Waarom deze blog

Deze blog is bedoeld voor mensen die zich bezighouden met spiritualiteit en de verandering in de energie op aarde. Ik zal met enige regelmaat artikelen plaatsen die met dit onderwerp te maken hebben. Verder zal ik aanwijzingen geven van hoe je je het beste kan afstemmen op die nieuwe hogere energie. Ik hoop je vaak op mijn blog te mogen ontmoeten.

maandag 6 juli 2020

Een gemakkelijke moeilijke stap


Wij zijn weer door een belangrijke verandering heen gegaan.
Des te hoger wij komen, des te gemakkelijker wordt het voor ons.
Alleen……
Wij zijn dat nog helemaal niet gewend.

Nu wij door deze laatste shift zijn gegaan,
is het manifesteren behoorlijk versterkt.
Vanuit de lagere dimensies denken wij dan al gauw,
dat is leuk, dat is gemakkelijk.
Ja dat is ook zo, maar…..

In de trilling waarin wij nu zijn aangekomen is het
juist het “ZIJN” wat heel belangrijk is.

De mens IS
en die is goed.

Maar die mens is gewend te denken en problemen
op die manier op te lossen….
Wat gebeurt er dan?
Juist, je manifesteert wat je NIET wil.

Je geeft aandacht aan zaken waar je het niet mee eens bent
en dus manifesteer en versterk je dat.
Gaat je mooie energie die kant op.
Net wat JIJ niet wil.

Ik ben tegen…..
Dan versterkt het onderwerp waar je tegen bent.
Ik ben voor…..
Dan versterkt het onderwerp waar je voor bent.

Het was altijd al zo, maar door de energie waarin wij nu
zitten, heeft alles een veel sterkere uitwerking.
Je manifesteert alles in je eigen leefwereld.

Het lijkt gemakkelijk, maar zal je best nog wat hoofdbrekens
opleveren.

Het is gemakkelijker, veel gemakkelijker geworden.

De dag ontvouwt zich aan je.
De dag laat zich zien aan je.
De momenten rijgen zich aan een.
De dag ontstaat en jij mag van moment
naar moment door de dag heen gaan.

Voel eens wat je voelt wanneer je dit leest.
Hoor je jezelf zeggen, ja dat zal wel.
Dan doe je nog veel te veel zelf.

Herken je wat er staat, dan heb
je inmiddels al diverse keren ervaren dat
wij in een heel andere energie leven.

De gemakkelijke, maar moeilijke stap
is echt een overgang van de lagere naar de hogere dimensies.

Het licht omringt je.
Jij bent verbonden met het licht van de BRON.
Jij bent een kind van het licht.

Namasté
Martha Krul

Tronen de engelen van de derde Triade

zondag 5 juli 2020

De eerste grote wending van Aquarius – Aartsengel Gabriel


Een prachtig beeld ontvouwt zich voor uw ogen.

De mens die vanuit de lagere dimensies komt
steekt een heel belangrijk (kruis)punt over.
Het punt van (be)leven naar zijn.

De strijd van de mens met zichzelf is voorbij.
De mens stapt in het licht.
Ook in zijn eigen licht.

Doordat de mens in dit bijzondere licht is gekomen,
wordt zijn eigen wezen en mens-zijn VERLICHT.

Hij gaat nu zien WIE hij is.
Zonder franje, zonder omhaal.

Nakend staat hij in het licht en ziet zichzelf.
Verwondering.
Hij zal er de komende dagen stil van zijn.
Stil om te zien en te ervaren wat hij werkelijk ziet.

Alles stukjes zijn op z’n plek gevallen.

De schakel in de keten van die grote ketting heeft
zijn volledige glans gekregen.

Het is nu aan de mens zelf om die glans te onderhouden.
Ja,,
zelfs te versterken.
Daardoor zal de kracht van het licht versterken.

Doordat de mens de schittering in zichzelf ervaart,
ziet hij ook de schittering in de ander.
Onderscheid is er niet meer.
Eenheid en verlichting is geboren.

U bent licht.
U brengt licht.
U bent in licht verbonden met het AL.

In dank en grote liefde
vanuit het LICHT
Aartsengel Gabriel

Spiritual Rose of Silence: Geef jezelf de vrijheid om te leven 18-5-2020

zaterdag 4 juli 2020

De Phoenix herrijst


Wij zitten in een snel stijgende golf van licht.
Het licht komt met liefdevol “geweld” binnen.

Dit licht is nodig.
Het heeft meerdere functies.

De spanning die heerst in de dualiteit op aarde stijgt.
Daar kunnen alleen licht en liefde zich tegen weren.

Doordat er veel licht is komt het duistere proces meer in de openheid.
De plannen worden doorzien.

De kracht van het duister is aan het veranderen.
Wij voelen en wij weten het.
Dit is nodig om de mens naar zijn eigen kracht, kennis en inzicht te brengen.
Een kruik gaat net zo lang te water tot die barst.

Alle processen vallen samen.
Het licht vermeerdert, zodat er velen ontwaken en de duistere plannen zichtbaar worden.
De mens is door gegaan naar de hogere dimensies, zodat die zich geheel zou zien
zoals de mens werkelijk is.
Geen mak schaap.
Geen volger.
Een mens van vlees en bloed en met kracht en wijsheid.
Dat inzicht is nu letterlijk van levensbelang.
Dan kan de mens in zijn eigen kracht staan en zijn plek in het
“spel” innemen.
Vanuit het universum is de leiding overgenomen.
Vanuit het universum is er overzicht op het “spel” dat klaar
staat om de volgende fase binnen te gaan.

Het onderdeel van duister en licht is een onderdeel van een geheel plan.
De nieuwe wereld kan alleen verschijnen, wanneer de oude is “verwoest”.
Niet op de manier zoals het duister dat in het schema heeft staan.
Maar op de manier zoals het universum het plan heeft geschreven.

De Phoenix zal branden.
Verbranden om zodanig te herrijzen naar het nieuwe.
Alleen door volledige ineenstorting van het oude,
kan er met schone lei begonnen worden.
Geen oude energie zal zich vermengen met de nieuwe.
Alles zal getransformeerd worden.
Van duister naar licht.

Zo is het plan in het universum vastgelegd.
De eerbied voor het leven zal terug komen.
Niet alleen voor de mensen onder elkaar,
maar respect en liefde voor alles dat leeft.

Dit respect geldt in de eerste plaats voor Moeder Aarde.
Die gaat haar oude en oorspronkelijke plek terugkrijgen.
Haar schatten die ons in leven houden,
zullen weer in liefde worden ontvangen en gekoesterd.

De balans die al heel lang uit het lood hangt,
zal weer terugkomen in de oorspronkelijke stand.
Dat geeft de juiste opening voor de doorstroming van het universele licht.
Het licht dat ons verbindt met de BRON.

Dan zullen wij allen thuiskomen.
Dan zullen wij uiteindelijk onze plek in het paradijs
op aarde hebben gevonden.
Dit is de weg die het universum ons laat zien.

Door ons in stilte met onszelf en zodoende met het universum
te verbinden, zijn wij verbonden met dit universele plan.

Voel die energie.
Voel die liefde
Met intense blijdschap ontvangen wij iedere dag
meer licht en liefde vanuit de kosmos.

Ik ben licht
Ik ben liefde
Ik ben

Ik ben verbonden met de Bron die mij mij innerlijke krachten
laat zien en voelen.

Namasté
Martha Krul

Phoenix girl


donderdag 2 juli 2020

Welkom Aquarius met je mooie energie


Levens lang hebben wij ervan gedroomd
dat wij eindelijk onszelf mochten zijn.
Dat de ander zag wie WIJ waren.

Wij droomden van onze eigen “krachten”.
De mooie kanten in onszelf.
De liefdevolle kanten.

Wij zagen onszelf in liefdevolle verbindingen met de ander.

Dan kwamen wij weer uit die droom en werden
geconfronteerd met de werkelijkheid die wij voelden en zagen.

Dat was het heftige en vooral pijnlijke proces van de lagere dimensies.

Nu gaan wij naar de hogere dimensies.
Wij gaan nu ZELF zien wie wij zijn.
Heel schuchter zetten wij steeds meer stappen in ons eigen wezen.
In ons liefdevolle hart.

Nu gaan wij zelf ervaren wie wij zijn.
Gaan wij die stemmetjes in ons hoofd loslaten.

Alsof je de ramen van je huis wijd open gooit.
Je voelt het nieuwe licht, het nieuwe leven
en wil daar volledig van genieten.
Je wilt er geen moment van missen.

Nu is het er.
Nu wil je je helemaal laten overspoelen met die energie.

En dat is precies wat er in die energie van die 5e dimensie gebeurt.

Het prachtige, liefdevolle licht, is er voor jou.
Dat licht wil jou volledig met je hart verbinden.
Zodat je niet het stemmetje in je hoofd hoort,
maar de stem van je hart.
Die je altijd al vertelde dat je mooi en bijzonder bent.
Maar ons ego wist dat altijd wel te overstemmen.

Nu is die energie veranderd.
De stem van het hart wordt sterker.
De stem van het ego verstilt.

Dit is de periode waar je levens lang naar verlangd hebt.

Gooi je hart open.
Zing en dans in de natuur.
Voel dat alles met elkaar is verbonden.
Door jouw vrolijkheid, steek je de ander aan.
Die steekt weer een ander daardoor aan.
Zo gaat het licht door de wereld.

Het innerlijke kind wordt volledig wakker.
Krijgt ook weer de plek zoals in de schepping bedoeld.

Blije kinderen, in blije mensen.
Kinderen van alle soorten en maten.
Kinderen van allerlei kleuren vormen samen een palet.
Vormen samen een regenboog op aarde.

Geen onderscheid, want ieder is een prachtig mens.
Wij zien dat.
Wij voelen de verbinding.

Voel je dat je blij wordt bij het lezen van deze tekst.
Dat is de energie van de 5e dimensie en hoger.
Jij bent daar aangekomen.

Laat de lagere dimensies los.
Die belemmeren het genieten van die hoge, liefdevolle energie.
Laat los en ontvang.

Het is zo gemakkelijk.
Laat los en je kunt vliegen.

Namasté
Martha Krul

Native American Girl and Spirit of the Wolves Cross Stitch Pattern 14 ct. Aida

Waar ligt de ware kracht van de lichtwerker?


De kracht van de lichtwerker ligt in de stilte.
Ligt in zijn eigen hartverbinding.

Wij zijn een onrustige en ook gespannen tijd binnen gegaan.
Het was ons reeds lang aangekondigd.
Wij wisten dat dit zou komen.

Wij zijn er de afgelopen jaren, in ieder geval vanaf het jaar
2000, maar zeker intensiever vanaf 2012 op “getraind”.

De lichtwerkers waren zich altijd al bewust van het werken aan
persoonlijke ontwikkeling.
Na 2012 ging dat veranderen in de transformatie.
Wij gingen veranderen en het proces ging een volledig andere fase in.

Dit waren allemaal de voorbereidingen op het deel waarin wij nu zitten.

De kracht van de lichtwerker zit in de stilte en de verbinding.
De verbinding via zijn eigen hart met het universum.

Het universum heeft de leiding overgenomen.
De leiding om dit proces naar een goed einde te brengen.
Om samen met ons op weg te zijn naar die nieuwe wereld.
Die nieuwe maatschappij.

Het is aan de lichtwerker zich te verbinden met zijn eigen licht en stilte.
Dan is het hoor- en voelbaar wat het universum je ingeeft.
Wat je beste en juiste stappen zijn om te zetten in dit proces.

Vanuit de 3e dimensie kan je het gevoel hebben dat je veel meer naar actie moet.
Dat kan ook het geval zijn, wanneer het universum je dat heeft aangegeven.

Het is als in een kajak op de snelstromende rivier varen.
Door je in alle rust en stilte te laten leiden en dat te volgen,
zal je gezond en wel op je bestemming komen.

Ben je tijdens die tocht onrustig en neem je het eigen heft in handen,
dan zal het een weerbarstige tocht worden.
Het zal je uitputten.

Door je over te geven aan je begeleiders zal je moeiteloos
aankomen op je bestemming.
Je wordt liefdevol geleid.
Door je eigen vertrouwen kom je voldaan aan op je bestemming.

Het is aan jou de keuze.
De lichtwerker werkt via zijn licht en liefde en
zijn universele verbindingen.

Wij zijn een turbulente periode binnen gegaan.
Te vergelijken met die tocht op de rivier.

Jouw kracht en inzet komen het beste tot hun recht
via de samenwerking met je universele begeleiders.

Zij overzien het gehele proces.
Zij zitten aan de knoppen en wij zijn de uitvoerders op aarde.
Er is een intensieve samenwerking.
Het is onze keuze om hun aanwijzingen te volgen.

Het is aan ons lichtwerkers hoe wij onze kracht willen inzetten.

Verbinden van licht en liefde.
Elkaar steunen en ondersteunen, geleid vanuit het universum,
is de meest zekere weg om te gaan.

Dan zal het komende traject geen uitputtingsslag worden,
maar een leertraject voor onszelf.
Weer een nieuwe leerperiode.
Een leerperiode die volledig is afgestemd op
de lichtwerkers van de hogere dimensies.

Het wordt weer een heel bijzonder deel van ons proces.

Ik zie het licht.
Ik ben het licht.
Jij ook?

Namasté
Martha Krul

The 9th Dimensional Arcturian Council ~ Receive Our Energy Transmissions

woensdag 1 juli 2020

Ik ben licht, ik ben liefde, ik ben…..


Wanneer wij naar die zin kijken met 3e dimensie ogen,
dan zullen wij denken, ja en???

In de 5e dimensie werkt dat heel anders.
Velen van jullie gebruiken deze zin al als mantra
en merken dat hun energie trilling reageert op deze tekst.

Wat is het “geheim” hiervan en hoe werkt dat in de hogere
dimensies?
Het is heel eenvoudig.
Je geeft je onderbewustzijn het seintje dat JIJ je zo voelt.
Dat JIJ dat met je hele wezen bent.
Het onderbewustzijn reageert daarop.

Door je onderbewustzijn op die manier aan te sturen
ga je manifesteren.

Oh, oh wat voel ik mij moe na die korte nacht slapen.
Je onderbewustzijn “hoort” dat en past zich heel keurig aan.

Jammer dat ik zo kort heb geslapen maar toch voel ik mij vol energie.
Je onderbewustzijn hoort het en past zich aan.

Jij bent de kapitein op je eigen schip.
Jij bepaalt welke koers jij vaart.

Door dan nog eens je lichtkracht te verbinden met de andere lichten
die er zijn, wordt het in een veelvoud versterkt.

Wanneer je alleen zit te mediteren, dan heb je de energie van één.
Wanneer je met z’n vieren gaat mediteren, dan heb je niet de energie
van vier, maar van 16.

Dus wanneer er een grote meditatie plaatsvindt en je doet mee met
die lichtverbinding, dan wordt die kracht enorm versterkt.
Ook jij wordt in energie opgetild en versterkt.

In die hogere dimensies kunnen wij samen veel meer.
Wij gaat intensief leren werken met energie.
Werken met energie kent geen grenzen voor jezelf.
Alles wat in je denkbeelden naar voren komt,
dat wordt je aangegeven vanuit het universum.
Dat kan en mag je uitvoeren en je zal er “wonderen”
door zien gebeuren.

Snap je dat je dus als mens niet gelijk aan elkaar kan zijn.
Juist omdat wij zo verschillend zijn,
kunnen wij elkaar aanvullen.
Wat de één niet weet, weet de ander.
Delen is vermeerderen.
Wij gaan in een prachtige lichtverbinding met elkaar
in een hoog tempo door.
Wij zijn de 5e dimensie binnen gekomen.
In die 5e dimensie kan je laag of nog veel hoger vliegen.
Het is een hele bijzondere dimensie.

Wij gaan als vlinders steeds meer onze eigen schoonheid ONT-dekken.
Stap voor stap gaan wij er mee werken.
Wij zijn klaar voor deze volledig nieuwe opleiding.
Dat wordt genieten van deze bijzondere tijd.

Namasté
Martha Krul


dinsdag 30 juni 2020

Welkom in Aquarius


Wij zijn nu echt Aquarius binnen gegaan.
Wij hebben het gevoeld.
Wat een lichtkracht is er ontwikkeld de afgelopen periode.

Wij hebben als individuele lichtwerkers ervaren
wat ons eigen licht kan bewerkstelligen.
Door ons met elkaar te verbinden komen wij tot “ongelooflijke” krachten.

Wij hebben altijd gedacht dat wij klein en nietig waren.
Dat wij niets voorstelden t.a.v. krachten die aan de andere kant staan.
Dat licht en liefde in sprookjes voor kwamen.
Dat het een sprookje is dat je met licht en liefde de “oorlog” kan winnen.

Vanuit het universum werkt het altijd andersom dan wij denken.

Het is heel simpel.
Wanneer iedereen zich met licht en liefde verbindt.
Wanneer iedereen zich uitspreekt voor vrede.
Zou er dan nog oorlog bestaan.
NEE!

Het lijkt heel simpel.
Ghandi leerde het de mens in zijn tijd.
Heel vaak worden uitspraken van hem aangehaald.
Maar uitspraken aanhalen is iets anders dan uitspraken naleven……

Wij zien keer op keer dat iedere lichtwerker van sterke invloed is
op het grote geheel.
Iedere keer dat wij daadwerkelijk het grote licht gaan versterken,
zien wij die versterking terug in de overzichten.
Wij hoeven het niet in overzichten terug te zien.

Wij “zien”het.
Wij voelen het.
Wij ervaren het.

Wij zijn als vele zandkorrels die samen een woestijn vormen.
Wij zijn als waterdruppels die samen een grote oceaan vormen.
Wij zijn als lichtpuntjes die samen een licht vormen waar niet meer
tegenin te kijken is.

Je kan er niet meer omheen.
De aanwezigheid is duidelijk.

Vanuit het universum werd ons steeds aangegeven dat het licht over de
grens van de kritische massa heen is.
Maar ja, wie zijn wij???

Toch maar eerst zien en dan geloven.

Nu zijn wij zo ver dat wij dat grote licht zelf zien en ervaren.
Wij WETEN nu dat het licht over de grens van de kritische massa heen is.
Wij weten dat het licht de allersterkste kracht is.

Nu gaan wij een periode binnen van sterker wordende “strijd”.
De komende maansverduistering geeft een wending aan.
De planeet Mars komt in ons spectrum met zijn kracht.

Hoe mooi is het dat de mens juist NU heeft kunnen zien wat zijn
eigen kracht is.
Heeft gezien waar hij liefdevol toe in staat is.
Dat hij met energie kan werken en zodoende zijn energie verbindt
met de BRON en zich goed en sterk kan voelen voor de komende
periode…..

Alles gaat volgens plan.
Wij kunnen volledig op het universum vertrouwen.
Doordat wij sterker verbonden zijn met het universum
gaat dat vertrouwen sterker worden.
Daardoor versterkt de samenwerking met de krachten
vanuit het universum.

Het is niet een “spel” dat alleen op Moeder Aarde
wordt gespeeld.
Dit is een universeel plan en wordt in een
liefdevolle verbinding met elkaar naar een volgende fase gebracht.

Heb vertrouwen in jezelf.
Geloof in jezelf.
Vergroot het licht in je eigen hart.

Je bent een kind van het licht.
JIJ gaat nu voelen hoe sterk JOUW kracht is.

Namasté
Martha Krul

native american ancestor spirits | Great Spirit, I am Woman. I was made by You so that the image of your ...