Waarom deze blog

Deze blog is bedoeld voor mensen die zich bezighouden met spiritualiteit en de verandering in de energie op aarde. Ik zal met enige regelmaat artikelen plaatsen die met dit onderwerp te maken hebben. Verder zal ik aanwijzingen geven van hoe je je het beste kan afstemmen op die nieuwe hogere energie. Ik hoop je vaak op mijn blog te mogen ontmoeten.

dinsdag 27 september 2022

Jij bent de liefde zelf

Wanneer je dat leest,

dan gaat er van alles door je heen.

Dat zegt heel veel.


Ben jij de liefde zelf in je eigen ogen?

Kan je onvoorwaardelijk van jezelf

houden?

Waarom zou je dat NIET kunnen?Wie zegt dat jij niet de liefde zelf bent?


Wanneer je antwoord kan geven op die

vraag, ben je een heel eind verder gekomen.


Je bent je eigen meester.

Je bent je eigen schepper.

Jij maakt je eigen belevingswereld.

Wie kan dat anders doen, dan jij zelf?


Wanneer je door krijgt dat het zo

in elkaar steekt.

Wordt je veel duidelijk over je eigen

manier van handelen.

Ook over je eigen manier van denken.


Dit transformatie proces gaat over het

dieper doordringen naar je eigen bewustzijns

proces.


Ben je echt bewust van je eigen manier

van denken en handelen?


Wanneer je liefdevol met jezelf omgaat,

zal je voelen dat je meteen contact hebt

met je innerlijke kind.


Die zit in een hoekje te wachten op jouw

manier van handelen.


Zij/ hij komt meteen naar de oppervlakte

van je bewustzijn, wanneer jij jezelf

die ruimte geeft.


Het zijn niet meer de ouders die je handelen

bepalen.

Jij bent zelf degene die jezelf de vrijheid

ontneemt.


Jij bent de liefde zelf.

Waarom daar niet naar handelen?

Wij zijn geschapen vanuit onvoorwaardelijke

liefde.

Wij zijn verbonden met de Bron van liefde.

Alles is verbonden.


Jij bent liefde.

Jij bent licht.


Jij bent goed zoals je bent.

Omarm jezelf en vertel jezelf

dat je van jezelf houdt en dat je vanaf nu

jezelf onvoorwaardelijk lief zal hebben.


Dan kan je kristallijne licht stralen zoals

het bedoeld is.

Onvoorwaardelijke liefde.

Dat ben jij.


Namasté

Ik zie het licht


Martha Krulmaandag 26 september 2022

Een bloem komt tot bloei

Het is een bijzondere tijd.

Dat zien wij iedere keer weer.

Er gebeurt heel veel in en om ons heen.

Je hebt tijd te kort om alles goed tot je

door te laten dringen en om het allemaal

een plekje te kunnen geven.


En toch….?

Wij willen sneller.

Waarom?


Omdat wij nieuwsgierig zijn.

Wij willen weten hoe het verder gaat.

Hoe het zich allemaal ontwikkelt.Intussen ontkiemt en ont-wikkelt zich

heel veel.


Door vooruit te kijken,

zal je over de steen vallen die net voor

je voet ligt.


Het leven in de toekomst,

ontneemt je het zicht van het NU.


Wanneer je je dat bewust bent,

snap je ook hoe je het kunt veranderen.


Door te ver vooruit te kijken,

heb je geen grip op wat er in het moment

van NU gebeurt.

Dat gaat in een hoog tempo aan je voorbij.

Je kijkt immers vooruit en wat er rondom

gebeurt, dat ontgaat je voor een deel.

Doordat je niet alles ziet,

geeft het onrust.


Dus kijk niet vooruit.

Kijk naar iedere schakel aan de ketting.

Kijk naar ieder moment dat je informatie

geeft over het volgende moment.

Zo krijg je rust.

Zo krijg je grip op je leven.


Niet morgen, maar vandaag.

Niet gisteren, niet morgen, maar vandaag.


Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen zorgen.

Wij weten het al zo lang.


De snelheid van de tijd is verhoogd,

niet zo’n beetje ook.

Het leven in het NU is nog nooit

zo belangrijk geweest.


Laat gisteren los.

Kijk niet naar morgen.

Kijk naar jezelf in het moment van het NU.

Je tekens zullen er zijn.


Die zijn niet met morgen verbonden.

Die zijn verbonden met jou in het moment

van het NU.


Een bloem heeft tijd nodig om tot bloei

te komen.

In die tussentijd gebeurt er veel.

Niet alles is zichtbaar.

Maar daarom gebeurt het wel.

Uiteindelijk krijg je het allemaal te zien.


Het is een bijzondere tijd.

Jij bent een bijzondere ziel.

Daarom leef jij NU op aarde.


Namasté

Ik zie het licht


Martha Krul

zondag 25 september 2022

Het proces - via Aartsengel Gabriel

De mensen op aarde voelen zich verloren.

Zij hebben het gevoel dat zij losgelaten zijn.

Het tegendeel is waar.

De zielen op aarde zijn zo sterk geworden,

dat zij begrijpen dat alleen zij, hun eigen

pad kunnen vinden.


Wij zijn verbonden in licht en liefde.

Niemand die buiten dat energie bereik is.

Eenieder wordt door ons gedragen.

Wij zijn zo dankbaar voor de zielen die

dit proces op aarde volbrengen.

Wij hebben hier geen woorden voor.


Er hebben zich grote veranderingen voor

gedaan in het universum.

Er zijn afsplitsingen geweest, waardoor

nieuwe verbindingen konden ontstaan.

Dat is voor zielen op aarde geen gemakkelijk

proces.

Het voelt als het verliezen van veiligheid.

Het tegenovergestelde is waar.

Het is een verandering, niet ten slechte

maar ten goede.


Doordat de zielen zo nauw aan het aardse

proces zijn verbonden,

voelde het als onveilig.


Nu gaan de opnieuw verbonden energieën

zich verder transformeren.

De zielen voelen het nu veel sterker.

Een ieder was en wordt gedragen.

Niet op de manier waarop men dacht dat het

zou gaan.


Niemand wist hoe het zou gaan.

Een vernieuwde samensmelting van energieën,

kan niet altijd voor de volle 100% voorspeld

worden, van wat de uiteindelijke uitwerking

zal zijn.


Het wordt nooit minder.

Het kan alleen maar mooier worden.

De invloed van al het licht van de zielen

op aarde is veel sterker dan verwacht.

Dat verhoogde de samensmeltende energie en

daardoor gaan bepaalde delen van dit universele

proces sneller dan voorzien.


Dat maakt ons blij en dankbaar.

Wij lopen over van eerbied en dank voor het

werk dat de zielen op aarde verzetten.

Wij bewonderen de zielen die dat pad hebben

gekozen.

Het was noodzakelijk dat een grote groep zielen

naar de aarde zou afdalen, wetende dat dat

een intens onderdeel van deze grote transformatie

zou zijn.

Toch hebben deze zielen de moed gehad om te gaan.


Daarvoor zijn wij hen voor eeuwig dankbaar.

Wij kunnen geen enkele vorm vinden om

onze dankbaarheid en eerbied over te brengen.

Alles zou te kort zijn, omdat aan te geven.


In diepe dankbaarheid nemen wij in

woorden afscheid, maar onze energie is

krachtiger dan ooit.


Voel je niet verloren.

Wij dragen jullie.


Doorgeven via Martha Krul

Uw dienaar Aartsengel Gabriel

zaterdag 24 september 2022

Scheppen via je innerlijke kompas

Dit is een prachtige fase om jezelf

nog beter te leren kennen.

Het aardse proces komt in een andere

fase.

Wij hebben zo lang geduld gehad,

nu willen wij wel eens wat zien...


Wij weten al heel lang dat wij een

innerlijk kompas hebben.

Ons hart leidt ons op de weg.

Onze leiding is verbonden met ons

innerlijk.Alleen van binnen zit je zuivere leiding.

Naar binnen kijken geeft rust.

Naar buiten kijken geeft veel prikkels

en daar kunnen wij niet zo goed tegen.


Deze periode is een periode om heel

dicht bij jezelf te blijven en te voelen

hoe het is wanneer je dat plekje

wil verlaten, om op een andere manier

aan je informatie te komen.


Je zal voelen dat wanneer je je innerlijke

leiding los laat, je onmiddellijk verlaagt in

trilling.

Je innerlijke leiding loslaten,

bemoeilijkt je proces.


Het is een voortdurend schakelen tussen de

verschillende lagen.

Je zal voelen dat je trilling zich onmiddellijk

aanpast.


Speel met jezelf.

Voel hij jij echt de schepper van je eigen

leven bent.


Je hebt altijd volgens je eigen wijsheid willen

leven.

Dit is de tijd.

NU is het de tijd dat jij je eigen roer in

handen neemt.


Niet de ander bepaalt je leven.

JIJ bepaalt hoe je door deze periode heen

wil komen.


Laat je niet gek maken.

Daar krijg je last van.


Ben je uit je balans geraakt,

ga zitten.

Zoek de stilte in jezelf.

Dit kan je thuis doen.

Dit kan je in de natuur doen.


Je weet inmiddels heel goed waar je

eigen voorkeuren liggen.

Die heb je niet voor niets gevonden.


Alles wat je geleerd hebt,

kan je nu gaan combineren tot een grote

oefening.

Het is heerlijk omdat te doen.

Hoog vliegen, laag vallen, in snelheid

terug transformeren naar een comfortabele trilling.

Het zal je steeds gemakkelijker af gaan.


Dit deel van het proces is heel bijzonder.

Het leert ons in sneltreinvaart ons aan te

passen en onze eigen koers te blijven varen.


Niets kan je van de wijs brengen.

Hou je denken in de gaten.

Laat je niet gek maken.

Niemand kan je gek maken,

als jij dat niet wil.


Jij bent de schepper van je eigen leven.

Voel en stuur bij.

Navigeer op je eigen innerlijke kompas.


Het proces is in een andere fase gekomen

en wij dus ook.


Namasté

Ik zie het licht


Martha Krulvrijdag 23 september 2022

Het verlichte pad

Je bent van ver gekomen.

Je bent ver gekomen.

Het was een bijzondere reis.

Het is een bijzondere reis.


Je hebt het zware juk laten vallen.

Je vliegt van moment naar moment.

Het is nog onwennig, die vrijheid.

Je hebt alles ont-wikkeld.

Je bent vol-ledig.

DAT werk is gedaan.De nieuwe mens is geboren.

Je bent al op eigen benen gaan staan.

Je hebt al rond gekeken.

Je merkt dat het er hetzelfde uitziet

en toch zo anders.


Het licht is veranderd.

De kleuren zijn veranderd.

Je voelt anders.

Je ervaart een geheel andere wereld.


Wat heb je hier naar verlangd.

Wat heb je er veel voor gedaan.

Wat heb je er veel voor gelaten.


Je hebt leren keuzes maken.

Je hebt geleerd om los te laten.

Je hebt geleerd om je op een andere

manier veilig te voelen.

Alles is veranderd.

Het lijkt hetzelfde, maar de intentie

is zo anders.


Voel de kracht die in jou zit.

Voel dat je aan de ene kant broos bent

door je transparantie.

Terwijl je aan de andere kant nooit zo

krachtig en bewust bent geweest.


Je hebt je juk laten vallen.

De ballast is verdwenen.

Het masker is af.

Jij bent de zuivere nieuwe mens.


Je bent op je verlichte pad.

Het pad dat je naar de dromen van

je toekomst leidt.

Ieder stapje is belangrijk.

Ieder stapje heeft je iets te zeggen.

De stilte is het moment waarin de

woorden tot je komen.


Je bent verbonden met je binnenwereld.

Via je binnenwereld ervaar je je buitenwereld.

Die veranderde buitenwereld.

Het is bijzonder.


De vlinder is vol-ledig uit haar cocon.

De vleugels zijn opgedroogd.

Je bent klaar om je vol trots aan de wereld

te laten zien.

Het mooie licht, zet jou in extra glans.

Je bent verbonden met die wonderlijke wereld.


Hier heerst zachtheid.

Hier is het vredig.

Hier mag je zijn.

Hier wilde je komen.

Je bent er.

Dat was een doel op zich.

Je hoeft niets.

Je mag alles.


Het universum houdt van je.

Het universum zorgt voor je.

Voel je verbonden.

Niets is los.

Alles stroomt in en met elkaar.


De nieuwe mens heeft zijn/ haar verlichte

pad gevonden.


Ik ben licht.

Ik ben liefde.

Ik ben.


Namasté

Ik zie het licht


Martha Kruldonderdag 22 september 2022

De natuur ons voorbeeld

De natuur is helend zeggen wij.

De natuur doet ons goed.

Waarom voelt die natuur zo fijn aan?


Er is geen verschillen in die natuur.

Wel van vorm en soort, maar

de natuur vormt een eenheid.

Het zelfde patroon waar wij als mensen

naar op weg zijn.De natuur, welke vorm dan ook,

ondersteunt en vermengt zich met elkaar.


Alle benodigde elementen zijn daar aanwezig.

Net als in de mensenwereld.


Wij zijn op weg, om naar die eenheid te

groeien.

Wij kennen nog wel onderscheid en

afscheiding.


Juist daarom voelt de natuur helend.

Daar voelen wij de eenheid,

waar wij naar toe aan het groeien zijn.


In de natuur zien wij ook hoe de kringloop

in zijn werking gaat.

Een boom die neervalt,

wordt voedingsbodem voor het leven.

Doordat het leven alle stoffen uit die

boom haalt, vervalt de boom tot stof.

Die stof is voeding voor de aarde.


Zo zien wij dat cirkels rond zijn.

Inmiddels is dan in de bemeste grond

al weer een jonge boom ontstaan

en zo gaat de cirkelgang voort.


Mensen hebben er allemaal hun eigen

invulling aan gegeven.

Niets zijn gang laten gaan,

alles inperken en de gangen bepalen.

De kracht van de natuur is het sterkste.

Die kracht zal zich altijd laten voelen.

Niets kan die kracht overwinnen.

Die kracht is onoverwinnelijk.


De natuur kent geen grenzen.

De natuur wordt begrensd door de mens.

De natuur vecht zich altijd terug naar

vrijheid en oorsprong.


De natuur is een voorbeeld voor de mens.


De natuur loopt in transformatie voor ons

uit.

Daarmee heeft zij ook de helende werking

op de mens.

De natuur is dienend.


Alles is verbonden.

 
Alles gaat terug naar de oorsprong.

Alles gaat terug naar de hoogste kristallijne

energie.


De mens volgt de natuur.

De natuur die nu terug kan keren naar zijn

eigen waarheid.

De vrijheid komt terug in de natuur,

zodra de mens de natuur eindelijk bevrijdt.

Die tijd is niet ver meer van ons vandaan.


De natuur heeft het zwaar.

Maar de natuur heeft ook haar natuurlijk

weten en weet dat het einde van die kastijding,

nabij is.


Zodra de mens in balans is.

Zal de natuur zijn oorspronkelijke ruimte

terug krijgen.

De mens zal dan in harmonie met de

natuur gaan leven.

Die dag is niet zo ver meer.


Namasté

Ik zie het licht


Martha Krul

dinsdag 20 september 2022

Dit is waar ik voor kwam

Je bent een nieuwe mens.

Vanbinnen zeer zeker.

Vanbuiten ben je ook veranderd.


Je weet wie je bent.

Je weet waar je voor staat.

Je bent ont-wikkeld.

Je bent vol-ledig.

Je cirkel is rond.

Alles is gezien.

Het al-weten komt je bekend voor.Nu je weet wie je bent,

ga je ook je vervolgstappen ervaren.

Je ziet, hoort en voelt heel zuiver.

Je voelt de verbindingen.

Je voelt of iets zuiver is.

Je herkent in een oogwenk.


Die ogen die zo’n bijzondere rol spelen.

Je bent via de ogen verbonden met de

ziel van de ander.

Je herkent elkaar onmiddellijk.

In een fractie van seconde herken je

je zielenfamilie.

Er zijn vele bekende zielen om je heen.

Veel zijn in je onmiddellijke nabijheid.

Toeval?

Niets is toeval.


Alles was voorzien in het universele draaiboek.

Alles gaat volgens dat draaiboek.

Alles loopt synchroon.

Alles stuurt elkaar aan.

Het aardse, het persoonlijke, het universele.

Alles stuurt en beïnvloedt elkaar.


Doordat je jezelf geheel hebt geopend,

stroomt alles.

De verbindingen zijn er.

Informatie en tekens komen in sneltreinvaart

bij je binnen.

Je hoeft alleen maar in die verbinding te zijn.

Dan krijg je de mensen op je pad.

Dan krijg je de juiste telefoontjes.

Dan zie je de juiste beelden langskomen.

Dan krijg je informatie in je dromen.

Dan sta je te “dagdromen” en zie je wat te doen.

Het gaat als vanzelf.

Jij bent je echte zelf.

Nu her-inner je je eigen opdrachten.

Je spreekt je eigen taal, verbonden aan het licht.

Niets is nieuw.

Alles is gekend.


Cirkels worden rond.

Alles is geleid.

Alles stroomt.

Geleidelijkheid.

Liefde.

Zachtheid.

Kristalhelder.


Het zijn woorden die onmiddellijk een energetische

verbinding laten voelen.

Niemand hoeft je dat uit te leggen.

Dat voel en herken je meteen.


Hier voor kwam je naar die bijzondere planeet aarde.

Je was altijd al met Moeder Aarde verbonden.

Je wilde niets liever dan in deze tijd, daar zijn.

Het is je gegund.

Je mag er zijn.

Het is aan jou, je dromen waar te maken.


Namasté

Ik zie het licht


Martha Krul