Waarom deze blog

Deze blog is bedoeld voor mensen die zich bezighouden met spiritualiteit en de verandering in de energie op aarde. Ik zal met enige regelmaat artikelen plaatsen die met dit onderwerp te maken hebben. Verder zal ik aanwijzingen geven van hoe je je het beste kan afstemmen op die nieuwe hogere energie. Ik hoop je vaak op mijn blog te mogen ontmoeten.

vrijdag 24 mei 2024

Durf te geloven

Je bent jezelf aan het ont-wikkelen.

Je bent jezelf aan het ont-dekken.

Je bent bezig om vol-ledig jezelf te zijn.


Je bent op weg van de oude naar de nieuwe mens.

Je bent inmiddels al die nieuwe mens geworden.

Die overstap heb je al gemaakt.


Doordat je op weg bent om die vol-ledige vlinder te

worden, is nog niet alles gezien wat aanwezig is.

Voelen is weten.

Je voelt wel dat er iets in je aan het ont-wikkelen is,

maar je kan dat gevoel nog niet goed onder woorden brengen.


Wanneer je een zaadje plant, begrijp je dat daar die bloem

in wezen al in zit.

Dat zaadje heeft zorg en aandacht nodig.

De bloem kan alleen op zijn eigen tijd en op zijn eigen

manier tot ontwikkeling komen.

Maar die prachtige bloem is al aanwezig,

alleen het is niet te zien.


Zo is het ook met het proces waarin wij nu bezig zijn.

Alles is in aanleg aanwezig.

Het is aan ons, om onszelf de tijd en de aandacht te

geven, zodat ons eigen zaadje tot ontwikkeling kan komen.


Voelen is weten.

Wij willen op sommige momenten in ons proces in een

versnelling.

Wij willen zien en weten hoe dat zaadje eruit ziet wanneer

het zich vol-ledig aan de wereld zal openbaren.


Wij kennen de natuurlijke processen.

Je kan het kiemen van het zaad niet versnellen.

De ont-wikkeling van het zaadje is verbonden aan

natuurwetten en dat kan niet versneld worden.

Wij zijn nieuwsgierig naar wat er uiteindelijk zichtbaar

wordt van het zaad dat zich in ons ont-wikkelt.


Niet alles is te zien.

Voelen is weten.

Je kan al voelen waar dat zaadje in jezelf mee verbonden is.


Je hart heeft het antwoord.

Je zal met een zekere regelmaat voelen dat je warm wordt

van binnen.

Dan ben je verbonden met het zaadje dat in je aan het

ontwikkelen is.

Je hart maakt een sprongetje.

Door die warmte die in je ontstaat, krijgt het zaadje extra

groeikracht.


Door te voelen waarom je hart in eens zoveel warmte

produceerde, kan je weten waar je zaadje mee verbonden is.

Waar loop jij warm voor?

Wat zijn je verlangens voor de toekomst?

Waar kunnen ze je voor wakker maken?

Waar beginnen je handen van te jeuken?

Bij welke illustraties en verhalen voel je een verbinding.

Dat zou ik wel willen doen, maar…….


In de nieuwe mens liggen de toekomstplannen al klaar.

Het zaadje draagt de belofte van de toekomst in zich.

Zo is het ook met de mens.

Jouw belofte voor de toekomst, draag je met je mee.

Het is je denken dat onmiddellijk aan de rem wil trekken.

Het universum kent al je mogelijkheden en je on-mogelijkheden.

In het universum zijn er geen grenzen.

Met alle opties van die individuele mens is rekening gehouden.


Wij leven op de planeet van de vrije wil.

Wij zijn degene die het laatste woord hebben.

Wij zijn de scheppers van ons eigen leven.

Het ultieme kan voor je geregeld worden.

Door je tekens te volgen, zal je voelen dat je op pad bent.

Pas op met je denken.

Het zaadje dat in je is gepland, heeft alles in zich.

Het is aan jou om dat te verzorgen.

Het zaadje dat is gepland is verbonden met de Bron.

Jij draagt het goddelijke zaad in je.

Durf te geloven.


Namasté

Ik zie het licht


Martha Krul

donderdag 23 mei 2024

Oude tijden herleven

Wanneer wij onszelf als een huis zien waarin

wij al heel lang leven, dat kan veel duidelijk maken.


In oude tijden hadden wij kleine lampjes.

Alles stond in het huis “opgeborgen”.

Wat niet gebruikt werd, kwam achteraan te staan.

Wat later opgestapeld werd, kwam ervoor te staan.


Nu zijn wij aan het “verhuizen” van onze oude woning

naar de nieuwe behuizing van de nieuwe mens.

Het oude huis gaat leeg.

Je krijgt alles nog even te zien.

Je pakt het aan en ziet dat oude tijden in jou herleven.


Verdriet en vreugde komen langs.

Het is aan ons hoe wij er mee om willen gaan.

Wij zijn immers onze eigen scheppers.

Wij bepalen zelf hoe wij met die emoties om mogen gaan.


Gaan wij terug in de tijd en voelen wij het verdriet

en die vreugde nogmaals door ons heen trekken?

Iedere gedachte is van invloed op de energie trilling,

waaraan wij op dat moment denken.


Doorleef je het verleden of laat je ze als herinneringen

en leermomenten door je heen gaan?

Leg je je focus op de pijn uit het verleden,

of weet je dat je nu daar op een geheel andere wijze mee

om zou zijn gegaan.

Het waren leermomenten.

Het zijn oude pijnen die gezien en losgelaten mogen worden.

Het zijn oude pijnen die ons als mens zoveel sterker hebben

gemaakt.


Onze manier van omgaan met onszelf is van invloed

op de trilling waaraan wij verbonden zijn.

Het half lege en het half volle glas.

Duik je terug in de tijd en daarmee diep in die oude

pijnen, dan manifesteer je dat oude moment in het moment

van het NU.

Je herbeleeft het en je gaat opnieuw door die pijn heen.


Je bent transparanter en je voelt die oude pijn op een

vernieuwde manier.

Je voelt nog meer facetten van die oude pijn.


Kijk je vanuit het leermoment, dan voel je die pijn ook,

maar het licht tilt je meteen naar een hogere trilling.

Je gaat gemakkelijker naar die oude pijn kijken en kan

er zo afstand van nemen.

Dan kan je gemakkelijker zeggen “oude pijn” ik heb je

gezien.

Je bent een deel van mijzelf geworden.

DAT deel is niet meer van toepassing.

Ik heb de lessen geleerd.

Ik ben niet meer de mens die ik was.


Ik ben vernieuwd.

Ik ben vrij van oude pijnen, maar geladen met oude

kennis.

Die maakt mij tot de mens die ik nu ben.

Ik ben de vlinder.

Ik laat mijn oude pijnen los, zodat ik kan vliegen.

Ik ben getransformeerd.


Het oude dat mij niet meer dient mag losgelaten worden.

Dan verlicht ik mijzelf en door die lichtheid kan ik

vliegen.

Ik weet dat ik vrij ben.

Ik voel dat ik vrij ben.

Ik draag mijn oude lasten niet mee naar mijn nieuwe woning.


Ik heb het licht nodig en ik zal mijn nieuwe huis niet

vullen met spullen die niet meer van nut zijn.

De pijn is geleden.

De lessen zijn geleerd.

Die kennis draag ik in mijn hart en zal mij altijd dienen.


Namasté

Ik zie het licht


Martha Krul


woensdag 22 mei 2024

Standvastigheid

Standvastigheid is jezelf in je eigen, zuivere wijsheid volgen.

Het kan te maken hebben met voet bij stuk houden.

De nieuwe mens is standvastig.

Die heeft zichzelf gezien.

Die heeft ervaren hoe het was om zichzelf los te laten.

Hoe het was om juist naar die ander te luisteren en zichzelf

in de laatste plaats te zetten.


Jezelf loslaten, niemand hoeft je te vertellen hoe je leven

er dan uit zal zien.

De oude mens probeerde te voldoen aan een beeld dat

afgestemd was op die buitenwereld.

De nieuwe mens is verbonden aan zijn/haar innerlijke wereld.

Die innerlijke wereld is verbonden aan onze bron van zuiverheid.

Onze bron is verbonden met de grote, zuivere Bron.

Wij worden gevoed vanuit die grote Bron.


Je leeft je leven ten volle, wanneer je voelt dat je het doet in

verbinding met die Bron.

Je bent geschapen naar beeld en gelijkenis.

Alles is holistisch.

Je draagt het goddelijke in je.

Je zuiverheid en die goddelijke vonk zijn verbonden.

Je voelt het wanneer je je hart voelt verwarmen.

Je voelt het wanneer je ogen beginnen te fonkelen.


Het universum laat het je constant voelen.

Alleen het allerhoogste is goed genoeg voor je.

Het universum geeft je de hele taart,

terwijl wij vaak geneigd zijn om ons met een klein

stukje van die taart tevreden te stellen.


Wanneer je je vol-ledig opent dan voel je de kracht,

de wijdsheid, de stroming, van die on-voorwaardelijke liefde.

Dan krijg je de tijd niet om te denken aan dat kleine

stukje taart.

Voor je het weet, heb je de gehele taart al ontvangen.

De tijd gaat snel.

Het universum is altijd in open verbinding met ons.

Het is aan ons om die stap naar vol-ledig vertrouwen te

zetten.

Eenmaal gezet, kan en wil je niet meer anders.


Dingen die je aan het denken zetten,

laat ze los.

Ga naar je stilte en de beelden komen binnen.

Denk niet in problemen, maar in oplossingen.

Voelen is weten.

Voel dat je ALTIJD in verbinding bent.

Het is aan ons op die knoppen verder open te draaien.

Het is aan ons om die verbinding verder te openen.


Je bent een kind van het universum.

Het zijn o.a. je dierbare familieleden en vrienden die je daar

vanuit on-voorwaardelijke liefde begeleiden.

Vergeet onze overleden huisdieren niet, die ook altijd met

je verbonden willen blijven.


Er is on-uitputtelijke liefde voor je beschikbaar.

Beperk jezelf niet.

Vertrouw en voel het stromen.

Steek je handen uit en voel je gedragen.


Waarom het alleen doen en je eigen verbinding niet

laten stromen?

Kan je er één zinnige reden voor bedenken?

Je denken kan je zoveel vertellen.

Maar die zinnige reden zal je niet horen.


Namasté

Ik zie het licht


Martha Krul


dinsdag 21 mei 2024

Alles wordt gezien

Door het sterke licht, wordt alles transparant.

Alles is te zien.

Alles is te voelen.


Het is belangrijk voor onszelf om daar onze weg in

te vinden.


Wij komen uit een tijd waarin veel verborgen was.

Wat verborgen was, heette niet gezien te worden.

Maar wij hebben meerdere zintuigen.

Wat niet gezien wordt, wordt wel gevoeld.


Wij waren gewend om het dan als eerste bij onszelf

te zoeken.

Zo waren wij levens lang “opgeleid”.

Niet die ander was het probleem.

JIJ was het probleem, dat wilde men je laten voelen.


Je zat verbonden aan je schuldgevoelens.

Je nam aan dat jij iets niet volgens “de regeltjes” had gedaan.


Dit maakte je onrustig.

Wat doe of deed ik niet juist in de ogen van de ander?

Het antwoord ligt in je hart.


Door in on-voorwaardelijke liefde te leven met jezelf,

voel je dat jij het niet “fout” deed maar misschien eerder

op een manier waar die anders niet zo veel mee kon.

Het was niet jouw “fout”.

Zoveel hoofden, zoveel zinnen.

Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is.


Nu komt alles aan het licht.

Dit brengt ons naar vertrouwen en on-voorwaardelijke

liefde.

Durven wij voor onszelf in te staan.

Durven wij te laten zien wie wij in zuivere werkelijkheid zijn?

Word je onrustig bij het feit dat alles doorzien kan worden.


Ga dan naar je hart en vraag: “Waarom wil ik delen van mijzelf

liever niet tonen?”

Ga in meditatie voelen waarom je die delen van jezelf

niet “wil” laten zien.


Wat vertellen die delen jou over jezelf?

Waarom willen die delen van jezelf zich niet tonen?

Alles wordt gezien, maar vooral gevoeld.

Welke delen je van jezelf liever niet wil tonen,

worden door de ander gevoeld.


Door jezelf niet in het volle licht te zetten,

gaat die ander twijfelen.

Eerst aan zichzelf en vervolgens aan jou.

Een misverstand is snel geboren.


Stap in jezelf.

Voel wie je bent.

Zie de uniekheid van jezelf.

Weet dat juist die delen die nu nog wat wrijving geven,

aandacht willen hebben.

Ze vragen je om er naar te kijken.

Daarna durf je de stap te zetten en je vol-ledig te laten zien.

Dan kan je eindelijk jezelf omarmen in on-voorwaardelijke

liefde en kan je een laatste stap zetten.

Dan stap je naar voren in die kristallijne energie.

Dan zal niemand aan je twijfelen.

Dan zal JIJ niet meer aan jezelf twijfelen.


Dan laat de nieuwe mens de oude mens los.

Dan zal het pad onlosmakelijk verbonden zijn met het

universum.

De lemniscaat gaat volop stromen.

Er komt evenwicht in de energetische balans.


Stap naar voren en voel hoe het voelt.

Jij bent uniek.

Zie dat nu ZELF.

Namasté

Ik zie het licht


Martha Krul

maandag 20 mei 2024

Spannend voorstel

Vandaag de Schildknaap van Staven vanuit de tarot.

Sinds de eclips van 8 april 2024, komt het universum

niet anders dan met positieve aanwijzingen.

Wij worden door hen bij de hand genomen.

Onze tekens zijn overduidelijk.

De werelden lopen door elkaar heen.

Wij zijn energetische wezens en wij zijn verbonden aan de

energie van het grote geheel.

Ons denken en onze woorden hebben invloed op die energie.

Er zijn geen grenzen.

Alles is verbonden.

De kralen rijgen zich tot prachtige kettingen aaneen.


De nieuwe mens vliegt en stroomt.

Van moment naar moment.

De tekens blijven komen.

Je kan er niet langsheen kijken.


Het is onze eigen instelling die wij aan het bijstellen en

aan het afstellen zijn.

Hebben wij het vertrouwen?

Durven wij ons over te geven aan die prachtige samenwerking

met het universum.


Wij kunnen daar zo tweeslachtig mee omgaan.

Dan switchen wij van oude naar nieuwe mens en weer terug.

Wij zien een teken en voelen ons hart verzachten.

Dan een telefoontje en weg is de verzachting.

Ineens schakelen wij daar door naar een andere energie.

Ja, nu even niet.

Ik ben met dit bezig en dat vraagt nu mijn aandacht.


Voel je dat je daar tegen het universum zegt,

treedt terug.

Ik heb even geen tijd.

Het universum volgt je.

Ieder moment van de dag.

Ieder moment van de nacht.


Waarom hou je je voet bij de rem en gebruik je die wanneer

je je eigen vertrouwen los laat.

Ja, maar….

Het universum overziet ons leven.

Het universum heeft al lang gezien aan welke trilling je

verbonden bent.


Het universum wil alleen maar het allerhoogste voor je.

Het universum wil je daarmee danken voor het werk dat je

hier en nu op aarde doet.

Iedereen staat in het universum op de eerste plek.

Het universum heeft voor iedereen een persoonlijke

lijn geopend.


Willen wij in die verbinding zijn,

dan is het vertrouwen en je vervolgens mee laten voeren

naar het volgende moment.

Je zal niet altijd meteen in de gaten hebben hoe de vork

in de steel zit, maar door te vertrouwen krijg je heel snel

openheid.


Het universum kent je.

Die kent je ongeduld en je ongeloof.

Die doet er alles aan om je te versterken in je nieuwe

handvatten van die transparante mens.


Je kleineert jezelf door je voet niet bij die rem vandaan

te halen.

Het je openstellen voor die universele begeleiding is

een grote stap in de richting van het ont-wikkelen van de

zuivere mens die je bent.

Wil je dan je voet bij de rem houden,

dan zal je je gang naar je eigen zuivere kern, verlengen.


Door je eigen ingrijpen, zal het universum je “moeten” bijsturen.

Door je eigen ingrijpen, dreig je net uit de bocht te vliegen,

die juist zo mooi was ingezet.

Geef jezelf de vrijheid om te genieten van de mooie samenwerking

die er is tussen de zielen op aarde en de zielen in het universum.

Het licht maakt het zichtbaar.

Ons hart laat het ons voelen.


Namasté

Ik zie het licht


Martha Krul

zondag 19 mei 2024

Durf ik te ontvangen

Wat is dat nu voor een vraag, zal je denken.

Je openstellen om te ontvangen omvat meer dan je

in eerste instantie zal denken.


Op onze transformatie reis veranderen wij in hoog

tempo.

Dat houdt in dat onze oude manier van leven verandert.

Wanneer het oude verandert, dan komen er nieuwe

dingen voor in de plaats.

Wij kunnen niet het nieuwe integreren in het oude.

Het oude wil losgelaten worden, zodat er plek ontstaat

voor het nieuwe.

Het is een stromend proces.

Wij bepalen zelf in welk tempo.

Wij leven immers op de planeet van vrije wil.

Wij zijn de scheppers van ons eigen leven.

Hoe je met je tekens omgaat, dat mag je zelf bepalen.


Wanneer je in de flow van het leven zit, voel je dat het

is alsof je een prachtige ketting aan het rijgen bent.

Je leeft van moment naar moment.

Je krijgt een kraal aangereikt.

Je bekijkt die kraal.

Je bewondert de schoonheid van die kraal en voelt

aan welke kant die van je ketting het beste tot zijn recht

mag komen.


Je voelt en zo werk je samen met het universum.

Heeft je kraal zijn plek gevonden.

Ben je blij en tevreden met het resultaat,

dan komt er een volgende kraal.

Die kraal houdt weer een eigen opdracht in zich vast.

Het proces begint weer.

Voelen waar de kraal het mooiste uitkomt.

Waar komen die kleuren het beste tot uitdrukking.

Je rijgt de kraal en zo ga je voort in de stroming van je

leven.


Wanneer je dit eenmaal gevoeld hebt,

dan hebt je geen behoefte om oude dingen vast te

houden,

Dan wil je je reis vervolgen.

Je vliegt van moment naar moment.


Dan zal je merken dat je geen tijd en aandacht meer aan

het oude wil geven.

Dan voel je dat het nieuwe uit een geheel andere lading

bestaat.

Wij leven in energie.

Energie verandert heel snel van trilling.

Door in verwondering te leven, zal je energie met verwondering

verbonden zijn.


De kralen zullen je blij maken.

Je innerlijke kind mag weer meespelen.

De verwondering van je kind, is nooit weggeweest.

Het zat onder dikke lagen bedolven.

Het licht verpulvert de lagen.

Laag na laag komt je oude, zuivere IK naar boven.

Je voelt wat je jezelf hebt aangedaan.

Je voelt hoe je je zuivere IK als kind al bent gaan

loslaten.


Je voelt en kan niet wachten wat er in die prachtige

flow, je nu weer aangereikt zal worden.

Je bent het nieuwsgierige kind dat niet kan wachten

op die aanstaande verjaardag.


Laat los om te ontvangen.

Kijk niet achterom, maar vooruit.

Jij bent je eigen schepper.

Jij creëert je eigen prachtige ketting.

Het universum is in vol-ledige verbinding met je.


Namasté

Ik zie het licht


Martha Krul

zaterdag 18 mei 2024

Zie jezelf niet over het hoofd

Wij zijn zo aan het veranderen.

Daarbij is de kijk op onszelf van invloed.


Je kan het vergelijken met het varen in een boot.

Je vaart rustig mee in de boot en geniet van de dingen

die je te zien krijgt.

Ineens zie je iets bijzonders.

Je zit in de boot en je ziet dat met het voorbij varen,

het beeld blijft veranderen.

Je vaart eraan voorbij en het is niet mogelijk om het in

je beeld vast te houden.

Je zou wel willen, maar het lukt niet.

Je gaat het beeld loslaten.


Zo is het ook met de veranderende mens.

Die transformeert en stroomt van punt A naar….

Je verandert van moment naar moment.

Blijf je vasthouden aan je eigen wil en je denken,

dan zal je veel van jezelf over het hoofd zien.


Door je focus op het “oude” te houden,

zal je niet zien waar je bootje allemaal langs vaart.

Het is loslaten van oude instellingen, terwijl er heel

veel moois onze kant op komt.

Door je focus te blijven houden op wat er als oude

mens in je verandert, zie je andere delen van jezelf

over het hoofd.

Je vernauwt je blikveld door je op het oude te blijven richten.

Het is als vooruit lopen, terwijl je achterom blijft kijken.

Niemand hoeft je te vertellen wat je dan kan overkomen.


De tekens zullen niet van de lucht zijn,

wanneer je achterom kijkend je nieuwe toekomst tegemoet

wil gaan.

Je zal velen malen tot stilstand gedwongen worden.

Je zal vele malen in onmin met jezelf zijn.


Door achterom te kijken en jezelf over het hoofd te zien,

ben je een ongelijke strijd met jezelf aangegaan.

Dat terwijl je al je energie nodig hebt om je hoofd

boven water te houden in dit intensieve proces.


Laat maar los.

Volg je tekens.

Volg je eigen wijsheid.

Volg je gevoel.

Je gevoel laat je nooit in de steek.


Durf te vertrouwen op jezelf.

Durf te vertrouwen op het universum.

Het universum ziet de strijd die je voert.

Daarom worden er extra tekens op je pad gezaaid.

Kijk niet achterom, terwijl je vooruit gaat.

Maak het jezelf niet moeilijker dan het is.


Open je hart.

Voel en weet.

Je bent een kind van het universum.

Je doet het niet alleen.

Wij zijn altijd verbonden.


Laat je vallen in die liefdevolle armen.

Roep naar het universum, neem mij aan de hand.

Laat mij mijn toekomst ervaren.

Ik vaar mee op de stroom van het leven.

De beelden gaan aan mij voorbij.


Het leven stroomt door ons heen.

Wij zijn verbonden.

Steek geen stok tussen je eigen spaken.

Geef je over aan de stroming en je zal merken dat het

proces heel moeiteloos kan zijn.

Het is een keuze die alleen wijzelf kunnen maken.


Namasté

Ik zie het licht


Martha Krul