Waarom deze blog

Deze blog is bedoeld voor mensen die zich bezighouden met spiritualiteit en de verandering in de energie op aarde. Ik zal met enige regelmaat artikelen plaatsen die met dit onderwerp te maken hebben. Verder zal ik aanwijzingen geven van hoe je je het beste kan afstemmen op die nieuwe hogere energie. Ik hoop je vaak op mijn blog te mogen ontmoeten.

maandag 14 juni 2021

Grote portalen zijn zich aan het openen

Wij vliegen letterlijk van het ene energie portaal

naar het andere.

Je kan het in aardse vormen voelen als grote deuren

die allemaal tegelijk worden open gezet.

Je voelt de luchtstroom om je heen blazen.

In aardse termen zeggen wij dan dat er veel tocht

is ontstaan.

Je zou een deur dicht willen doen, maar dat is

in dit geval niet de bedoeling.

Het universum doet niets zo maar.


Het aardse plan is naar een volgende stap gegaan.

Het plan komt steeds meer in een krachtig energie

veld terecht.

Dat is ook waarom die portalen zo sterk hun energie

laten voelen.


De belangrijke spelers die het licht komen brengen

worden ondersteund in hun kracht.

Hun bescherming is sterk.

Zij hebben zich bereid verklaard om dit te doen,

dat is een overeenkomst die in het universum is bezegeld.


Wanneer je nu naar die beide “tonelen” kijkt, die van

het licht en die van het duister, dan zie je iets heel bijzonders.

Je ziet het toneel van het licht als een heel groot scherm

voor je.

Het komt heel krachtig binnen.

Het is een scherm waar je niet om heen kan.

Wanneer ik probeer om om het scherm heen te gaan,

gaat het telkens weer groots voor mij staan.

Dat zegt veel.

Het IS er en wij gaan het voelen en zien.


Kijk ik naar het toneel van het duister, denk in dit

geval aan die vergadering van afgelopen weekend,

dan zie ik een heel klein schermpje bijna zonder energie.

Je kan het als een pop-up schermpje zien.

Meer energie zit daar niet.


Dat is het beeld zoals het zich nu laat zien.


Dat heeft alles met die grote portalen te maken.


Het universum zegt niet voor niets tegen ons,

jullie hebben je nekken uitgestoken.

Jullie hebben de lef om dit aardse stuk te spelen.

Wij zijn er voor jullie.

Wij doen alles voor jullie.

Wij zijn met jullie.


De energie ondersteunt niet alleen het grote spel

van het licht, maar ook alle afzonderlijke spelers

in dat bijzondere proces.


Laat je verrassen.

Geef geen aandacht aan het duister.

Het is niet meer dan een pop-up in je scherm.

Daar schenk je toch ook lang niet altijd meteen

aandacht aan.


Ga zo om met wat je hoort en ziet vanuit het duister.

Het is niet meer dan een pop-up.

Het grote spel staat op een scherm waar wij niet meer

omheen kunnen.

Dat geldt niet alleen voor ons, die verbonden zijn met

het licht.

Dat geldt zeker voor het duister.

Zij weten het.

Hun dagen op aarde zijn geteld.

Zij weten dat ze gezien en doorzien zijn.


De eindtijd gaat een nieuwe periode in.

De energie en het universum doet er alles aan

om ons de tekens te geven.


Het wordt een heftige periode.

Het was je verteld.

Wij verbinden ons met elkaar en stappen in het

grote licht waar Moeder Aarde zo naar verlangde.

Wij zijn de lichtwerkers en wij zorgen ervoor

dat wij in die liefde op aarde gaan verder leven.

Daarvoor zijn wij immers naar de aarde gekomen.


Namasté

Ik zie het licht


Martha Krul

zondag 13 juni 2021

De zon komt langzaam naar zijn hoogste stand

 Alles processen zijn op elkaar afgestemd.

Ook ons persoonlijke proces is op weg om naar

een hoogste stand te gaan.


Het is nog niet DE hoogste stand, maar wel de

hoogste stand van dit onderdeel van het proces.Wij zijn als bloemen.

Hebben ons in het duister ontwikkeld.

Bijna ondergronds, zeker zo donker als daar.

Langzaam staken wij onze hoofdjes boven de

grond uit.

De een wat sterker en sneller dan de ander.

Boven de grond keken wij elkaar aan.


Vol verbazing zagen wij de dingen in een ander

daglicht, in een ander perspectief.

In het sterke zonnelicht zagen wij elkaar voor

het eerst echt.

Wij ontdekten onze schoonheid.

Wij voelden de liefde van Moeder Aarde.

Wij waren zo intens gelukkig dat wij het duister

achter ons hadden gelaten.


Wij groeiden door net als die bloemen.

Wij werden sterker.

Onze ruggen konden meer dragen en verdragen.


Nu staan wij volledig fier rechtop.

Wij staan volledig in onze kracht.

Met opgeheven hoofden kijken wij de wereld in.


De zon is bijna op haar hoogste punt.


In het proces geeft dat veel liefde en warmte.

Het licht koestert.

Het licht versterkt het bewustzijn van de mensen.

Het licht brengt alles aan het licht.


Alles is en wordt gezien, juist nu.

De mens voelt zijn eigen kracht.

Weet hoe het was in het duister.

Dat nooit meer.


De nieuwe tijd is aangebroken.

Het is licht in ons hart.

Het licht toont ons waar onze weg ligt.


Terwijl de zon naar haar hoogste stand gaat,

steekt de mens haar hoofd fier omhoog.

Ik ben die ik ben.

Ik weet wie ik ben.

Ik ken mijzelf.

Ik ken mijn krachten.

Ik ken mijn onvoorwaardelijke liefde.

Ik ben het licht.

Ik ben verbonden met de eeuwige bron.

Ik ben.


Die beide hoogtepunten vallen samen.

Niet voor niets.

Alles is gepland.

Alles gaat volgens plan van het universum.

Alles loopt op schema.

Alles is gezien.


De tijd is NU.

Ik ben liefde.

Ik ben de waarheid.

Ik ben.


Namasté

Ik zie het licht


Martha Krulvrijdag 11 juni 2021

In welke wereld leef jij

Eén van de mooie dingen van deze tijd is dat

wij een duidelijke keuze kunnen maken in welke

wereld wij willen leven.


De werelden van de 3e en de 5e dimensie drijven

steeds meer uiteen.

De afstanden worden per dag groter.

Het wordt ook lastiger om van de 5e dimensie

terug te vallen naar die lage trilling van 3.Wanneer je langdurig in de hogere trilling blijft

en ineens volledig in die 3e dimensie terecht komt

dan waan je je echt in een andere wereld.

Je voelt dat je op een andere tijdlijn zit.


De “wereldse” problemen zien er in die hogere

dimensie zo heel anders uit.


Met verbazing kijk ik naar de verhalen rond het

C-paspoort en de top die gehouden gaat worden,

met alle speculaties daar rondom heen.


Dan krijg ik grote vraagtekens.

Wij zijn bezig met het licht naar de aarde te brengen.

Wij zien iedere dag de vorderingen, die ondanks

fikse tegenwerkingen vanuit het duister, worden

gemaakt.


Wat paspoort?


Denken wij nu nog dat wij in een tijd komen te leven

waar die paspoorten je enige vorm van vrijheid

worden?

Waar is je beeld over het inkomende licht dan

gebleven?


Wanneer je blik op dat paspoort is gericht, dan

denk je dat dat je wereld gaat worden……


Dat word je wereld niet.

Dat is zo helder als wat.

Dat zijn stuiptrekkingen van mensen die in chaos

verkeren en je nog graag in die lage dimensies houden.

In die lage dimensies hebben zij de macht, denken

ze nog steeds.


Het licht komt verder en verder.

Ja er wordt behoorlijk gestreden,

maar dat neemt niet weg dat wij iedere dag

vooruitgang zien.

De duisteren leggen hun kwalijke praktijken

steeds meer bloot.

Er komt steeds meer aan het licht.

De niet ontwaakten zien dat er dingen niet kloppen.


Waarom je dan nog druk maken over een paspoort.

Er zijn in de hogere dimensies geen grenzen.

Alles is energie.


Jij hebt de keuze om te kiezen in welke wereld

je wil leven.

Ik weet het wel.

In de wereld waarin ik woon heb ik vrijheid

en die kan niemand mij afnemen.


Die keuze is er ook voor jou.

Jij kan de keuze maken om je druk te maken

over de laatste stuipen van het duister.

Ik lach erom en zie dat ze echt in paniek zijn.

Het gekker hoe beter denken ze.

Je moet echt slapen wanneer je die tactiek niet doorziet.


Vlieg lekker mee.

Jij hebt de keuze.

Het licht is er.

De zon schijnt.

Er wordt heel hard gewerkt.

Dat is de wereld waarin ik wil leven.

Dat is de wereld waar ik blij van wordt.


Deze tijd is een tijd die geschiedenis schrijft

en daarin mogen wij zien wat wij zien.

Geloven wat wij geloven.

Er gaan werelden open.

Het is een bijzondere tijd.

Dat is waar ik van geniet.


Namasté

Ik zie het licht


Martha Krul

Onze reis van mens naar ziel

Onze transformatie gaat nog steeds verder.

Alles draait als grote raderen met elkaar verbonden.


Alles op zijn eigen snelheid.

Ieder rad met een eigen verhaal en intentie.


Het is een heel bijzonder proces.

De mens ziet steeds meer zijn eigen unieke zijn.

De mens begint zijn aanwezigheid op aarde te begrijpen.

Onze lessen worden met de dag duidelijker.De kracht, ooit afgenomen door het duister, begint

terug te keren.

De overheden die zorg voor ons moesten dragen,

hebben de mens gedegradeerd tot de laagst mogelijke klasse.


Het wordt zichtbaar en voelbaar.

De mens treedt in de openheid.

Laat zich niet meer wegzetten als “volger”.


Overheden zijn aan het wiebelen.

Zij weten dat ze gezien en doorzien worden.

De balans is aan het doorslaan naar het licht.

Er komt veel in de openbaarheid.


Wie zien wil, zie.

Wie horen wil, hoor.

De tijd is NU.


De mens is aan het transformeren van de

mens die op aarde werd geboren in die leven.

De mens vanuit de 3e dimensie.

Die mens wordt losgelaten en wij gaan het contact

met onze ziel weer voelen.


Wij begrijpen dat wij sterke, oude zielen zijn

die naar de aarde zijn gekomen om deze strijd te strijden.

Iedere ziel wist dat het een behoorlijke strijd ging worden.

De aardse tijd is lineair, die gaat van gisteren naar morgen.

In de energie is er geen gisteren en morgen.

De uitkomst van dit proces op aarde was dus al gezien

voor dat wij zielen naar de aarde kwamen.


Het spel moest alleen neergezet worden,

zodat er duidelijkheid zou komen voor alle zielen die

hier bij betrokken zijn en waren.

Dit geldt zowel voor de zielen die met het duister

als voor de zielen, die aan het licht waren verbonden.


Ieder is hier om een afronding te maken aan dat stuk.


Moeder Aarde mag weer teruggegeven worden aan het

licht.

Zij gaat zelf door naar een nog veel hogere trilling,

zodat de zielen die voor een leven op aarde kiezen,

daar kunnen verblijven in een hoge energie.


De aarde wordt weer het paradijs zoals het in oorsprong

is geschapen.

Alles gaat terug naar de oorsprong.

Niet alleen de aarde, maar wij ook.


Alle cirkels worden rond en gesloten.

Daarna zullen zielen er voor kunnen kiezen als mens

naar de aarde te komen en daar te gaan leven in de energie.


Ziekten en misère zullen er niet voorkomen.

Het paradijs komt terug naar de aarde.

De slang zal niet meer verbonden zijn met de angst.

De leeuw zal alleen gezien wordt als een prachtig wezen.

Voor angsten kan geen plek meer zijn.

Alles is dan vervuld met onvoorwaardelijke liefde.

Alles is dan los en toch verbonden in de energie.


Dat is het leven waar wij naar toe gaan.

Het licht roept ons naar huis.


Namasté

Ik zie het licht


Martha Krul

donderdag 10 juni 2021

Omdat het zo eenvoudig is, is het zo moeilijk

Wij zitten in een prachtig proces.

Het bestaat uit vele processen die door elkaar

heen lopen.

Ieder proces is een zelfstandig proces en

toch heeft ieder proces invloed op elk van de

andere processen.


Dat is het werk van het universum.

Wij zien het in de natuur.

Mensen hebben die sterke natuur naar eigen

hand willen zetten.

Gevolg, “chaos”.

De natuurlijke regulatie is losgelaten en kan

door de mens niet meer in oorspronkelijke vorm

worden terug gebracht.

Dat kan alleen de natuur zelf.Zo is het ook met onze transformatie.

Het is een bijzonder proces.

Het is eigenlijk met geen pen te beschrijven.


Wij willen daar onze eigen invloeden op houden.

Onze eigen vinger in de pap.

Net als bij de natuur.


Wij zien dat door het menselijk ingrijpen,

de natuur gaat ontsporen.

Zo is het ook met ons eigen proces.

Wanneer wij het proces zijn eigen gang laten

gaan, worden wij van moment naar moment geleid.


Dat is niet de menselijke instelling.

Onze instelling is … zelf doen.

Controle houden over wat er in en met mij gebeurt.


Wanneer wij enig begrip hebben van wat deze

processen tot doel hebben, dan zouden wij achterover

gaan zitten en genieten.


Laat de boeren maar dorsen.

Het komt goed.

Laat het water maar stromen over Gods akkers…..


Dat is niet onze instelling.

Wij willen weten.

Wij willen begrijpen.

Wij willen zien.


Het universum vraagt je keer op keer en waarom

vertrouw je ons niet.

Waarom geef je jezelf niet over aan dit bijzondere

proces?

Je hebt geen begrip van waar je helemaal naar

toe geleid wordt.

Dat gaat je begrip te boven.


WIJ weten het.

Wij kennen het.

Wij zien het draaiboek.

En toch wil je ons niet je vertrouwen geven?


Het is veel gemakkelijker dan je denkt.

Vlieg van moment naar moment.

Dat je vergeetachtig bent, is juist te bedoeling.

Anders zou je nog meer controle willen hebben.


Wanneer je het allemaal veel lichter en luchtiger

op zou nemen, zou je veel meer genieten.

Wordt je trilling gemakkelijk hoger,

wat je weer veel gemakkelijker door het proces

heen leidt.


Maak het je gemakkelijk.

Geef ons je beide handen.

Doe je ogen dicht en je 3e oog wijd open.

Het is een bijzondere reis.

Ga zitten, de trein rijdt……Namasté

Ik zie het licht


Martha Krul

woensdag 9 juni 2021

Vergeving, vergeven

In de 3e dimensie gaan wij heel anders om

met vergeving als dat wij dat in de hogere

dimensies deden.


In de lagere dimensies waren wij gericht

op onze levenslessen en leeropdrachten.

Wij waren voortdurend bezig met het ont-wikkelen

van onszelf.

Steeds een stukje dieper, steeds een stukje

meer licht en transparantie.Nu hebben wij onszelf ont-wikkeld en zijn

wij een volledige nieuwe mens geworden.

Wij zijn klaar met al die levenslessen,

wij zijn getransformeerd naar een lichtwezen.


Een lichtwezen dat gericht is op het licht

en dat functioneert via het licht.

Via de lichtenergie golft door ons heen en

wordt zo naar het collectief gestuurd.

Alles is open en transparant.

Alles straalt en is verbonden.


Wanneer je oude stukken in jezelf nog laat

zitten, kan daar nauwelijks licht doorheen stralen.

Je mag gewoon die stukken loslaten.

Ze komen op willekeurige momenten in je

bewustzijn naar boven, worden dan gezien en

mogen vervolgens naar het universum gezonden

worden om daar in de energie te transformeren.


Alles komt aan het licht, alles gaat naar het licht.

Net zo als het duister in het aardse proces transformeert,

zo gaat dat ook in onszelf.

Het licht brengt het naar het licht.


Je hebt je lessen geleerd.

Je bent getransformeerd naar het licht.

Je bent nu via het licht veel intenser gericht

op je eigen zielenleven.


Daarom mag je jezelf volledig vergeven.

Het is niet meer van de mens van dit leven.

Jij bent die mens niet meer en het hoort dus

niet meer in je systeem thuis.


Alles gaat naar heelheid.

Jij bent de onvoorwaardelijke liefde zoals je altijd

al bedoeld was.

Je was niet bedoeld om in het duister te leven.

Dat is het deel dat nu open gaat en volledig

uit ons leven gaat verdwijnen.


Er komen tijden waar je jezelf geen voorstelling

van kan maken.

Die trilling is zo hoog en liefdevol.


Kijk niet om, maar kijk vooruit.

Het licht is je baken.

Je hart, je liefdevolle gids.

Beide zijn verbonden.


Door vergeving gaat het volledige hartchakra

open en kan het veel hoger trillen.

Dan zal je grote stappen kunnen zetten in je proces.


Voel je vleugels klapperen.

Voel dat je voeten de grond willen loslaten.

Dat mag ook.

Je aardeverbinding is nu een energetische verbinding.

Je hebt die aardeverbinding nodig, omdat je in dit

leven voor de aarde hebt gekozen.


Je lijn met je universum komt voortdurend binnen

via je kruinchakra.

Zet je kruin wijd open en ontvang die onvoorwaardelijke

liefdesenergie die jou voortdurend zuivert en voedt.


Laat los zodat alles transparant kan worden.

Jij hebt je lessen geleerd.

Jij bent een lichtwezen en die leeft in onvoorwaardelijke

liefde.


Namasté

Ik zie het licht


Martha Krul

dinsdag 8 juni 2021

Aartsengel Gabriel – Een moeilijke opdracht

Wij kijken met trots naar de aarde.

Naar die sterke zielen die daar zo hard werken.

Wij zien dat de juiste keuze is gemaakt met welke

zielen in deze periode op aarde zijn.


Er breekt een geheel nieuwe periode aan.

Dat is al duidelijk zichtbaar en voelbaar.

Wij vragen de mensen nu om ons volledig te

vertrouwen.


Wij staan voortdurend in liefdevol contact met

de mensen op de aarde.

Wij zien alles wat daar gebeurt.

Wij kennen het proces.

Wij zijn van alles op de hoogte.


Daarom vragen wij u om ons nog meer te gaan

vertrouwen.

Vertrouwen door te luisteren naar uw innerlijke stem.


Er heerst dualiteit op de aarde.

Het verschil in de lagere en de hogere dimensies,

is sterk waarneembaar.


Het is een ingewikkelde periode voor de mens.

Aan de ene kant het doorgroeien naar het licht,

terwijl aan de andere kant geliefden in de lagere

dimensies verblijven.

Dat is zeker niet gemakkelijk.


Daarom vragen wij om ons nog meer te vertrouwen.

Wij kennen uw situatie.

Wij kennen uw pijnen.

Wij kennen uw verscheurdheid.

Wij kennen ook uw kracht.


Daarom vragen wij u laat ons uw hulp zijn.


Wij zijn er altijd voor u, maar nu willen wij

u daartoe een dringend verzoek doen.


In contacten tussen u en de zielen vanuit lagere

energievelden, zijn wij altijd aanwezig.

Wij leiden u in uw gesprekken en contacten

zoveel als ons is toegestaan.


Wanneer u in contact komt met zielen die lager

trillen dan uzelf, vraag dan onze uitdrukkelijke hulp.

Dit doen wij altijd voor u.


Uw deel in dit grote proces gaat ons ook ter harte.


Wanneer u uitdrukkelijk onze hulp heeft gevraagd,

probeer uw contact met die zielen dan in rust en

liefde te voeren.


Voel welke woorden er dan in uw hart worden gelegd.

Hoor welke woorden er gesproken gaan worden.

Door uw bewust te openen voor onze hulp,

luistert u intensief naar uw hart.

Dat vertelt u alles, veel meer dan u gewend was.


Laat uw hart u leiden in dit vernieuwde deel van het

proces.

Niemand heeft het gemakkelijk, u niet en ook de

ziel niet die in een lagere frequentie trilt.


Uw onvoorwaardelijke liefde zal dan stromen van

hart naar hart.

De verbindingen zullen voelbaar zijn.

Van uw hoofd naar uw hart.

En de gesprekken zullen vloeien.


Wij zijn er voor u, u bent er voor ons.

Dit proces is een proces van verbinding.

Verbinding in onvoorwaardelijke liefde.

De liefde waarin wij hier mogen leven gaan wij

samen met u naar de aarde brengen.


Het licht is er.

Het brandt in uw hart.


In liefdevolle dank,

Aartsengel Gabriel