Waarom deze blog

Deze blog is bedoeld voor mensen die zich bezighouden met spiritualiteit en de verandering in de energie op aarde. Ik zal met enige regelmaat artikelen plaatsen die met dit onderwerp te maken hebben. Verder zal ik aanwijzingen geven van hoe je je het beste kan afstemmen op die nieuwe hogere energie. Ik hoop je vaak op mijn blog te mogen ontmoeten.

vrijdag 29 juni 2018

Rillen, trillen....op naar verandering in ons ascentieproces


Alles rilt en trilt in de hoge Schumann resonantie.

Alles rilt, alles trilt.....
Ja zo kan je het het beste omschrijven. Waardoor komt dit?
De frequentie van de Schumann resonantie komt van rond de 8 Hz. Nu zien we pieken van 120 en 140 Hz. Wij bestaan voor het merendeel uit water. Alles wordt overgebracht door de trilling.

Denk aan klankschalen. Dan begrijp je dat je door trilling een verandering in je lichaam voelt.
Bij klankschalen is het uitgangspunt ontspanning.

Maar wanneer ik nu helemaal niet ontspannen ben. Wanneer ik nu de controle over mijn eigen leven niet wil loslaten. Wanneer ik nog grote delen van de dag in mijn oude angsten zit. Dan rilt en trilt mijn lichaam al heel sterk. Daar bovenop de extra trilling van de Schumann resonantie en je begrijpt dat dat geen “fijne” combinatie is om te ondergaan.

Je lichaam staat onder de druk van de verandering. Lichamelijk zijn wij aan het verandering. Dat heeft een weerslag op onze psyche. Wij dromen intens. Zijn dag en nacht bezig in dit intense proces. Zijn bekaf. Weten vaak niet wat ons overkomt. Proberen overal verklaringen voor te vinden. Dat kan misschien wat rust brengen. Proberen steun te zoeken bij elkaar. Heb jij daar ook last van? Jij ook al.......? Gelukkig, ligt niet aan mij....... Herken je het?

Maar het is niet alleen de druk van de Schumann resonantie die versterkt is. Het magnetisch veld van de aarde vermindert. De druk in de aarde vermeerdert. Aardbevingen en zeebevingen zijn aan de orde van de dag. Vulkanen barsten en spuwen hun aswolken ver de lucht in. Alles is een wisselwerking. En onze lichamen trillen mee......

Begrijp je dat het dan heel moeilijk is voor jou als persoon om je rustig en kalm te houden.
Wat kan je daar nu zelf aan doen?

Door die hoge trilling zijn wij transparanter aan het worden. Je hebt misschien wel eens gehoord van de “kristalenergie”. Door die verhoogde trilling, zijn wij nog gevoeliger geworden. Wij voelen niet alleen onze eigen energie, maar ook die van onze omgeving. Van de mensen waar wij mee zitten te praten. Lang niet alle energie die je voelt is van jou.

Door je met je eigen hart te verbinden. Door regelmatig, ja iedere dag een moment van stilte in te bouwen, kan je heel veel bereiken. Je krijgt je “eigen”stem te horen en die heeft je veel te vertellen. Die heeft je heel veel aanwijzingen te geven. Door die te volgen wordt het een stuk gemakkelijker. Door die momenten van stilte, krijg je meer rust in jezelf. Kom je letterlijk thuis in jezelf.

Dan ga je van onrust en angst naar vertrouwen. Je kan gaan genieten van de mooie dingen die er gebeuren. Ja het is een intensief proces. Een proces waarin wij als mens volledig veranderen. Maar door dat vertrouwen en die stilte wordt het hele proces anders. Dan ga je de mooie kanten van het proces zien en ervaren. Dan begrijp je dat de sky the limit niet meer is. Dat die grens nu veel en veel verder ligt.

Dus probeer je focus niet op de moeilijke kant van het proces te richten. De moeilijke kant waar je juist een versterking van je angsten ondervindt. Ga naar het vertrouwen. Je wordt geleid. Dit proces brengt je naar de nieuwe mens die je wilde worden. Daarom ben je nu op aarde. Ja juist een bewuste keuze. Het is een prachtig proces. En gelukkig zijn er al heel veel mensen die zeggen: “Ik kan zo genieten van die hoge trilling”. Zij ervaren al dat zij er heel veel voor in de plaats hebben gekregen. Nieuwe manieren van omgaan met jezelf. Nieuwe invullingen aan een nieuw leven van de nieuwe mens op aarde.
Afbeeldingsresultaat voor spiritual aarde onrustig trillen rillen vulkaan

vrijdag 22 juni 2018

Bijzondere zielen maken een bijzondere reis door op aarde


De energie is en blijft onrustig en bijzondere zielen maken een bijzondere reis door.

Het is niet altijd even gemakkelijk.
Wanneer ik de reacties lees en die vergelijk met vorig jaar, dan zie ik nu mensen die er veel gemakkelijker mee omgaan. Veel laconieker kunnen zijn over de verschillende dagen met ieder zijn of haar eigen energie. Er zijn er nogal wat verschillende “energie-dagen”in een maand. Alles in het universum is met elkaar verbonden. Die verbinding voel je steeds sterker. 

 De oude gebruiken van de natuurvolken komen weer terug onder onze aandacht. De gebruiken die door de eeuwen heen onder de volken aan elkaar werden doorgegeven. Bij het vuur. Met elkaar om het vuur. De oudsten die de verhalen aan de jongeren vertelden. De jongeren die de verhalen weer aan hun volgende generatie doorgaf. Zij waren intuïtief en sterk verbonden met Moeder Aarde. Zij hadden daar de rust voor. 

Nu zoeken wij vaak tevergeefs naar die rust. Naar de rust in onszelf. Herkennen lang niet altijd wat wij voelen. Ja, wij zijn zeker niet minder gevoelig dan de volken waar ik het net over had. Er is bij ons veel meer afleiding. Wij voelen wel, maar hebben zo weinig geduld om daar voor te gaan zitten en echt te voelen wat er precies met ons aan de hand is.

Wij zijn nu al in een heel ander lichaam terecht gekomen. Natuurlijk wanneer je in de spiegel kijkt zie je dezelfde mens die je was. Is dat eigenlijk wel zo. Heb je al gezien dat bij veel mensen de iris in de ogen is veranderd?

Wij hebben een transparantere trilling in onze lichaamsenergie. Dat houdt in dat wij veel gevoeliger zijn geworden. Een slag op een stenen rots of op een dunne boom kan qua kracht gelijk zijn, maar de incassering is van een andere orde. Zo gaat het ook met ons. Wij voelen zoveel meer. Ons zesde zintuig is veel sterker ontwikkeld. Maar nu ermee werken.

De sluier die tussen onze vorige levens en nu zat is dunner. Wij krijgen veel meer informatie vanuit vorige levens. Wij zijn van mens veel meer naar ons zielenleven aan het transformeren.
Wij zijn niet alleen maar de mens die in dit leven op aarde is geboren. Wij waren altijd al onderdeel van onze ziel maar nu gaan wij meer en meer contact maken met onze ziel. Wij komen naar het grotere overzicht in het geheel van onze levens.

Dat komt allemaal door die stijgende energie.
De energie die zo snel stijgt dat je wel mee moet gaan in die ontwikkeling.
Je kan bijna niet meer in die achterhoede blijven lopen.
En geloof me maar. Jullie zijn allemaal voorhoede lopers. Jullie zijn de krachtige zielen die voorop lopen en het licht ontsteken voor de mensen die achter ons aankomen.

Ja het is niet altijd even gemakkelijk. Weet dat wanneer jullie uiteindelijk ook naar “huis”zullen terugkeren, jullie ontvangen zullen worden als ware helden. De sterke zielen die het aangedurfd hebben om die bijzondere tijd op aarde door te maken. Daarbij vele ongemakken hebben ondergaan. Dit nooit vertoonde spel gaat door en wordt zeker door jullie inzet, tot een glorieus einde gebracht.

Je hebt misschien nu het gevoel om te juichen. Doe dat. Klap in je handen en geef jezelf en daarmee al die andere sterke zielen het applaus dat zo verdiend is. Jij bent die krachtige, prachtige mens die dit aangedurfd heeft. Hoe bijzonder is dat en hoe bijzonder ben jij dus......?


Afbeeldingsresultaat voor transformatie van de nieuwe mens op aarde spiritueel

zaterdag 9 juni 2018

Maria Magdalena Wij stromen over van liefde voor u allen.


Maria Magdalena via Martha Krul

Lieve mensen op aarde die zo intens werken aan het licht. Wij volgen u intens en kunnen niet ophouden met onze verbinding in liefde met u. De mens die in sommige gevallen het gevoel heeft door de tijd en ascentie heen te ploeteren. Er is zoveel onrust op aarde. Moeder Aarde is in beweging en de mens ook. Vele mensen kunnen hun vertrouwde rust niet vinden. Zij verlangen soms naar de tijden van voor 2012. Toen ze voor hun gevoel “rustiger” leefden 
dan nu.
Dat lijkt misschien zo, maar dat is niet zo. Doordat het licht op aarde zoveel sterker is geworden, is de mens zoveel gevoeliger geworden. Door internet blijft iedereen met elkaar verbonden.
Natuurlijk weten u als geen ander dat u zelf gekozen heeft om in deze tijd op Moeder Aarde te verkeren. Maar dat is natuurlijk niet zoveel erg veel houvast. Dat is niet de steun die u daadwerkelijk zoekt. Wij kunnen u vertellen, en daar zullen wij niet mee ophouden. 

Dat u behoort tot de sterke zielen die zich daadwerkelijk willen inzetten voor die nieuwe wereld. Die wereld waar eenieder van droomt. Ja hoor ik u zeggen: “Dat kan wel, maar wat zie ik er al van?” Wij kunnen u vertellen dat de groep mensen die samen met u aan dit immense karwei werkt, door licht en liefde te verspreiden op de turbulende aarde, groeit in hoog tempo. Het licht en de liefde wordt met iedere seconde sterker. Het duister heeft het moeilijk. Wees u bewust van het werk dat u doet op die mooie, en ons zo dierbare aarde. 

Wij kunnen niet ophouden met het aanmoedigen van uw daadkracht. Weet dat wij hierboven soms een oorverdovend applaus geven in de hoop dat u het voelt en dat u daarvan kracht krijgt om door te gaan. Door te gaan op het pad dat u met heel velen bewandelt. Laat uw angst varen. U wordt van alle kanten beschermd. U die de kracht en de moed heeft om dit voor de mensheid en de aarde te doen. Nee moet ik zeggen. Het is niet alleen voor de mens en de aarde, het is een heel belangrijk proces in het gehele universum. Het gehele universum is betrokken bij deze ontwikkeling. Een ontwikkeling die nog nooit heeft plaatsgevonden. U doet u immense best om soms alleen maar staande te blijven. 

Wij staan ieder moment vol bewondering naar uw verrichtingen te kijken. Wat zou het heerlijk zijn wanneer uw angsten daardoor zouden verminderen en uw vertrouwen in onze bescherming zou toenemen. Dat is wat nu onze grootste missie is. U het vertrouwen te geven dat wij u beschermen. U die zo moedig was om zich aan te melden voor dit proces. De sterksten zijn in de voorhoede aan het werk. Maar weinigen kunnen dat diep in hun hart voelen.

 Daarom zeggen wij het u nogmaals. U bent als sterkste zielen voorgegaan in vol vertrouwen dat alles met elkaar verbonden is. En zo is het. Ga in vertrouwen en wees u bewust van onze bescherming. Misschien maakt het uw pad gemakkelijker te dragen. Voel onze liefde voortdurend om u heen. Wij zijn niet op aarde maar wel verbonden met de aarde in dit bijzondere proces. Er wordt voortdurend over angsten gesproken. Dat zijn de angsten voor het onbekende. Maar wij laten u weten dat de wereld er mooier en liefdevoller uit gaat zien. 

Natuurlijk gaan er nog veel meer dingen op aarde veranderen. Maar wij kunnen u vertellen dat het er mooier en liefdevoller zal worden. De mensen worden verlicht en gaan stralen met hun kristalenergie. Een energie die zonodig is op aarde. Door de schittering van al die kristallen kan er geen duister meer zijn op uw liefdevolle planeet. Nogmaals wij hebben diepe bewondering voor u die zo hard werkt om de samenleving op aarde te veranderen. Wij zijn met u verbonden vanuit het universum. 

Wanneer u ons nodig heeft, vraag erom. U leeft op de aarde, u bent hard aan het werk. Maar de liefdevolle ondersteuning voor al die liefdevolle zielen dat vrijwillig deze belangrijke taak op zich hebben genomen, ligt voor een deel bij ons. Weet dat wij die taak als heel eervol zien en dat wij geen moment van uw zijde wijken. Met diep respect voor u allen en in intense Goddelijke Liefde begeleiden wij u op uw pad.

Maria Magdalena 

Afbeeldingsresultaat voor liefdevolle bescherming


vrijdag 8 juni 2018

Strech you own time....... of wel maak je eigen tijd rekbaar!

Strech you own time....... of wel maak je eigen tijd rekbaar!

In ons leven is alles jachten en jagen geworden. We zijn aan het multitasken of het niets is. Zien 3, soms 4 schermen tegelijk en begrijpen dan ook nog wat er gebeurt en gevraagd wordt......
Is dat wel heel gezond? Kan dat zo doorgaan?

Nee natuurlijk. Wij zijn als mensen heel creatief. Weten eigenlijk op alle problemen een oplossing. Maar gezond is het natuurlijk niet om zo te gaan zitten stressen. Geen moment zonder scherm. Geen moment zonder bereikbaarheid...... Op het toilet bereikbaar? Nee toch!

Maar er is nog iets anders aan de hand. Wij zijn als mens in een rap tempo aan het veranderen. En er verandert meer.

Je moet je voorstellen dat wanneer je helemaal ontspannen bent, je in een prachtige grote bel van energie zit. Die bol is helemaal wijd om je heen. Boven, onder, voor en achter sta je in die prachtige bol van energie. Dan ben je dus geheel in balans en ontspannen. Je stroomt dan lekker mee in het leven en je hebt het gevoel dat het je letterlijk voor de wind gaat. Je blijkt ineens voldoende tijd te hebben voor de dingen die je die dag wil ondernemen. Je stroomt mee op de stroom van de levensrivier. Dat is toch een heerlijke situatie die wij allemaal als optimaal zien.

In de nieuwe, lichte energie die nu voor ons aanwezig is, kunnen wij daar als het ware mee spelen.
Ik zal het proberen uit te leggen.

Je stroomt mee en geeft aan het universum aan dat je begrijpt dat er voldoende tijd is om je zaken die dag te gaan volbrengen. Je volgt het universum in de tijd. De tijd die niet meer lineair is maar nu in een holistische spiraal loopt. Er is voldoende tijd voor je en je voelt dat het allemaal loopt zoals het bedoeld is te lopen.

Nu de andere situatie.
Je gaat lopen stressen omdat je het gevoel hebt dat het nooit op tijd af kan komen. Er moeten zoveel dingen geregeld worden en dat haal je natuurlijk niet binnen de gestelde tijd.
Wat gebeurt er. Je prachtige bol van energie trekt helemaal naar binnen. De druk die je al voelde wordt sterker. Je zuigt als het ware de tijd naar je toe. Je laat het niet aan het universum over, maar jij bent dan (denk je) de meester van de tijd. Die stress heeft ook een sterke invloed op je fysieke lichaam. Je bloeddruk gaat sterk omhoog. Je cellen kunnen niet stromen, zoals bedoeld etc. Dus het is een sterk negatieve werking op je fysieke lichaam.

Hier kan je dus mee gaan spelen. Je vraagt het universum je voldoende tijd te geven om in alle rust je zaken af te handelen. En wat blijkt het werkt. Je kent toch ook de vraag voor een parkeerplek wanneer je bij een volle parkeergarage komt........ Na die vraag bewust gesteld te hebben, is er een parkeerplek voor je. Misschien niet op de eerste etage, maar heb geduld, hij is er echt! Zo werkt het ook met de tijd. 

Werk samen met het universum en je zal je verbazen over wat er met de tijd gaat gebeuren. Door de tijd op de manier van het universum te gebruiken, heb je een relaxte gezonde manier om met tijd om te gaan. Door op je eigen wil met de tijd om te gaan, ontstaat een sterk zuigende werking die niet fijn voelt. Wanneer je je daarvan bewust wordt, en je weet ook nog dat het niet zo goed is voor je gezondheid, zal je heel snel gaan veranderen in het omgaan met de tijd.

Geloof me het is een heel leuk spel. Misschien in het begin wat onwennig. Maar wanneer je eenmaal hebt gevonden hoe het werkt kan je echt je eigen tijd verruimen. Hoe heerlijk is dat?

Ja er blijven 24 uren in een dag, maar hoe je die gaat invullen kan van grote waarde voor je zijn en ook voor je gezondheid.

Afbeeldingsresultaat voor voldoende tijd hebben geen haast hebben plaatje rust

vrijdag 1 juni 2018

Maria Magdalena – gechanneld door Martha Krul


Maria Magdalena – gechanneld door Martha Krul

Er is veel te vertellen over de vrouwelijke energie. De vrouw is eeuwen op de achtergrond geweest. De mannen kwamen naar buiten. De vrouwen waren binnen. Dat betekende niet dat die vrouwen minder waren. In tegendeel. De vrouwen deden heel verantwoordelijk werk. Zij hielden de gezinnen bij elkaar. Gaven de normen en waarden door aan de volgende generaties. Zij waren dus de fundamenten van de samenleving. Dat is wat door de mens, maar in het bijzonder door de vrouw, niet op waarde werd geschat.

Nu de aarde zo in haar trilling aan het verhogen is, gaat de mens daarin mee. Het zijn processen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zo is het met de mannelijke en de vrouwelijke energie ook. Alles is met elkaar verbonden. De een kan niet zonder de ander.

Wij zien dat er heel veel angst en bezorgdheid is op aarde. Dit neemt een belangrijke plaats in. Een te grote plaats. De mens die naar het beeld van God geschapen is, is ook voorzien van de goddelijke liefde. Die liefde is zo groot, maar wordt niet bij de mens zelf herkend en erkend.
Wanneer de mens die liefde zou kunnen voelen dan zouden veel, zo niet alle angsten en twijfel, verdwenen zijn. Dat zou het ascentie proces van de mens een stuk eenvoudiger maken.

Wanneer de mens de goddelijke liefde zou voelen die God aan de mensen heeft geschonken, dan is er geen angst meer bij de mens. Die goddelijke liefde is te herkennen in de oude afbeeldingen. In de afbeeldingen van Yeshua met de voetwassing. Daar voelen de mensen de diepe liefde die Yeshua voelde voor zijn medemensen. Na het zien van dat plaatje en het doorleven van die emotie van die intense liefde, gaat men terug naar zijn/haar eigen wereld en vergeet die LIEFDE. Die liefde die jullie eigen harten vervult en alle angsten doet smelten als sneeuw voor de zon. Wanneer je deze goddelijke liefde in je hart zou durven ervaren, dan pas kan je je openen naar de nieuwe mens die je aan het worden bent. Dat is wat wij jullie zo toewensen. Laat je strijd los en ga in LIEFDE op in de nieuwe mens die je al bent. Dan kan je licht schijnen op de wereld en op elkaar. Dan kan de liefde stromen zoals die je ooit door God de Vader is gegeven.

Wij kunnen jullie niet zeggen hoe zeer wij jullie dat moment toewensen, het moment van een totale versmelting van de mooie mens die je bent. De prachtige ziel die nu op aarde is om het werk te doen wat voor Moeder Aarde en het totale universum belangrijk is.

Met diep respect groeten wij u, tot binnenkort.
Maria Magdalena


Afbeeldingsresultaat voor balans vrouwelijke en mannelijke energie

vrijdag 25 mei 2018

Maria Magdalena en de vrouwelijke energie


Channel Martha Krul 23-5-2018

Ik ben Maria Magdalena en ik voel sterk de behoefte om mij te verbinden met de mensen op aarde. Ik ben hier samen met mijn broer Yeshua. Er is veel gaande op aarde in dit moment. Ik zie dat mensen het moeilijk hebben. Wat er vaak niet gezien wordt, is dat er heel veel mooie dingen op aarde gaande zijn. De vrouwelijke energie wordt gaande weg sterker. De vrouwelijke energie is niet sterker dan de mannelijke energie, maar wel geheel anders. De vrouwelijke energie is in kracht aan het toenemen, hetgeen nodig is voor de verandering van de aarde. Het vrouwelijke, de stromende energie die veiligheid geeft. De energie die geborgenheid geeft. Er is zoveel over die energie te vertellen. Eeuwen is heeft die energie alleen op de achtergrond haar werk mogen doen. Nu wordt die energie sterker. Niet alleen in de vrouw, maar ook in de man. De man mag zijn vrouwelijke energie laten zien en stromen. Daardoor kunnen vele zaken die nu in een cruciaal vaarwater komen op aarde worden ondersteunt.

Jullie vrouwelijke energie is veel sterker dan jullie vermoeden. Jullie gaan er nog steeds vanuit dat je door de mannelijke energie wordt gedreven. Het licht dat jullie brengen is van onschatbare waarde. Jullie onderschatten je eigen kunnen. Wij kunnen het jullie niet genoeg vertellen dat jullie de grote wonderen op aarde zijn. De wonderen die Moeder Aarde zo intens nodig heeft.

Velen voelen iets van die liefde. Zijn niet gewend dat die liefde er ook mag zijn en stromen. Dat die liefde de essentie is waar God onze harten mee heeft gevuld. Deze harten mogen nu stromen, stromen vol licht en liefde over de aarde en de mensen. De mensen die er zo naar uitkijken. Wat kunnen wij doen om de mens meer vertrouwen te geven. Meer te laten geloven in de wonderen die God's kinderen nu op aarde verrichten, zoals bedoeld was in het totale wonder.

Wij staan in onze liefde naar jullie te kijken en weten niet hoe wij onze liefde aan jullie moeten overbrengen. Jullie dierbare hard werkende mensen. Mensen die aan de wonderbaarlijke toekomst van de vrede en de samenleving op aarde werken. Wij zijn zo vereerd met jullie inzetten. Wij vinden het zo moeilijk om onze dankbaarheid in die mate uit te drukken, zodat jullie maar een heel klein beetje begrijpen, hoe groot die LIEFDE en dankbaarheid voor jullie is.

Jullie zijn hele sterke zielen die al heel lang voorbereid waren op aarde te komen. Jullie wilden een belangrijke plek op aarde hebben in dit grote plan. Maar wij kunnen jullie niet vertellen met welke diepe liefde wij jullie volgen en helpen waar mogelijk.

Jullie zijn nu aan het overstappen naar hogere lagen van jullie zielenontwikkeling. Dus gaan nu vanuit andere aspecten naar het hele gebeuren op de wereld kijken. Er is veel strijd tussen het licht en het donker. Weet dat alles in gang is zoals is bedoeld. Wij begeleiden jullie op je weg. In diepe intense liefde. De intense liefde die God onze Vader in onze harten heeft gelegd, waardoor wij de liefde voor altijd in onze harten dragen, net als dat bij jullie het geval is.

Vertrouw op het pad dat je gaat. Dit was en is de bedoeling. Het plan loopt zoals gepland en jullie zijn de meest liefdevolle spelers in dit grote plan.

Wij groeten u in intense liefde en diep respect voor alles wat jullie bereid zijn te doen voor het voltooien van dit grote plan.

Met diep respect groeten wij u allen.

Gerelateerde afbeelding

vrijdag 18 mei 2018

OHHHHH kon ik maar weer eens lekker doorslapen.......


Er komen veel reacties van mensen die zo langzamerhand tegen de nacht gaan opzien. 
Zij denken dan terug aan de tijd, dat zij voor hun gevoel, lekker insliepen en door konden slapen.

Maar tijden zijn veranderd.
Wij zijn heel intensief in ons contact naar de ander.
Het internet houdt ons behoorlijk bezig. De telefoon en de tv hebben nog steeds onze volledige aandacht. Ons hoofd blijft bezig. Onze ogen speuren de schermen af. 
Steeds maar kijkend naar een scherm.
Door dit te lezen voel je de onrust al komen. 
Je voelt waar je jezelf aan bloot stelt.

Hoe deden wij dat vroeger?
Heel vroeger werd het donker en gingen wij een paar schemerlampjes aan doen. 
Het beroemde schemeruurtje. Dan zaten de ouderen nog een tijdje bij elkaar de dag door te nemen. Of bij een klein lichtje te lezen. Moeder natuurlijk altijd aan het werk. Haar handen mochten niet stilstaan. Verstelwerk kon nog best even gedaan worden. Die grote rieten wasmand naast haar.
Ze waren vermoeid van de dag en door het weinige licht gingen ze langzaam over van de dag naar de nacht.

Later deed de tv zijn intrede. 
Wij gingen aan het begin van de avond zitten en bleven zitten tot de laatste uitzending..... 
Toen werd het al moeilijker om te gaan slapen. 
We wilden toen al niets missen. De wereld was kleiner geworden. 
Wij konden ineens overal meekijken, wat er in alle hoeken en gaten van onze wereld gebeurde.

Toen kwam het internet er nog bij. Wat een stap was dat. 
Nu hadden wij ineens zoveel informatie en contacten. 
Bijna alles was mogelijk. En weer kwam er meer onrust voor ons gevoel. 
Wij willen maar uitbreiden, meer weten en ons betrokken voelen bij alles wat er gebeurt.

Maar door deze veranderingen is ons slaappatroon ook onder druk komen staan.
Wij gaan niet gemakkelijk in de avond met een boek zitten. T.V. uit. 
Geen Ipad of telefoon die onze rust verstoort. 
Dat is voor velen heel moeilijk. 
Maar daardoor wordt het in ons hoofd niet snel “stil”.

Wanneer je latent problemen hebt met inslapen en/of doorslapen zijn er een aantal dingen die je zou kunnen doen:
 • Probeer de avond zo rustig mogelijk door te brengen.
 • Maak eventueel een wandelingetje.
 • Zet halverwege de avond je TV uit.
 • Kijk geen zware informatieve programma's
 • Kijk geen journaal (zeker niet het late journaal)
 • Ga geen discussies aan met huisgenoten (kan best wachten).
 • Dim je licht in de kamer en maak het weer eens schemerig.
 • Trek lekker zittende kleding aan.
 • Luister naar een kalm muziekje en laat je gedachten vast los.
 • Ga rustig zitten en doe een meditatie (loop de dag door en laat die los).
 • Neem eens een kleurplaat en ga rustig zitten kleuren.
 • Neem een lekkere warme douche en verzorg jezelf een heerlijk op een rustige manier.
 • Neem een kop rustgevende thee.
 • Neem in ieder geval geen telefoontjes meer aan (dringend natuurlijk uitgezonderd).
 • Wanneer je naar bed gaat, ga dan nog even lezen en laat een lampje branden.
 • Dat lichtje laat je branden, dan is het donker van de nacht niet zo bedreigend van NU moet ik gaan slapen........ Dat lampje doe je pas uit wanneer je in de nacht wakker wordt.
 • Wanneer je wakker wordt en niet meer in slaap kan komen, kijk dan niet voortdurend op de wekker. Je wordt daar heel onrustig van en kan juist daardoor niet meer in slaap komen.
 • Doe wanneer je toch wakker bent geworden en moeilijk weer in slaap kan komen, rustgevende ademhalingsoefeningen. Maar kijk niet op de klok.....
 • Wanneer je een nacht niet lekker door hebt kunnen slapen, probeer dan de daarop volgende dag, niet overdag te gaan slapen. Wanneer je extra moe bent slaap je gemakkelijker in.

Lees deze aanwijzingen maar eens door. 
Herken wat bij jou misschien wel kan helpen bij dit “probleem”. 
Het is vooral de rust die ons slaappatroon ontregelt. 
Maar door structureel hieraan te werken gaat het je zeker lukken om beter te gaan slapen, cq doorslapen.

Met deze aanwijzingen hoop ik dat je wat geruster naar je bed zal gaan. 
Dat je weer naar je bed gaat verlangen en dat je niet tegen de nacht gaat opzien. 
Daardoor wordt het probleem alleen maar intenser. 
Ik wens je een hele fijne en aangename nachtrust toe.

Afbeeldingsresultaat voor lekker slapen afbeelding