Waarom deze blog

Deze blog is bedoeld voor mensen die zich bezighouden met spiritualiteit en de verandering in de energie op aarde. Ik zal met enige regelmaat artikelen plaatsen die met dit onderwerp te maken hebben. Verder zal ik aanwijzingen geven van hoe je je het beste kan afstemmen op die nieuwe hogere energie. Ik hoop je vaak op mijn blog te mogen ontmoeten.

zaterdag 15 december 2018

Vertrouw en laat je leiden naar je eigen licht.


Vertrouw en laat je leiden naar je eigen licht.

Het klinkt zo afgezaagd.
Iedere keer weer…… wat stijgt die energie hard.
En toch is geen dag hetzelfde. Brengt iedere stijging weer een hele andere energie.
Waar kunnen wij nu de sleutel vinden die de deur van ons hart van slot kan halen?

Die sleutel is het woord VERTROUWEN.
In de 3e dimensie dachten wij na over alles wat er met ons en ook in onszelf gebeurde.
Wij wilden alles met ons verstand beredeneren. Alles kreeg via onze gedachten een plek.
Wanneer wij met onze gedachten hadden uitgevonden, hoe het zat en waar het voor diende, kregen wij een zekere rust.

Nu gaat die verandering in onszelf in een heel hoog tempo. Maar deze veranderingen zijn letterlijk van een andere orde. Deze veranderingen zijn niet met via onze gedachten te beredeneren.
Je kan een emotie, je gevoel toch ook niet beredeneren.
Je kan het een naam geven. Maar die naam omvat bij lange na niet de emotie zelf.

Daar ligt nu de sleutel voor het functioneren in die 5e dimensie.
Hier wordt er iets geheel anders van je gevraagd.
Naast het opruimen en loslaten van oude doorleefde emoties, zijn wij heel sterk en in hoog tempo onderhevig aan een niet onder woorden te brengen verandering . Deze verandering is echt niet in woorden uit te drukken. Je kan het in woorden benaderen, maar je krijgt het niet in zijn geheel omvat.

Wat kan je dan gaan doen?
Ik maak er een visueel beeld van.
Je staat aan de rand van een ravijn. Er staat iemand naast je waar je alle vertrouwen in hebt.
Die vraagt je naar beneden te springen. Begrijpelijk zeg je: “Maar dat durf ik niet…...”.
Nu is het aller belangrijkste…. Durf je jezelf en die ander (je sterke beschermengel) zo te vertrouwen dat je in die afgrond (de nieuwe dimensie) durft te springen, in de wetenschap dat je daar vindt waar je altijd al naar op zoek was?

Daar ligt zo ongeveer de sleutel.
Durf jij jezelf en je spirituele begeleiders zodanig te VERTROUWEN dat je de oude “vertrouwde” periode van de 3e dimensie los wil laten om over te gaan naar die mooie, vernieuwde energie van de 5e dimensie. Ja het voelt in eerste instantie als een obstakel. Een behoorlijke hobbel op je levenspad. Maar vergeet niet dat JIJ daarom hier bent op aarde. Om die stap te kunnen en mogen maken.

Wanneer je naar beneden springt, omgeven door alle mogelijke liefde en zorg die er voor jou is, zal je ervaren dat het een van de mooiste beslissingen in je leven is geweest. De vrijheid, de liefde, de verbondenheid met elkaar te mogen ervaren. Het nemen van die beslissing is niet gemakkelijk. Wij hebben allemaal wel eens het gevoel gedragen te worden door een bijzondere energie.
Die energie is voor jou aanwezig. Nu aan jou om je eigen beslissing in dit mooie, maar intense proces te gaan nemen.

Nogmaals het is niet gemakkelijk, maar na die “sprong” kom je letterlijk terecht in een geheel andere “wereld” en zal je hart zich nog meer met liefde en licht kunnen verbinden.

Namasté

Afbeeldingsresultaat voor afbeeldingen spiritueel overgang 3 naar 5 dimensie

vrijdag 14 december 2018

De veranderingen in onszelf…...


De veranderingen in onszelf…...

Die snel stijgende energie maakt verandering in onszelf steeds duidelijker.
Moeder Aarde stijgt naar steeds hogere frequenties en wij stijgen mee in ons eigen tempo.
In hoog tempo aan het veranderen van de 3e naar de 5e dimensie.

Wij voelen nu echt dat die verandering in onszelf doorzet.
Ons voelen en invoelen gaat een bewustere plaats innemen.
Het denken, dat altijd de overhand heeft gehad, wordt langzaam aan terug gedrongen.
Wij staan meer open voor onze gevoelens.
Voor beelden die wij zien.

Daar worden wij ons bewuster van.
De verbinding aarde – universum wordt intenser voelbaar.
Wij voelen dat het hulp en verbinding is.
Wij sterke zielen voeren een “strijd”. Een strijd met het doel om ons allen naar een beter leven op aarde te brengen. De aarde, die bijzondere planeet, mag dan weer haar eigen unieke plek innemen.
De aarde waar het hele universum naar kijkt.

Wij voelen nu de terugkeer naar ons zielenleven.
Onze ziel leeft niet vanuit het “denken”.
Door de verhoging van de trilling in onze energie komen wij steeds meer in het ervaren en beleven van die 5e dimensie terecht. Wij zijn aan het oefenen en spelen met onze nieuwe vaardigheden.
Wij voelen, dromen, ervaren er flink op los. Het is een pittig, maar mooi proces.

Wij gaan meer visualiseren en merken de uitwerking daarvan.
Het simpele voorbeeld om een parkeerplek voor jezelf te visualiseren wordt steeds meer gebruikelijk. We gaan het “normaal” vinden om het zo te doen.
Het is bijzonder hoe mooi en geleidelijk die omslag zich aan het voltrekken is.
We gaan intensiever voelen dat de mensen die overgegaan zijn naar die andere energievorm, ook nog steeds bij ons zijn. Dat wij geen afscheiding kennen, dat wij die zelf bedacht hadden.
Door dit veranderende gevoelsleven gaan wij het leven als zachter ervaren.

Wij weten en voelen ons gedragen door de ander. Alles is immers met elkaar verbonden. Dat zeggen wij al heel lang, maar nu ervaren wij dat veel sterker.
Door die verbondenheid kan ons licht en liefde nog sterker gaan stromen en daarmee versnellen wij dit proces van het licht brengen op aarde.

Dat de donkere maand december, dus voor jou nu juist een maand van het licht mag worden.
Heb het goed.

Namasté

Afbeeldingsresultaat voor spirituele afbeeldingen veranderingen in onszelf


donderdag 13 december 2018

December een maand met een heel andere energie


December een maand met een heel andere energie
Toch is het mooi om te zien hoe wij in deze decembermaand heel anders functioneren dan in die hele warme, hete zomermaanden. Sta je daar wel eens bij stil?
In die zomermaanden treed je naar buiten. Je laat veel meer van jezelf zien.
Je draagt veel minder kleding. Alles wordt gezien. Je leeft voornamelijk buiten.
Nu met deze donkere dagen van december, keer je naar binnen.
Je bedekt je lichaam met dikke kleding, je laat naar buiten toe weinig van jezelf zien.
Je kijkt ook veel meer naar binnen.

Wij zijn veel meer op onszelf, terwijl wij zeker die ander niet kunnen missen.
Want die feestdagen leggen onze emoties echt onder een vergrootglas.
De pijnen die wij bij ons dragen, worden nu ook anders gevoeld dan in de zomer.
In de zomer vlieg je er letterlijk gemakkelijker even uit.
Nu je meer binnen bent is er minder afleiding.

De foto’s en verhalen in tijdschriften belichten het “
gezellig” samenzijn met de feestdagen.
Maar voor lang niet iedereen zijn dat gezellige, laat staan gemakkelijke dagen.
Dat voel je al in de aanloop naar die dagen.
Niet iedereen waar wij van hielden is nog om ons heen.
De pijn wordt ook in dit licht uitvergroot.
Die pijn kan niemand van je wegnemen.

Probeer te zien wat je WEL hebt en richt je op de mooie kanten die in jou zijn.
Je hebt zo hard aan jezelf gewerkt, dat jij jezelf niet kan vergelijken met de mens die JIJ vorig jaar was. Probeer daarom ook eens je heel anders op die feestdagen te richten.
Mediteer eens op die dagen en voel wat je misschien al wel jaren anders had willen doen.
Misschien is het NU wel de tijd om het ook een helemaal anders te gaan doen.

Laat vooral het LICHT en de LIEFDE voor jezelf stromen. Versterk die warmte met lekker dikke truien en vesten. Zorg goed voor jezelf. JIJ bent het licht en het stralende middelpunt.
Dat is het belang van deze maand voor jou. JIJ bent een stralende ster geworden. Je mag nu ook dat naar buiten laten zien. De mensen zullen in verwondering naar je kijken.
Laat zien wie je bent. Laat zien hoe je veranderd bent. Omarm jezelf en zo kan je ook de liefde voor de ander toelaten. Die liefde komt dan misschien wel uit een heel onverwachte hoek…….

Heb het goed.

Namasté


Gerelateerde afbeelding

woensdag 12 december 2018

Van 12-12-2012 naar 12-12-201812-12-2012 naar 12-12-2018
Vandaag precies 6 jaar geleden, dat wij reikhalzend uitkeken naar die datum 12-12-12.
Wij hadden het gevoel dat wij dan in het beloofde land, de nieuwe wereld en alle denkbeelden die wij daarover hadden, terecht zouden komen.
Nu 6 jaar verder, bleek dat beeld echt een beeld te zijn dat door de menselijke geest was bedacht.........

Maar wat zijn wij in een mooie periode van liefde en licht terecht gekomen. Wat zijn wij onszelf letterlijk tegengekomen. Maar ook hebben wij allemaal onze eigen krachten ONTdekt.
Wij hebben er levens lang over gedaan om onszelf te ontdekken en te leren kennen. En zie wat er gebeurde.

De krachtige lichtwerkers gingen letterlijk hun lichtend pad volgen. Het lichtend pad naar je eigen hart. Want wanneer je niet weet wie je bent kan je niet je eigen weg bewandelen...
Maar ook in de liefde en het licht met de ander.

Wij pakken elkaar telkens vast wanneer er iemand dreigt te vallen. Kom op, je kan het, je bent sterker dan je denkt etc. Ook zien wij dat er verschillende gradaties zijn in de groep lichtwerkers. Maar dat is nodig. Je kan niet allemaal in de voorste rij lopen. Doordat wij alles met elkaar delen leren wij van elkaar. We gaan dingen herkennen. Oh doe jij dat zo......? Dat herken ik, maar hoort dat er ook bij....? Zo werkt het met het licht. Het licht verheldert, het licht openbaart.

En 6 jaar verder hebben wij in die 6 jaar levens doorgewerkt waar wij geen weet van hadden. Maar die ons veel inzichten en doorzichten hebben gegeven..... we beginnen ons doel in dit leven op aarde steeds beter te begrijpen.

Namasté
Afbeeldingsresultaat voor nieuwe energie spiritueel

zaterdag 8 december 2018

Lichtwerker zijn is niet eenvoudig…...


Lichtwerker zijn is niet eenvoudig…...

Wat gebeurt er veel. ...... Je voelt het. 
Jij bent een mens die op aarde geboren is. Die de aarde verkozen heeft als leefgebied. Maar je was en bent een ziel die het leven op aarde heeft gekozen vanwege deze tijd.

JIJ wilde je letterlijk met ZIEL en zaligheid inzetten voor die mooie nieuwe aarde. Er was genoeg duister geweest op die aarde. Met jou persoonlijke inzet, hoe moeilijk ook soms, ben je aan het werk gegaan. Je bent in een heftig "intern" proces terecht gekomen. 

Een proces dat jouzelf en je leefomgeving intens heeft veranderd. Misschien verwonder je jezelf nog wel over de keuzes die je onlangs hebt gemaakt en die je naar een volledig nieuw levenspad hebben geleid.

Je komt door die hoge trilling steeds meer terecht op het pad van je zielenleven. Je hebt vele levens geleefd met je eigen WIJSHEID en je eigen INTENSIES (inzichten) en je bent daar ook vele levens voor "gestraft". Die angsten komen niet voor niets naar boven. Je voelt dat je steeds dichter naar je eigen opgeslagen wijsheid komt, die wijsheid die je bij je draagt in je "levensboek" en waar JIJ ook je overtuigingen hebt zitten. 

Maar oh die pijn die wij allemaal hebben moeten lijden.......
Weet dat je DIE pijn niet meer gaat lijden. Je komt nu door die hoge trilling in een hele nieuwe universele periode van ons zielenbestaan terecht. Nu mag je EINDELIJK zijn wie je al levens lang was en waar je zo naar verlangd hebt.

JIJ wordt niet meer verguisd en gaat niet meer op die brandstapel. Er zijn mensen die JOUW proces niet herkennen.... dat is wat anders. Maar door jouw licht en liefde te versterken, gaan ze echt anders naar jouw proces kijken. Verstijf niet in de woorden van de "anders wetende ander", maar hou je vast aan jezelf, jij voelt en weet wat je kwam doen.

Juist dat LICHT en daarom ben jij die dit leest.....een echte LICHTWERKER en die heeft veel doorstaan. Is sterk en kan dit proces aan. Wij hebben die verbondenheid met elkaar, pakken elkaars hand en voelen de verbinding in ons hart.

Namasté.

Afbeeldingsresultaat voor afbeeldingen spiritueel lichtwerker

vrijdag 16 november 2018

Jij bent het middelpunt van het universumWij zijn inmiddels de mens van de 3e D niet meer. 
Wij zijn letterlijk lichtwezens geworden. Licht in energie. 
Alles stroomt en alles is met elkaar verbonden.

Wij hebben in de 3e D geleerd dat wij niet egoïstisch mogen zijn. Nu is het precies andersom. 
JIJ bent het middelpunt van het universum. Alleen JIJ kunt jezelf helpen. 
Niemand anders kan dat. Zo is het eigenlijk altijd geweest. 
De ander kan je advies geven. Door je als een blaadje in de wind mee te laten voeren naar al die adviezen, daar raak je uitgeput van.

Jij bent het middelpunt van het universum. 
Je gaat net als een klein kind leren om om te gaan met de energie. 
Ook in de 3e D leerden wij dat al. Maar nu is het van groot belang dat je constant probeert te voelen wat er met je energie aan de hand is. 

Je bent veel gevoeliger geworden. Je neemt veel waar. 
Het is nu zaak dat je je dat ook bewust gaat worden. Wat voel ik, waarom voel ik me zo. 
Waarom voelde ik mij net wel goed en nu ineens niet. Wie is er voorbij gekomen. Aan wie heb ik gedacht. Heb ik net iets over iemand gelezen en mij in de energie met die ander verbonden. 
Heeft die ander zich met mijn energie verbonden etc. 

Je neemt de hele dag dingen in je energie op.
Het is een kwestie van trainen. Constant werken met je bewustzijn. Waarom voel ik mij zoals ik mij nu voel? Wat heb ik gegeten, waaraan heb ik gedacht. Alles is van invloed op je energie. Dit lijkt heel vermoeiend en dat is het in het begin ook, maar het heeft ook een andere kant.

Je kan met je eigen energie er veel meer aan veranderen dan vroeger. Bijvoorbeeld. Ik ging van huis en voelde mij goed. Nu na een half uurtje voel ik mij moe. Waar ben ik mee in aanraking gekomen? Ben ik veel te open met mijn energie geweest? Dus moet ik mij volgende keer wanneer ik naar buiten ga en met mensen in aanraking kom, mij leren afschermen. 

Ik wil alleen in mijn eigen energie blijven en niet in die van de ander. Dus zet ik mijzelf in het oude vertrouwde lichtei. Je maakt een ei van licht om je heen. Of iets dat je te binnenschiet. Je kan veel meer dan je denkt. Maar van belang is dat je je gaat afschermen. 

Voel je je toch moe en vervelend na die contacten buiten met de andere mensen, dan ga je je energieveld schoonmaken. Daar kan je altijd licht voor gebruiken. Zet jezelf in het licht en visualiseer dat de donkere energievlekken oplossen in dat mooie licht. JIJ bent constant het middelpunt. Je gaat dus steeds uit van hoe voel ik mij nu en waarom is dat gevoel veranderd.

Je kan je op een ander moment juist heel goed gevoeld hebben. Bijvoorbeeld tijdens een vakantie. Op het moment dat je je niet zo lekker voelt, ga je aan dat heerlijke moment terugdenken. Je visualiseert dat je weer daar bent en dat je weer van dat heerlijke moment kan genieten, net als toen.
Je verbindt jezelf dan met de heerlijke energie die je tijdens dat fijne moment ook om je heen had. Het klinkt ingewikkeld, maar het is een kwestie van bewustzijn en trainen. Je hebt nu de gevoeligheid om daar mee te werken.

Het is dus zo dat je energie heel snel naar een minder fijne energie kan gaan, door allerlei oorzaken, maar je kan je eigen energie ook heel snel weer opwaarderen naar een fijne lichtende energie.
Door te vliegen met de adelaar komt je energietrilling ook omhoog. Je kan veel meer dan je denkt. Je hebt zoveel mogelijkheden, dat je vergeet wat je allemaal kan.

Ga rustig proberen om met deze energie-oefeningen te werken. Je zal merken dat het je steeds beter af gaat. Het fijne ervan is dat het steeds gemakkelijker gaat.

Ook het eetpatroon vraagt veel aandacht. Voor het eten van bepaalde zaken, ga je voelen of het goed voelt. Heb je zin om dingen te eten die je jezelf voorschotelt of krijgt voorgeschoteld. Voelt het niet goed, eet het dan niet. Alles met een lage trilling (suiker, koffie, vlees, alcohol etc) brengt ook je energietrilling naar beneden. Na het eten daarvan zal je je dus minder energiek voelen. 

Pak niet onbewust naar dingen die je zonder erbij na te denken in je mond stopt. Je bent een lichtwezen en geen vuilnisbak. Waardeer het lichaam dat je hebt gekregen. Omring jezelf met zorg. Je bent het waard.

Jij bent het middelpunt van het universum. Dit heeft heel veel met zelfvertrouwen.... je zelf vertrouwen, te maken. Zijn de mensen in je directe omgeving het niet met je eens, maar voelt het voor jou wel goed, ga dan door. Ja natuurlijk het is heel vervelend, maar loop je eigen pad. Respecteer de ander, zoals jij gerespecteerd wil worden.

Jij bent een spiegel. En door de verhoging van onze schittering, spiegelen wij steeds intenser. Ook dat is voelbaar. Maar blijf jezelf trouw. Trouw aan je eigen mening en ervaring. Maar laat die ander ook de tijd om zijn/haar eigen pad te gaan en zelf dingen te ontdekken, die jij voor je gevoel al gevonden hebt. Wij lopen allemaal onze eigen weg. Maar blijf je bewust dat JIJ het middelpunt van het universum bent.

JIJ alleen kan voor jezelf en je eigen energie zorgen. Niemand kan dat voor je doen. JIJ bent je eigen kapitein op je schip. Laat je niet van de wijs brengen door de opmerkingen van de ander. Weet wat je weet. Voel wat je voelt en aarzel niet om eens wat uit te proberen. Maar voel vervolgens hoe je je daarbij voelde. Werd je energie mooier en intenser, dan is die weg heel geschikt voor jou. Voelde het helemaal niet goed, kreeg je als het ware een steen op je maag en pijn in je buik, doe het niet nog een keer. Dat is dan je leerproces.

Ga spelen als een kind. Open en eerlijk met jezelf in vol vertrouwen en verwondering. Maar weet dat JIJ het middelpunt van het universum bent. Zoals iedereen zijn eigen middelpunt van het universum is. Allemaal als sterretjes aan de hemel, zo hebben wij allemaal onze eigen weg te gaan en ons eigen licht te laten schijnen.

Gerelateerde afbeelding

zondag 2 september 2018

Jouw rol op aarde wordt sterker door samen met de ander die rol te vervullen. Hoe lees verder....


Wij zijn tezamen met Moeder Aarde verhoogd in trilling. Wij volgen dat op mijn pagina iedere dag. Hebben er als het ware naar toe geleefd. Maar toen was het zo ver en wat kan ik dan verwachten. Mensen merkten dat ze dingen anders waar zijn gaan nemen. Vooral het licht dat zo sterk aan intensiteit toeneemt, wordt gezien. De contouren van plaatjes in de natuur zijn scherper. Ook dat wordt wel gezien. Maar wat betekent het allemaal voor ons als mens.

De trillingen zijn hoger. Een hogere trilling draagt veel intenser. Wij zijn transparanter in onze trilling. Je kan het vergelijken met een olifant, de mens uit oude trage trilling. (Sorry voor deze vergelijking, ik heb heel intense bewondering voor de olifant. )Wanneer die olifant een klap krijgt, trilt zijn lichaam minder. Wanneer wij nu naar onszelf kijken in die hogere trilling dan zijn wij meer de vlinders aan het worden. Die zijn veel kwetsbaarder. Dat is niet moeilijk om je daar een voorstelling van te maken.

Een zware toon die tegen een dikke drilpudding komt, komt niet zo gemakkelijk naar binnen. Een hoge trilling tegen een kristallen glas heeft een heel ander effect. Het zijn een beetje manke vergelijkingen, maar je zal nu zeker begrijpen wat ik ermee bedoel.

Dat houdt dus in dat wij veel gevoeliger zijn voor prikkels die wij opvangen. De prikkels komen “harder” binnen en worden letterlijk intenser gevoeld. Dat is een hele belangrijke verandering in ons waarnemingsproces.

Maar de afgescheidenheid van ons als mensen is ook veranderd.
Wij functioneren niet meer als afgescheiden mensen. Ieder voor zich.
Nee, wij zijn nu letterlijk een collectief en daar ben jij en ik onderdeel in. Dat hebben wij altijd als een liefdevolle utopie gezien. Wij hebben daar al heel lang over gesproken, maar dat is nu een waarheid geworden. Dat heeft veel impact.

Wij zijn en komen allemaal vanuit dezelfde bron. Wij zijn gelijkwaardig aan elkaar. Wel verschillend, maar nu verschillende mensen in een totale eenheid.
Dat geeft verandering in ons gevoelsleven. Dat knaagt aan ons veiligheidsgevoel.

Nee wij geven onze eigenheid niet op. Wij zijn juist een bijzonder onderdeel in het grote orkest dat alleen een mooi stuk kan spelen wanneer ieder zijn EIGEN partij speelt. Maar hier zien wij wel wat dat samenspelen oplevert. Een enkele fluit, een enkele viool klinkt heel anders dan een groot orkest. Welnu het gaat dus niet meer over die afzonderlijke instrumenten al behouden die wel een belangrijke rol, maar het gaat nu om het totale orkest.

We kunnen het ook vergelijken met de waterdruppel in de oceaan. Iedere waterdruppel heeft de eigenschap van het water van die oceaan. Door ons allemaal als waterdruppels in die oceaan te zien, voelt het als een waar mierennest. Alle miljoenen waterdruppels krioelen door die oceaan. Dat geeft veel onrust. Die onrust geeft veel prikkels en daar kunnen wij niet zo goed tegen. Door je nu onderdeel van die totale grote oceaan te voelen, vallen alle waterdruppels weg en vormen wij samen (net als het orkest) een geheel. Dat geeft een weldadige rust en heel veel minder prikkels.

Wees niet bang om je eigenheid op te geven. Dat doe je in feite ook niet. Maar nu gaan wij samen een prachtig orkest vormen en iedereen laten genieten van het prachtige samenspel. Genieten voor het orkest, maar ook voor de mensen die komen luisteren. Niet alleen op aarde is dit orkest te beluisteren. De wisselwerking tussen de aarde en het universum wordt ook steeds sterker. Wij werken met elkaar en door elkaar. Speel je eigen instrument en geniet van het samenspel.

Afbeeldingsresultaat voor spiritual samespel in het universum