Waarom deze blog

Deze blog is bedoeld voor mensen die zich bezighouden met spiritualiteit en de verandering in de energie op aarde. Ik zal met enige regelmaat artikelen plaatsen die met dit onderwerp te maken hebben. Verder zal ik aanwijzingen geven van hoe je je het beste kan afstemmen op die nieuwe hogere energie. Ik hoop je vaak op mijn blog te mogen ontmoeten.

donderdag 20 december 2018

Jij bent het kind van het licht


Het duister roept het licht op…...

Voel JIJ wat IK voel?
Hoe kan ik nu voelen wat JIJ voelt en hoe kan JIJ voelen wat IK voel???
Ja het lijkt heel verwarrend en toch is het niet zo.
Het is kil, de natuur keert naar binnen.
Door de lange warme zomer is dit proces vertraagd.
Maar het is wel voelbaar.

De bomen gaan meer naar rust.
De dieren zijn minder actief….
Wij ook, maar toch anders.
Dit jaar geeft die donkere periode een bepaalde glans.
Het een kan niet zonder het ander.
Dus duister heeft licht nodig en andersom.

Maar heb je gemerkt dat juist in deze donkere periode wij heel sterk gefocust zijn op het licht?
Wij zien in het duister het licht ook veel helderder.
Het valt vele malen meer op dan wanneer wij in een lichte periode zouden zijn.
Een groot licht kan je moeilijk herkennen wanneer de zon volop op de aarde staat te schijnen.
En nu het duister zo van zich laat spreken, onze aandacht volledig op kan eisen,
nu zie je dat het LICHT, bijna roept naar ons…

Het uitschreeuwt: “Weten jullie niet dat IK de belangrijkste ben.”
Zonder mijn licht en warmte kunnen jullie niet leven.
Maar jullie zijn kinderen van de zon. Hebben jullie dat in al die levens niet begrepen.
Jullie leefden in het duister, maar jullie zijn kinderen van het licht.
Dat is juist wat het duister jullie komt vertellen.

Hebben jullie nu begrepen dat wij elkaar versterken.
Jullie hebben vele levens vanuit het duister geleefd.
Nu is de wending ingezet.
Jullie laten het duister achter jullie.
Kijken in verwondering van het kind in jezelf naar het licht.
Het licht dat je zo intens hebt gemist.
Niet wetend en begrijpend dat je het in je eigen hart meedroeg,
al die levens lang.

Maar nu is de tijd dat het licht weer gezien en herkend mag worden.
Het licht zijn eigen plek weer krijgt.
Het licht dat al het leven op aarde stimuleert.
Voel je verbonden met dit “heilige licht” dat de verbinding is tussen jouw en het universum.
Het kind van het licht werd geboren, weet dat wij allemaal kinderen van het LICHT zijn…..

 Namasté
Afbeeldingsresultaat voor spiritueel kind van het licht

woensdag 19 december 2018

Licht en Liefde


Licht en liefde

Zo mooi dit contrast in die donkere dagen.
Voel je dat licht?

Het is zo anders dan andere jaren.
Wij zitten in de lange donkere periode van het jaar.
Bijna 21 december, de Solstice, de terugkeer van de zon.

Geen jaar zijn wij zo intens naar het licht getrokken als dit jaar.
Wij zien dat de avonden lang zijn. Kaarsen branden volop.
Maar het licht in onszelf daar worden wij telkens naar toe getrokken.
Je voelt het. Er is een blijdschap in onze harten.

Die blijdschap brengt ons terug naar ons innerlijke kind.
Wij voelen weer die verwondering.
De verwondering over de veranderingen in onszelf.
Wij delen dit met elkaar en zodoende wordt het nog meer versterkt.
Alles dat je deelt vermeerdert.

Zo werkt het. Uitersten stimuleren elkaar.
Zo in ons zelf, maar ook in de wereld.
Er komt meer licht, liefde, verbondenheid, blijdschap, delen van goederen etc.
Ook het duister laat van zich spreken.
Dat is een wezenlijk onderdeel van de verandering op aarde.

Door je eigen licht en blijheid zo intens te voelen, ga je anders in die transformatie van het duister staan. Je voelt verdriet, maar je eigen licht is zo sterk dat het jou door dat zware gevoel van het duister kan heen halen.
Het is alsof een sterke hand je steeds opvangt wanneer je dreigt te vallen….
Het is niet alsof. Het is zo.

JIJ hebt zo hard gewerkt dat je hart open is gegaan.
Je hebt de verbinding met het grote universum gelegd.
Het universum is vol van mooie lichtende energie en die werken net zo hard als wij om dat licht permanent op aarde te krijgen.

Wij hebben een samenwerkingsverband.
Dat zijn wij lang, heel lang geleden samen aangegaan.
Maar nu is jouw eigen licht zo sterk dat je het niet meer hoeft te geloven….. je WEET het en je VOELT het. Dat geeft kracht en vertrouwen. Dat geeft die blijheid die je voelt.

De verbinding met thuis is hersteld, zoals die altijd is geweest, maar door het duister werd overschaduwd. Dit is nu voorbij. Wij kunnen weer bij ons eigen licht en die verbinding is weer open. Ga hiervan genieten. Voel ieder moment dat licht en die warmte en weet dan dat je nooit meer alleen zal zijn.


 Namasté 
Afbeeldingsresultaat voor Spiritueel zonnewende

dinsdag 18 december 2018

Het lichtend pad


De energie is zo intens dat je het wel moet voelen….
Je kan er niet om heen.
Maar in deze donkere dagen trekt het LICHT heel sterk aan ons.
De uitersten versterken elkaar.
Het licht geeft ons richting.

Net als in de tunnel, geeft het licht de richting aan.
Je hart laat je zien waar je kijken moet.
Ja dat klinkt verwarrend, maar wanneer je dat eenmaal herkend hebt zal het je veel vrede en rust geven.
Je denken maakte je verward. Je zag, maar herkende het eigenlijk niet.
Dus ging je maar die kant uit waarvan je dacht: “Het is de juiste kant…..”.
Maar dat bleek lang niet altijd waar te zijn.

Door het volgen van die “bedachte” richtingen, kwam je je lessen tegen.
Nu na het breken van je hart, komt er licht binnen.
Dat licht is verbonden met je leiding vanuit het universum
Jij bent onlosmakelijk verbonden via je zielenlijn aan de begeleiders die in het universum aan het werk zijn.

Een onderdeel van hun werk is om ons op Moeder Aarde te begeleiden.
Voor ons en voor de aarde zelf is dit gehele “plan” opgesteld.
Daarom is je hart nu je belangrijkste gids.
Het is je verbindingslijn, je levenslijn, met het universum en dat geeft vrijheid en veiligheid.
Vertrouwen is natuurlijk weer heel belangrijk.
Want vertrouw je dit gevoel niet dan val je terug in het denkproces, met de daarbij behorende richtingen……

Ga in meditatie, voel je lijnen in je hart. Voel de verbindingen.
Voel dat er altijd een liefdevolle energie is die je beschermt.
Je mag je laten vallen in die eindeloze liefde, die je “verdient” hebt met al je inspanning en geploeter.
We zijn er nog niet. Maar door deze stap te zetten en die verbinding te maken gaat er veel veranderen.

Kom binnen in de nieuwe periode van LICHT en LIEFDE.
Weet dat er altijd warme armen om je heen zijn.
Dat er altijd iemand achter je staat.
Dat er altijd iemand is die je opvangt.

Het is aan jou om dit vertrouwde pad te gaan volgen en je
gedragen te weten.

Voel dat je indianenleven weer naar de oppervlakte komt.
Daar heb je dit al geleerd. Ga terug naar die emoties en volg het…..
JIJ bent die lichtwerker en DIT is jouw LICHTEND PAD

Afbeeldingsresultaat voor Spiritueel het lichtend pad

zaterdag 15 december 2018

Vertrouw en laat je leiden naar je eigen licht.


Vertrouw en laat je leiden naar je eigen licht.

Het klinkt zo afgezaagd.
Iedere keer weer…… wat stijgt die energie hard.
En toch is geen dag hetzelfde. Brengt iedere stijging weer een hele andere energie.
Waar kunnen wij nu de sleutel vinden die de deur van ons hart van slot kan halen?

Die sleutel is het woord VERTROUWEN.
In de 3e dimensie dachten wij na over alles wat er met ons en ook in onszelf gebeurde.
Wij wilden alles met ons verstand beredeneren. Alles kreeg via onze gedachten een plek.
Wanneer wij met onze gedachten hadden uitgevonden, hoe het zat en waar het voor diende, kregen wij een zekere rust.

Nu gaat die verandering in onszelf in een heel hoog tempo. Maar deze veranderingen zijn letterlijk van een andere orde. Deze veranderingen zijn niet met via onze gedachten te beredeneren.
Je kan een emotie, je gevoel toch ook niet beredeneren.
Je kan het een naam geven. Maar die naam omvat bij lange na niet de emotie zelf.

Daar ligt nu de sleutel voor het functioneren in die 5e dimensie.
Hier wordt er iets geheel anders van je gevraagd.
Naast het opruimen en loslaten van oude doorleefde emoties, zijn wij heel sterk en in hoog tempo onderhevig aan een niet onder woorden te brengen verandering . Deze verandering is echt niet in woorden uit te drukken. Je kan het in woorden benaderen, maar je krijgt het niet in zijn geheel omvat.

Wat kan je dan gaan doen?
Ik maak er een visueel beeld van.
Je staat aan de rand van een ravijn. Er staat iemand naast je waar je alle vertrouwen in hebt.
Die vraagt je naar beneden te springen. Begrijpelijk zeg je: “Maar dat durf ik niet…...”.
Nu is het aller belangrijkste…. Durf je jezelf en die ander (je sterke beschermengel) zo te vertrouwen dat je in die afgrond (de nieuwe dimensie) durft te springen, in de wetenschap dat je daar vindt waar je altijd al naar op zoek was?

Daar ligt zo ongeveer de sleutel.
Durf jij jezelf en je spirituele begeleiders zodanig te VERTROUWEN dat je de oude “vertrouwde” periode van de 3e dimensie los wil laten om over te gaan naar die mooie, vernieuwde energie van de 5e dimensie. Ja het voelt in eerste instantie als een obstakel. Een behoorlijke hobbel op je levenspad. Maar vergeet niet dat JIJ daarom hier bent op aarde. Om die stap te kunnen en mogen maken.

Wanneer je naar beneden springt, omgeven door alle mogelijke liefde en zorg die er voor jou is, zal je ervaren dat het een van de mooiste beslissingen in je leven is geweest. De vrijheid, de liefde, de verbondenheid met elkaar te mogen ervaren. Het nemen van die beslissing is niet gemakkelijk. Wij hebben allemaal wel eens het gevoel gedragen te worden door een bijzondere energie.
Die energie is voor jou aanwezig. Nu aan jou om je eigen beslissing in dit mooie, maar intense proces te gaan nemen.

Nogmaals het is niet gemakkelijk, maar na die “sprong” kom je letterlijk terecht in een geheel andere “wereld” en zal je hart zich nog meer met liefde en licht kunnen verbinden.

Namasté

Afbeeldingsresultaat voor afbeeldingen spiritueel overgang 3 naar 5 dimensie

vrijdag 14 december 2018

De veranderingen in onszelf…...


De veranderingen in onszelf…...

Die snel stijgende energie maakt verandering in onszelf steeds duidelijker.
Moeder Aarde stijgt naar steeds hogere frequenties en wij stijgen mee in ons eigen tempo.
In hoog tempo aan het veranderen van de 3e naar de 5e dimensie.

Wij voelen nu echt dat die verandering in onszelf doorzet.
Ons voelen en invoelen gaat een bewustere plaats innemen.
Het denken, dat altijd de overhand heeft gehad, wordt langzaam aan terug gedrongen.
Wij staan meer open voor onze gevoelens.
Voor beelden die wij zien.

Daar worden wij ons bewuster van.
De verbinding aarde – universum wordt intenser voelbaar.
Wij voelen dat het hulp en verbinding is.
Wij sterke zielen voeren een “strijd”. Een strijd met het doel om ons allen naar een beter leven op aarde te brengen. De aarde, die bijzondere planeet, mag dan weer haar eigen unieke plek innemen.
De aarde waar het hele universum naar kijkt.

Wij voelen nu de terugkeer naar ons zielenleven.
Onze ziel leeft niet vanuit het “denken”.
Door de verhoging van de trilling in onze energie komen wij steeds meer in het ervaren en beleven van die 5e dimensie terecht. Wij zijn aan het oefenen en spelen met onze nieuwe vaardigheden.
Wij voelen, dromen, ervaren er flink op los. Het is een pittig, maar mooi proces.

Wij gaan meer visualiseren en merken de uitwerking daarvan.
Het simpele voorbeeld om een parkeerplek voor jezelf te visualiseren wordt steeds meer gebruikelijk. We gaan het “normaal” vinden om het zo te doen.
Het is bijzonder hoe mooi en geleidelijk die omslag zich aan het voltrekken is.
We gaan intensiever voelen dat de mensen die overgegaan zijn naar die andere energievorm, ook nog steeds bij ons zijn. Dat wij geen afscheiding kennen, dat wij die zelf bedacht hadden.
Door dit veranderende gevoelsleven gaan wij het leven als zachter ervaren.

Wij weten en voelen ons gedragen door de ander. Alles is immers met elkaar verbonden. Dat zeggen wij al heel lang, maar nu ervaren wij dat veel sterker.
Door die verbondenheid kan ons licht en liefde nog sterker gaan stromen en daarmee versnellen wij dit proces van het licht brengen op aarde.

Dat de donkere maand december, dus voor jou nu juist een maand van het licht mag worden.
Heb het goed.

Namasté

Afbeeldingsresultaat voor spirituele afbeeldingen veranderingen in onszelf


donderdag 13 december 2018

December een maand met een heel andere energie


December een maand met een heel andere energie
Toch is het mooi om te zien hoe wij in deze decembermaand heel anders functioneren dan in die hele warme, hete zomermaanden. Sta je daar wel eens bij stil?
In die zomermaanden treed je naar buiten. Je laat veel meer van jezelf zien.
Je draagt veel minder kleding. Alles wordt gezien. Je leeft voornamelijk buiten.
Nu met deze donkere dagen van december, keer je naar binnen.
Je bedekt je lichaam met dikke kleding, je laat naar buiten toe weinig van jezelf zien.
Je kijkt ook veel meer naar binnen.

Wij zijn veel meer op onszelf, terwijl wij zeker die ander niet kunnen missen.
Want die feestdagen leggen onze emoties echt onder een vergrootglas.
De pijnen die wij bij ons dragen, worden nu ook anders gevoeld dan in de zomer.
In de zomer vlieg je er letterlijk gemakkelijker even uit.
Nu je meer binnen bent is er minder afleiding.

De foto’s en verhalen in tijdschriften belichten het “
gezellig” samenzijn met de feestdagen.
Maar voor lang niet iedereen zijn dat gezellige, laat staan gemakkelijke dagen.
Dat voel je al in de aanloop naar die dagen.
Niet iedereen waar wij van hielden is nog om ons heen.
De pijn wordt ook in dit licht uitvergroot.
Die pijn kan niemand van je wegnemen.

Probeer te zien wat je WEL hebt en richt je op de mooie kanten die in jou zijn.
Je hebt zo hard aan jezelf gewerkt, dat jij jezelf niet kan vergelijken met de mens die JIJ vorig jaar was. Probeer daarom ook eens je heel anders op die feestdagen te richten.
Mediteer eens op die dagen en voel wat je misschien al wel jaren anders had willen doen.
Misschien is het NU wel de tijd om het ook een helemaal anders te gaan doen.

Laat vooral het LICHT en de LIEFDE voor jezelf stromen. Versterk die warmte met lekker dikke truien en vesten. Zorg goed voor jezelf. JIJ bent het licht en het stralende middelpunt.
Dat is het belang van deze maand voor jou. JIJ bent een stralende ster geworden. Je mag nu ook dat naar buiten laten zien. De mensen zullen in verwondering naar je kijken.
Laat zien wie je bent. Laat zien hoe je veranderd bent. Omarm jezelf en zo kan je ook de liefde voor de ander toelaten. Die liefde komt dan misschien wel uit een heel onverwachte hoek…….

Heb het goed.

Namasté


Gerelateerde afbeelding

woensdag 12 december 2018

Van 12-12-2012 naar 12-12-201812-12-2012 naar 12-12-2018
Vandaag precies 6 jaar geleden, dat wij reikhalzend uitkeken naar die datum 12-12-12.
Wij hadden het gevoel dat wij dan in het beloofde land, de nieuwe wereld en alle denkbeelden die wij daarover hadden, terecht zouden komen.
Nu 6 jaar verder, bleek dat beeld echt een beeld te zijn dat door de menselijke geest was bedacht.........

Maar wat zijn wij in een mooie periode van liefde en licht terecht gekomen. Wat zijn wij onszelf letterlijk tegengekomen. Maar ook hebben wij allemaal onze eigen krachten ONTdekt.
Wij hebben er levens lang over gedaan om onszelf te ontdekken en te leren kennen. En zie wat er gebeurde.

De krachtige lichtwerkers gingen letterlijk hun lichtend pad volgen. Het lichtend pad naar je eigen hart. Want wanneer je niet weet wie je bent kan je niet je eigen weg bewandelen...
Maar ook in de liefde en het licht met de ander.

Wij pakken elkaar telkens vast wanneer er iemand dreigt te vallen. Kom op, je kan het, je bent sterker dan je denkt etc. Ook zien wij dat er verschillende gradaties zijn in de groep lichtwerkers. Maar dat is nodig. Je kan niet allemaal in de voorste rij lopen. Doordat wij alles met elkaar delen leren wij van elkaar. We gaan dingen herkennen. Oh doe jij dat zo......? Dat herken ik, maar hoort dat er ook bij....? Zo werkt het met het licht. Het licht verheldert, het licht openbaart.

En 6 jaar verder hebben wij in die 6 jaar levens doorgewerkt waar wij geen weet van hadden. Maar die ons veel inzichten en doorzichten hebben gegeven..... we beginnen ons doel in dit leven op aarde steeds beter te begrijpen.

Namasté
Afbeeldingsresultaat voor nieuwe energie spiritueel

zaterdag 8 december 2018

Lichtwerker zijn is niet eenvoudig…...


Lichtwerker zijn is niet eenvoudig…...

Wat gebeurt er veel. ...... Je voelt het. 
Jij bent een mens die op aarde geboren is. Die de aarde verkozen heeft als leefgebied. Maar je was en bent een ziel die het leven op aarde heeft gekozen vanwege deze tijd.

JIJ wilde je letterlijk met ZIEL en zaligheid inzetten voor die mooie nieuwe aarde. Er was genoeg duister geweest op die aarde. Met jou persoonlijke inzet, hoe moeilijk ook soms, ben je aan het werk gegaan. Je bent in een heftig "intern" proces terecht gekomen. 

Een proces dat jouzelf en je leefomgeving intens heeft veranderd. Misschien verwonder je jezelf nog wel over de keuzes die je onlangs hebt gemaakt en die je naar een volledig nieuw levenspad hebben geleid.

Je komt door die hoge trilling steeds meer terecht op het pad van je zielenleven. Je hebt vele levens geleefd met je eigen WIJSHEID en je eigen INTENSIES (inzichten) en je bent daar ook vele levens voor "gestraft". Die angsten komen niet voor niets naar boven. Je voelt dat je steeds dichter naar je eigen opgeslagen wijsheid komt, die wijsheid die je bij je draagt in je "levensboek" en waar JIJ ook je overtuigingen hebt zitten. 

Maar oh die pijn die wij allemaal hebben moeten lijden.......
Weet dat je DIE pijn niet meer gaat lijden. Je komt nu door die hoge trilling in een hele nieuwe universele periode van ons zielenbestaan terecht. Nu mag je EINDELIJK zijn wie je al levens lang was en waar je zo naar verlangd hebt.

JIJ wordt niet meer verguisd en gaat niet meer op die brandstapel. Er zijn mensen die JOUW proces niet herkennen.... dat is wat anders. Maar door jouw licht en liefde te versterken, gaan ze echt anders naar jouw proces kijken. Verstijf niet in de woorden van de "anders wetende ander", maar hou je vast aan jezelf, jij voelt en weet wat je kwam doen.

Juist dat LICHT en daarom ben jij die dit leest.....een echte LICHTWERKER en die heeft veel doorstaan. Is sterk en kan dit proces aan. Wij hebben die verbondenheid met elkaar, pakken elkaars hand en voelen de verbinding in ons hart.

Namasté.

Afbeeldingsresultaat voor afbeeldingen spiritueel lichtwerker