Waarom deze blog

Deze blog is bedoeld voor mensen die zich bezighouden met spiritualiteit en de verandering in de energie op aarde. Ik zal met enige regelmaat artikelen plaatsen die met dit onderwerp te maken hebben. Verder zal ik aanwijzingen geven van hoe je je het beste kan afstemmen op die nieuwe hogere energie. Ik hoop je vaak op mijn blog te mogen ontmoeten.

vrijdag 6 december 2019

De grote overstap channel via St. Germain


De 3e dimensie ligt voor het grootste gedeelte achter ons.
Het is nu vooral het loslaten van oude gewoonten.
Gewoonten die levens lang ons hebben gediend.

Deze gewoonten hebben een lage trilling en alles heeft nu een hoge trilling.
Door onbewust aan je oude gewoonten te blijven vasthouden, maak je het moeilijk voor jezelf.

Je bent een volledig nieuwe mens.
Je hebt een hoge trilling.
Die hoge trilling houdt onder andere verband met de snelheid waarin dingen gebeuren.

De oude werkwijzen hebben een lage trilling en dat werkt elkaar tegen.
Dat is ook goed voelbaar.

Je kan het vergelijken met een oude auto die versleten was.
Je had jezelf een bepaalde rijstijl aangeleerd.
Je moest voorzichtig zijn met bepaalde dingen.
Je kon lang niet meer alles uit die auto halen.

Nu rijd je in de meest geavanceerde auto die je kunt bedenken.
Je hoeft maar naar de apparatuur te kijken en de auto doet het voor je.
Je hoeft niet te schakelen, hij voelt dat jij wil schakelen en doet het voor je.
Je kijkt naar de radio en de muziek waar jij je fijn bij voelt, speelt voor je.
Er zitten geen grenzen aan de bediening van deze ultrasone wagen……

Net als aan jou.
Je bent onbegrensd in je mogelijkheden.

Doordat je levens lang in die gebruiken van lage trilling hebt gezeten,
ga je daar nog snel naar terug.
Je energie trilling verlaagt onmiddellijk.

Vliegen en stromen in lage trilling is niet mogelijk.

Water kan in vele vormen voor komen.
Lucht stroomt het snelste en heeft de hoge trilling.
Een stuk ijs kan niet stromen.

Zo zit het ook met de mens.
In lage trilling is stroming niet mogelijk.
In hoge trilling is alles mogelijk.

De mens kan die verbinding met die hoge trilling alleen via zichzelf vinden.
Door naar binnen te gaan in stilte.
Meditatie is nu noodzakelijk om die verbinding met zichzelf te vinden.
Alleen die verbinding kan je laten zien, hoe nu verder?

Al je antwoorden op vragen en oplossingen vind je daar.
Meditatie is je eigen telefoon.
Je spreekt op een liefdevol en diep niveau met jezelf.
Deze gesprekken zijn waardevol.
Deze gesprekken met jezelf geven je alles waar je naar op zoek bent.
Daar in die gesprekken voel je je geborgen.
Daar zit je veiligheids gevoel.
Daar voel je de verbinding met je universele begeleiders.
Daar voel je dat je een wezenlijk onderdeel bent van dit grote plan.
Daar voel je de onvoorwaardelijke liefde en de waardering voor jou.
Je bent op zoek naar zelfvertrouwen.
Daar zit je antwoord.
Daar word je gedragen.

Het is te veel om op te noemen.

Het is aan de mens zelf om hier een keuze in te maken.

Meditatie is de deur.
Meditatie werpt ander licht op zaken.
Meditatie laat je anders naar dingen kijken.
Meditatie geeft je rust.
Meditatie maakt je energie trilling hoog.
Meditatie brengt je naar heelheid.
Meditatie laat zien hoe het werkelijk met je gaat.

Meditatie is van onschatbare waarde.

Twee maal per dag 15 minuten met jezelf in stilte zitten.
Aan het einde van de regenboog kan je de pot met goud vinden.
Wij weten allemaal dat het niet waar kan zijn.
Dat klopt.

JIJ draagt die pot met goud in jezelf.
Meditatie wijst je de weg daarheen.

Final Event Energies Update 9~18~2018: Humanity Drops to 0, Love Levels Up - LoveHasWon.org


woensdag 4 december 2019

Aartsengel Gabriel via Martha Krul - De mens onderschat zichzelf in hoge mate


Er is veel gebeurd de afgelopen maanden.
De transformatie in de energie verloopt snel.
De transformatie van de mens zelf verloopt snel.

De mens heeft letterlijk zijn handen vol aan deze bijzondere periode.
De mens opent zich in hogere niveaus.

Door die snelle verandering naar andere dimensies,
heeft de mens nog te weinig zicht op zijn eigen mogelijkheden.

De mens is geschapen naar het beeld en gelijkenis van God.
Alle goddelijke elementen zitten in de mens.

De kerkelijke dogma’s hebben de mens in het duister geplaatst.
Die dogma’s zitten diep in de mens geworteld.

Het is de mens zelf die naar de ontkenning van zichzelf is gegaan.

Door de transformatie komt alles weer in het licht.
Ook de mens zelf.
De mens met zijn goddelijke aspecten.
De mens is grenzeloos.

De mens heeft zich altijd onderschat.
De mens is van onschatbare waarde.
Voor de wereld en voor zichzelf.

De mens heeft nog maar een heel klein gedeelte van zichzelf gezien.
De mens opent zich in hoog tempo.

Wanneer de mens zich bewust is van de mogelijkheden die hem nu ter beschikking staan,
kan de mens terugkeren naar het kinderlijk spelen en ontdekken van zijn eigen mogelijkheden.

De mens is een scheppend wezen.
Door het geloof in zichzelf, openen er deuren die nog steeds gesloten waren.

Net als dat de mens met maar een klein deel van zijn DNA functioneerde,
zo functioneert ook nog maar een klein deel van de vaardigheden van de mens.

Door in zichzelf te geloven komt de mens naar heelheid.
Niemand kan dat voor hem doen.
Die ontdekkingstocht is een persoonlijke reis.
Door het delen van ervaringen gaat het sneller.
Door herkenning ontstaat bewustzijn.

Leg uzelf geen grenzen op.
Het onmogelijke is mogelijk.
Door de ontkenning legt de mens zichzelf beperkingen op.

Lieve mens u bent een goddelijke creatie van onze grote Meester.
Door uw eigen vaardigheden te ontkennen,
ontkent u de vaardigheden van onze Meester.

Laat uw goddelijke vlam u verlichten en zie wie u bent.

Gabriel

Heerlijk dagje vrij, opgeruimd, was gedaan, gekookt, gedweild, maar alles op een relaxte manier. Moeders verjaardag viel tegen, weinig aandacht, nooit gezellig thuis ook al doe je nog zo je best.


De mens is een wonderbaarlijke wending binnen gegaan. Maria Magdalena via Martha Krul


Maria Magdalena via Martha Krul

De mens staat heel open en is zo gevoelig.

De mens is een nieuwe fase binnen gegaan.
Een fase waarin de mens heel open staat en veel voelt.
Nu is de mens altijd wel gevoelig geweest, maar dit is wezenlijk anders.

Het is niet gemakkelijk om daar opnieuw een weg in te vinden.
Wanneer wij dit via de weg der liefde doen is het een weg der geleidelijkheid.

Wanneer de mens zich niet bewust is van wat er op aarde en in het universum verandert,
levert het angst en ongemak op.

De gehele mensheid staat onder invloed van de verandering van het licht.

Zoals altijd wanneer je weet wat er aan de hand is, wordt het gemakkelijker en geeft het rust.

Grote groepen weten niets van de verandering van het licht op aarde.
Zij voelen wel dat ook zij het anders willen.

De mens voelt dat hij tegen dichte deuren aan loopt.
Dat er knellingen zitten in het maatschappelijk functioneren.
Dat bestaande systemen op dood spoor zitten.

De mens voelt de verandering.
Grote groepen ontwaken.
De mens is mondig en wil dat die mondigheid gezien wordt.

Doorgaan in bestaande systemen is ten dode opgeschreven.

De spanningen gaan oplopen.
De mens voelt die spanning.
Het jaar gaat naar een afsluiting.

Het nieuwe jaar, vraagt om verandering.
De mens is veranderd.
De mens wil dat zijn stem gehoord wordt.
De mens wil serieus genomen worden.

Het licht overspoelt de mensen.
De mensen worden wakker.
Wanneer je je bewust bent DAT je wakker wordt, is er begrip.
Wanneer je niet begrijpt wat er met je gebeurt, is daar onmacht en onbegrip.

Hoe dan je weg te vinden?
De groep ontwaakten heeft daardoor een belangrijke taak.
Het is aan hen om hun licht te laten schijnen.
Door bijvoorbeeld een beeld te geven waar de maatschappij en de mens heen gaat.

De zoekende mens zal de rust van de ontwaakte mens voelen.
Hij zal begrijpen dat die mens kan helpen.

Het is aan de lichtwerkers hun licht in liefde te laten stralen.
De zoekende mens zal het licht herkennen.
Zo kunnen zoekende en ontwaakten naar eenheid komen.

Voor overheden is de tijd van achterover zitten voorbij.
Zij zullen ook moeten wenden en luisteren naar de ontwaakte mens.

Door samenwerking komen er veel energieën vrij.
Door de mens nog langer onmondig te houden, komen frustraties naar boven.

De mondige mens wil gehoord worden.
Het is aan een goed bestuurder zich dat terdege bewust te zijn.
Wanneer bestuurders zich dat bewust zijn, kunnen mooie ideeën vorm krijgen.

Dat is de tijd waarin wij nu aangekomen zijn.

De systemen werken niet meer.
Nieuwe mensen hebben nieuwe systemen nodig.

Het is een wonderbaarlijke tijd.

In liefde bij u, Maria Magdalena

ALLOW THE SUNLIGHT TO RAISE YOUR ENERGY,FILL YOUR HEART WITH LOVING FOCUS,SEND THESE LOVING THOUGHT TO HEAL YOURSELF, AND OUT TO HELP THOSE IN NEED. EAT CLEAN,LIMIT T/PHONE USE,NO VACCINES OR FLUORIDE,LIVE A KIND COMPASSIONATE FOR ALL BEINGS.STAND IN THE SUNS ENERGY,LOVE IS OUR SALVATION,HAVE NO FEAR.


dinsdag 3 december 2019

Waar vind ik mijn veiligheid


Waar vind ik mijn veiligheid?

De tijden zijn zo veranderd.
Niet alleen op aarde, maar in het gehele universum is van alles aan het veranderen.
Wij mensen willen daar graag “grip” op houden en dat is iets wat niet correspondeert met de 5e dimensie. In de 5e dimensie is geen stilstand.
Is geen vastigheid.
In de 5e dimensie stroomt het.
In de 5e dimensie is er constant een beweging.

Dit is een lastige overstap van de lagere naar de hogere dimensies.
Dit vraagt een volledig andere aanpak van hoe je met jezelf omgaat.

Terwijl je in de lagere dimensies graag een sterk anker uit wilde gooien om aan vast te houden,
werkt dat in die hogere dimensie juist tegen je.
Vastzitten maakt het je erg lastig.

Je kan het vergelijken met een hete luchtballon.
De ballon staat nog op de grond en er is een stevige wind.
De ballon heeft het moeilijk.
Mensen en ballon moeten alle zeilen bijzetten om de boel overeind te houden.

Dan mag de ballon los.
Hij kiest de vrijheid.
Hij gaat spelen met de wind.
Alles gaat naar rust.

De ballon vliegt op de snelheid van de wind.
Het geeft overzicht, licht en ruimte.
De mensen in zijn mandje voelen het.
Raken opgetogen.
Kunnen gaan genieten en geven zich over aan het schouwspel.

Zo kan je het zien wanneer je de dimensies vergelijkt.

Nu zit de veiligheid IN jezelf.
Alles zit IN jezelf.

Het is de overschakeling waar je moeite mee hebt.

Je kan de grond onder je voeten loslaten en je overgeven aan de hoge energie trilling.
Je bent verbonden met de grond door een energetische lijn, omdat je dit leven op aarde leeft.
Je bent verbonden met het universum via je kruin, je bent een wezenlijk onderdeel van het universum.

Je vliegt in die hogere energie.
Wanneer je eigen trilling en die hoge energie trilling corresponderen, dan voel je “niets”.
Ja, de vrijheid, net als die ballon in de wind.

De overschakeling van hoe met jezelf om te gaan, dat is de knop waar je naar op zoek bent.
Die knop zit in je hart.
In de stilte voel je alle verbindingen.
De veiligheid zit nu IN jouzelf.
JIJ bent de schepper van je eigen leven.
JIJ bepaalt hoe en wanneer.

Je voelt je een kleuter in een nieuwe omgeving.
Dat mag.
Werk met de speelsheid van dat kind.
Vraag je niets af.
Onderzoek wat je wil weten.
Ervaar wat je voelt.

Het leven is nu een spel.
Een spel van energie en dromen.

JIJ bent de engel in je eigen leven.

Dit wordt een heerlijk spel.

Namasté
Martha Krul

Monika Luniak - Pastel Happiness

maandag 2 december 2019

Vraag en antwoord, het wordt nu antwoord en vraag Aartsengel Gabriel – via Martha Krul


Vraag en antwoord, het wordt nu antwoord en vraag

De mens is zich nog onvoldoende bewust van zijn eigen krachten.
De mens beschikt over veel meer potentieel dat hij zelf denkt.
De mens beschikt over oneindige krachten en mogelijkheden.

De mens is onbegrensd.
De mens is creatief.
De mens bruist van plannen.
De mens kent zijn oplossingen.

De mens was sterk op de buitenwereld gericht.
De mens zat in een overlevingsmodus.

Door de transformatie gaat de mens zijn aandacht verleggen van buiten naar binnen.
Zichzelf in stilte naar binnen keren.
Door meditatie en stilte wordt die verbinding versterkt.

De mens krijgt zijn inzichten voor dat de “problemen” zich voor gaan doen.
De mens zal deze inzichten snel gaan herkennen.
In de spirituele wereld is zichtbaar welke “problemen”en welke vragen er spelen.
Daar wordt door de spirituele wereld op in gespeeld en worden inzichten aangedragen.

Door in die verbinding te zijn en te blijven kan de mens snel naar oplossingen werken.

Het klinkt niet eenvoudig, maar eenmaal herkend zal het eenvoudig en snel werken.

Het komt tot een sterker samenspel tussen mens en spirituele wereld.
Tussen aarde en universum.
De sluier is weg.
Alles is open en is bereikbaar.

Het is aan de mens zich hiermee vertrouwd te maken.
Het is de mens gegeven om zich gelukkig en blij te voelen.

De dichtheid en het zware gevoel behoren bij het verleden.

Ieder mens kent deze “samenwerking” met het universum.

Het is aan de mens nu volledig naar lichtheid en liefde te gaan.

De mens leeft op de planeet van vrije wil.
Het is nog steeds aan de mens die verbinding met ons te maken.

Wij zijn er altijd voor de mens.
Wij voelen een intense liefde en waardering voor de mens die gekozen heeft voor dit leven op aarde. Het is geen gemakkelijk proces waarin de mens zich heeft begeven.

Daar hebben wij diepe, intense waardering en bewondering voor.
Wij voelen de verbinding met de mens open gaan.
Er komt veel meer licht.
Er komt meer liefde.

Wij verheugen ons op de volgende stappen die door de mens gezet gaan worden.
De mens opent zich.
Is aan het ontdekken wat de mogelijkheden zijn.

Wij weten dat er geen grenzen zijn.
Het is nu aan de mens.

Lieve mens, ga naar de stilte van uw hart en ontvang de antwoorden op de vragen die u nog niet gesteld zijn.

Verwonder u.
In licht en liefde verbonden.

Gabriel

When you’re in a state of joy, you leave a positive imprint on every being in the world. #theuniversehasyourback gabbybernstein.com/card-deck/


zondag 1 december 2019

Manifesteren doe je zo


Wij genieten van de overgang naar de 5e dimensie.
Het is zo fijn om verbonden te zijn met die hoge kristallijne energie.

Ja, er zijn dingen die duidelijk veranderd zijn.
Je gedachten bijvoorbeeld.
Je manifesteert nu heel snel via je gedachten.

De wereld laat zich zien zoals jij “denkt” dat de wereld eruit ziet.
Heb je een positieve, dankbare instelling, dan zal je leven er anders uitzien dan iemand die veel beren op de weg ziet en verwacht.

Ben je bang en angstig in het donker omdat je “denkt” straks gebeurt er iets…..
Dan ben je een potentieel slachtoffer.
Je “roept” met je angsten dingen op die je nu net NIET wil.

Het is steeds andersom als dat wij denken.

Manifesteren doe je via visualiseren.
Bijvoorbeeld een beeld dat je hebt van wat je zou willen doen in de toekomst,
dan visualiseer je jezelf bezig en aanwezig zijnde in die toekomst.
Je verbind je met de energie die je daar voelt en die ook bij je past.

Wil je wat in de zorg?
Zie jezelf bezig in die zorg.
Voel de liefde en de warmte en verbind jezelf met die energie.
Iedere keer dat je er aan denkt, of het beeld te zien krijgt,
verbind je jezelf weer met die energie.

Door er veel mee bezig te zijn, merk je dat je aanwijzingen gaat zien.
Momenten die ermee verbonden zijn.
Je kan bijvoorbeeld mensen op je pad krijgen die je kunnen helpen naar dat moment te komen.

Het is helemaal al in jou aanwezig.
Het werkt via stilte, vertrouwen, dankbaarheid, overgave, etc.

Heeft je ego een vinger in de pap en roept die zachtjes maar duidelijk….
Het gaat je toch niet lukken, dit kan niet waar zijn….
Weet dat het je niet gaat lukken.

Het is een volledige overgave in stilte, dankbaarheid en vertrouwen.
Ook vertrouwen in jezelf.

Je hebt het in het verleden zeker al meerdere malen toegepast bij een parkeerplekje.
Toen was het misschien wat concreter dan je toekomst visualiseren.

De tijd is veranderd.
Jij bent veranderd.
Je bent een kind van het licht.
Het licht zit in je.

Het licht wacht op je.


Namasté
Martha Krul

Mantraa

zaterdag 30 november 2019

Het echte lichtwerk kan beginnen


Wij voelen dat wij in een sterke turbulentie zitten.
Ons lichaam houdt ons bij de les.
Van het ene “ongemak” naar het ander….
En toch zouden wij deze tijd voor geen goud willen missen.

Wij worden als een bootje, dat aangemeerd ligt, meegenomen op de golven.
Wij deinen van links naar rechts.
Het ene moment sterker dan het andere.

Wij merken dat wij sterker naar rust verlangen.
Wij proberen zoveel mogelijk prikkels te vermijden.

De stilte, alleen met onszelf, daar voelen wij ons het meeste thuis.

Het lijkt erop dat wij zo weg willen “vluchten” van de invloeden van buitenaf.
Dat is voor een deel ook zo.
Het bijzondere van dit mooie proces is, dat jij nu naar je eigen pad gebracht wordt.
Precies wat ook nu de bedoeling is.

Van binnen is de stilte te vinden.
Voel je het wezenlijke van dit mooie proces.
Door die verbinding met jezelf, word je sterker.
Krijg je verbinding met je wezenlijke kern.
Kom je in je eigen kracht te staan.

Via je eigen stilte vind je het meest wezenlijke van je bestaan.

Dit is het proces van eerst je eigen kruik vullen.

Je gaat in sterke verbinding met jezelf.
De liefde en de verwondering voor jezelf gaat verder open.
Je voelt dat je een wonder bent.
Dat jij een onmisbare schakel in de keten bent.

Dan ontplooit zich die liefde voor jezelf.
Dan kan je je masker laten vallen.

Je bent als een prinses gekleed in zware, donkere, vuile kleding…..
Maar daar onder??
Dat begin je nu steeds meer te zien.

Je begint jezelf te ONT-dekken.
Wat een bijzonder mens ben je en dat is alsmaar verborgen gebleven.
Ook voor jezelf.

Nu ga je in die stilte naar de verbinding met het wezenlijke van jezelf.
Voel je prachtige energie.
Je voelt dat daar je bron van liefde is.
Dat daar deuren voor je open gaan.

Wat heb je daar vaak van gedroomd.
Deze droom is werkelijkheid aan het worden.

Je begint te beseffen dat wanneer je je volledig opent naar jezelf,
er vele lastige momenten voor goed voorbij zullen zijn.

Dat je mag dansen, zingen en spelen.
Dat je een blije deelgenoot aan het leven mag zijn.

Dan ga je weer wezenlijke stappen zetten in je proces.

Je bent van de 3e dimensie naar de 5e dimensie gegaan.
Je bent van de uiterlijke wereld naar de innerlijke mens gestapt.

Dat was met recht een wereldreis.
JIJ hebt die reis ondernomen.
Je hebt heel veel ervaringen opgedaan.
Nu ben je gekomen waar je innerlijke reis je naar toe wilde brengen.

Je komt thuis in jezelf.

Het wonder is zich aan het voltrekken.
Wanneer je daar bent aangekomen, zal alles, maar dan ook alles in het licht komen te staan.

Jij bent een kind van het licht.
Je komt thuis bij je eigen licht.

Ik ben licht – ik ben liefde – ik ben.

Nu kan het lichtwerk beginnen.

Namasté
Martha Krul