens te volgen zal je ervaren

welke keuzes voor jou het meest

geschikt zijn en bij je passen.


Laat je denken los.

Alles is veranderd.

Er zijn geen slechte keuzes.

Er zijn goede keuzes die allemaal een

andere liefdevolle kant van jou nog

verder aan het licht zullen brengen.


Denk niet in dualiteit.

Dualiteit is er niet meer.

Dat is er nog in je denken.

Manifesteer het niet.


Je bent op het nulpunt en alles is open.

Je hart is geopend.

Je denken volgt je hart.

Niet je hart je denken.


Jij bent de schepper van je eigen leven

en dat wordt steeds beter zichtbaar.


Laat los, stroom mee en voel waar

je pad is.

Blijf in je optimistische kijk op jezelf.

Weet wat je waard bent.

Weet wie en wat je bent.

Je bent er vol-ledig doorheen gegaan.


Je denken haalt je terug.

Je hart ziet vooruit.


Volg je hart.

Gisteren is voorbij.

Morgen is er niet, maar je hart weet.

Leef in het nu.

Je zal ogen en oren te kort komen.

Het is zo gemakkelijk.

En dat maakt het in eerste instantie,

best lastig.


Je bent verbonden.

Het universum leidt je.

Je doet het niet alleen.

Je wordt in liefde gedragen.


Namasté

Ik zie het licht


Martha Krul


zondag 5 februari 2023

Alles heeft twee kanten

Soms heb je zo’n periode dat je het

gevoel hebt constant bergopwaarts te gaan.

Het loopt even niet allemaal even soepel.

Even niet lekker zitten,

maar doorgaan met sjouwen tegen die

berg op…..


Hoe ga je daar mee om?

Blijf je door sjouwen of ga je toch maar

eens zitten?

Tijdens het sjouwwerk zullen er vragen

door je hoofd gaan.

Des te zwaarder, des te meer vragen.

Dan kan je twee dingen doen,

doorgaan of gaan zitten.


Je hebt al ervaren dat doorgaan, 

je niet veel brengt.

Vermoeidheid.

Maar vermoeid was je al.


Dus zitten is je oplossing.

Dan ga je naar je stilte en vraagt het universum,

laat mij het zien.


Dan begrijp je dat je door al dat gesjouw niet

veel verder bent gekomen.

Je raakte het vertrouwen in jezelf kwijt.

Je humeur werd er niet beter op.

Het huilen stond je nader dan het lachen.


Dat zijn tekens…..

Dat zijn tekens dat JIJ niet die berg aan op

OP sjouwen bent, maar dat JIJ bergafwaarts

gaat.


Wanneer je jezelf zo voelt veranderen

van een blije naar een vermoeide, 

droevige mens, 

dan loop je zeker niet op je verlichte pad.


Dan ben je ergens ineens afgeslagen en

bent aan het dwalen gegaan.


Omdat het zo zwaar werd,

kon je niet anders dan opgeven.

Je moet sterk zijn om los te laten.

Door die heftigheid ga je loslaten.

Je handen doen pijn,

je kan niet meer.


Dat was de bedoeling.

Je kunt sterren het beste zien in het duister.

Voordat het licht wordt ben je op

het koudste moment van de dag.

DAT duister brengt jou naar het licht.

Je kan niet meer……


Dat doet je beseffen, DIT is het niet.

Dan heb je de kracht om los te laten.

Dan keer je terug naar jezelf.

Dan voel je dat je wordt geholpen.

Je was zo in je proces verdiept,

dat je dat niet meer zag.


Je krijgt zoveel tekens.

Je lichaam vertelt steeds wat te doen.

Je ziet tekens aan de hemel.

Je ziet tekens in het bos.

Je ziet ze overal.


Maar wanneer het pad zwaar is

zie je dat allemaal niet meer.

Dan is het zitten, stilte en zoeken

naar die andere kant.

Er is altijd licht.


Door je stilte zal je het vinden.

Dan schenk je aandacht aan jezelf.

Bij dat sjouwen ligt je aandacht op

het proces dat je doorloopt.

JIJ bent de spil van het universum.

JIJ bent de stip waar iedere lijn begint.


Alles heeft twee kanten.

Het licht is er altijd.


Namasté

Ik zie het licht


Martha Krul

zaterdag 4 februari 2023

Wat denk je ervan

Langzaamaan verzachten wij als mens.

Ons ego heeft een flinke stap naar achteren

gedaan.

Ons denken heeft niet meer de overhand,

is nu veel meer aanvullend.


Ons verleden was vaak zwaar en beladen.

Ook dat is nu aan het veranderen.


De mooie momenten gaan de boventoon

voeren, waardoor de zware momenten

naar “beneden” zakken.

De mooie momenten blijven je een

positieve energie schenken.

Die verstillen de momenten die niet zo

gemakkelijk waren.


Zo merken wij dat wij niet alleen transparanter

worden, maar ook zachter.

Kneedbaarder en daardoor voegen wij

gemakkelijker in onze verbinding met de ander.


Die prachtige energie van licht en liefde,

verzacht ons.

Daardoor verzacht ook ons denken.

Het brengt je naar positief denken.

Je eigen liefdesenergie trekt je naar

de goede en mooie kanten van de ander.

Je zal gemakkelijk het goede zien in die ander,

daarmee zullen zijn/haar minder aangename

kanten verzachten.


Alles is aan het veranderen.

Wij nemen vanuit een geheel ander energieveld

waar.

Onze beelden krijgen meteen een energetische

invulling.

Vergelijk de visualisatieplaatjes.

Doordat jijzelf in een verzachting bent gekomen,

zal je ook verzachting aantrekken.


Je raakt meer gericht op het mooie,

het goede en het liefdevolle.

Dit heeft te maken met de nieuwe

wereld die wij als nieuwe mensen gaan

vormgeven.


De vrouwelijke energie neemt haar plek in.

De mannelijke energie verzacht, zodat er

een balans kan ontstaan.


Wij keren terug naar onze oorspronkelijke

manier van leven.

Naar onze eigen oorsprong, zoals wij

door de Schepper bedoeld was.


De cirkels worden gesloten.

Het einde zal het nieuwe begin zijn.

Daarna zal er geen begin en einde meer

zijn.

Dan is er alleen eeuwig.


Dan zullen de poorten open staan

en zullen hemel en aarde in een open verbinding

zijn.


Zielen zullen dan bewust reizen tussen

de hemel en de aarde.

Er zal geen afscheiding meer zijn.

Het enige onderscheid dat er zal zijn

is het fysieke lichaam, waardoor de zielen

die aan de aarde verbonden zijn, worden

herkend.


Na het loslaten van het leven op aarde,

zal dat lichaam achter blijven en zal de

ziel in het volgende leven een andere vorm

aannemen.

Het is een bijzondere tijd.

Het is prachtig dat wij dit al mochten aanschouwen.


Namasté

Ik zie het licht


Martha Krul

vrijdag 3 februari 2023

Is er nog twijfel

Het gaat zo snel, dat je soms

het gevoel krijgt, dat je achter jezelf

aan moet rennen…..


Het is het gemakkelijker om in

het Nu te blijven.

Heb je voor je gevoel iets gemist,

ga dan maar door waar je mee bezig

bent.


Je zal merken dat je NU zo vindingrijk

bent dat je onmiddellijk een andere oplossing

voor handen hebt.Kijk je terug naar waar je voor je gevoel

wat gemist hebt, dan mis je het volgende.

Vertrouwen hebben in jezelf geeft je rust.

Je bent verbonden met het universum en

die zien ook wat er gebeurt.


Wij zijn multi-functioneler geworden.

Wij zijn die druppel in de oceaan,

die bemerkt dat hij/zij de ware oceaan is.


Je kan dus niets missen.

Je bent met alles verbonden.

Het gevoel van iets missen is even een

andere manier van “kijken”.

Je zal merken dat dit iets is dat je al zal

herkennen, omdat je het al toepast.


Het leven is net een lopende band.

Heb je voor je gevoel iets niet goed gezien,

blijf dan maar kijken naar het punt van waar je

die band aan het observeren was.

Net als in de trein,

je zicht op de buitenwereld verandert voortdurend.

Je kan je niet op één punt focussen.

Jammer even niet gezien.

Maar er vallen geen gaten.

Alles wordt meteen op een “andere” manier

aan elkaar verbonden.


Dit zal in de toekomst nog sneller gaan.

Nu zal je nog opmerken dat er “gaten” vallen,

in de toekomst gaat het zo snel dat je die gaten

niet meer zal opmerken.


Dan wordt het weer een vloeiende lijn van

gebeurtenissen die allemaal verbonden blijven.

Juist, omdat de tijd nog niet in DIE versnelling

zit, voelen en ervaren wij nog dat er gaten vallen.


Doordat de tijd dan zo snel gaat,

zal je het gevoel krijgen dat je niet stroomt

maar zweeft van moment naar moment.

Dat wordt mede vorm gegeven doordat onze

transparantie nog verder gaat en wij nog ijler

worden van vorm.


Denk hierbij aan je spirituele begeleiders,

dat is de vorm waar wij naar toe transformeren.


Wij blijven in ons fysieke jasje.

Dat is ook het onderscheid.

Dat maakt duidelijk dat wij ons dit leven

aan de aarde hebben verbonden.


Het is een bijzondere reis die wij maken.

Dus twijfel niet aan jezelf.

Je bent goed zoals je bent.

Je doet het beter dan je denkt.

Het universum bewondert de zielen die op

aarde zijn, dat is met geen pen te beschrijven.


Namasté

Ik zie het lichtMartha Krul

donderdag 2 februari 2023

Wie wil dat nu niet

Waarom is loslaten zo lastig?

In je dagelijkse leven heb jij jezelf

veel aangeleerd.

Je bent eigenlijk een soort “gewoontedier”

geworden.


Je hebt voor jezelf een manier gevonden

waarop JIJ vindt dat het werkt.

Dus waarom zou je dan opnieuw een

manier gaan zoeken?

Het werkt toch?


Er is veel veranderd.

Wij leven in totaal andere belevingswerelden.

Wij zijn getransformeerd als mens.

Wij zijn niet meer die wij waren.

Passen dan die oude gewoonten nog bij

de nieuwe mens die wij zijn?


Wanneer je zelf als mens je verplaatst in

tijd en energie, dan kan je je niet vasthouden aan

iets dat statisch is.

Het is net als elastiek.

De rek is niet oneindig.

Dus er komt een moment van…..

En dan is het pats.

Dan volgt er een niet zo fijn moment.

Maar los is het.

Dat was de opzet.


Dat was de liefdevolle opzet van het universum.

Liefdevol?

Ja liefdevol.


Door je in een situatie te brengen dat je “moet”

loslaten, voorkom je een ontsporing.

Voorkom je dat je in een, voor jou

lastige situatie, terecht komt.


Daarom knapt het elastiek op het moment

dat het universum je situatie overziet en

aangeeft, genoeg is genoeg.

De kruik gaat net zo lang te water tot die

barst.


Je leeft op de planeet van vrije wil.

Dat klopt.

Maar dat neemt niet weg dat het universum

je naar situaties kan leiden,

die je stimuleren in het maken van keuzes.

Jij kan doorgaan op de je jouw zo vertrouwde

manier.

Je kan op dat moment ook invoelen,

hoe het misschien gemakkelijker kan.

Je zal op dat moment in de energie veel

inzichten ontvangen.

Je wordt op topniveau begeleid en zeker op

een cruciaal moment van het maken, van de

voor jou zo belangrijke keuzes.


Jij mag terug gaan naar je oude en tot dat

moment vertrouwde manier van handelen.

Je zal merken dat er van alles door je hoofd

gaat en dat je ineens denkt,

maar het kan toch ook op die manier?

Waarom heb ik daar niet eerder aan gedacht?

Dat is de invloed van het universum.


Door onze transformatie, zijn wij ons daar

steeds meer bewust van.

Het is een spel tussen de zielen op aarde en

het universum.

Het is heerlijk om je zo met hen te verbinden.

Wij zeggen heel nuchter, twee weten meer dan

één.

En dat is natuurlijk ook zo.


Leg je handen in de handen van het universum.

Voel de liefde en warmte die door je heen stroomt.

Voel je hart van blijdschap een sprongetje maken.

Je hebt contact, zielencontact.

Dan wordt leven een feest.

Dan voel je de energie van geluk en dankbaarheid

door je heen stromen.

Wie wil dat nu niet?


Namasté

Ik zie het licht


Martha Krul