Waarom deze blog

Deze blog is bedoeld voor mensen die zich bezighouden met spiritualiteit en de verandering in de energie op aarde. Ik zal met enige regelmaat artikelen plaatsen die met dit onderwerp te maken hebben. Verder zal ik aanwijzingen geven van hoe je je het beste kan afstemmen op die nieuwe hogere energie. Ik hoop je vaak op mijn blog te mogen ontmoeten.

donderdag 21 mei 2020

Het universum heeft de leiding…..


Plotseling stond de wereld stil.
Het was alsof het universum aan de rem had getrokken.

Alles kwam tot stilstand.
Het hoger, sneller, verder, nog beter, etc. was tot stilstand.

Niet massaal hier of daar naar toe.
Het verkeer verstomde.

Alles is veranderd.
Hoe ver gaat dit door?

Heel ver en dat is precies de bedoeling.

Wij zien de natuur en alles wat mee samenhangt tot rust komen.

Die rem op de samenleving is niet alleen geboren uit angst.
Waarom gaat de hele wereld in het slot?
Die stilstand leert ons dat er andere dingen veel belangrijker zijn.
Wij kunnen welvaart en welzijn op een heel andere manier verwerven.

Vliegvelden hoeven niet uitgebreid te worden wanneer er bijna lege toestellen vliegen.
Autowegen hoeven niet verbreed te worden, want er is nauwelijks aanbod, etc.

Door alles in een klap open te gooien, zou alles terugkeren naar het “oude”.
Het universum houdt ons op “hold”.
Leert ons om op een andere manier met onszelf en de natuur om te gaan.
De lucht is schoner.

De kinderen zijn op school in kleinere groepen opgevangen.
De leerkrachten kregen een andere kijk op deze kleine groepen.
Ze kregen de tijd en de ruimte voor observatie.

De kinderen kregen een andere kijk op hun klasgenootjes.
Hun favoriete vriendjes zaten in de andere groep,
maar deze kinderen waren toch ook wel heel leuk en aardig.
Het gaf geen beperking, het gaf een verruiming van hun kijk.

Niet alles is wat het lijkt.

Niet meer in grote kuddes met elkaar op stap.
De aandacht werd, onder invloed van het universum, van buiten naar binnen gericht.

Door het licht in onszelf te vinden, kunnen wij daarna het licht in de groep versterken.

Wij kunnen niet het licht in de groep versterken, wanneer niet eerst onze eigen vlam brandt.

Je kan alleen de ander van licht voorzien, wanneer jezelf licht draagt.

Zo heeft het universum ons van de aandacht naar de buitenwereld,
naar de aandacht in onszelf gebracht.

Dat is de pijler waar de nieuwe maatschappij op rust.

Verbeter de wereld begin bij jezelf.
Gezegden zijn er, omdat ze levens lang wijsheid in zich dragen.

Wij zijn door het universum verstoken van onze kuddegeest.
Wij werden naar binnen gekeerd en daar ontdekten wij wat wij nog steeds niet gezien hadden.
Dat wij het hele universum in ons dragen.
Dat wij een universum in het klein zijn.
Dat wij met alles en iedereen verbonden zijn.

Dat was precies de bedoeling.
Want alleen wijzelf zijn het uitgangspunt voor die nieuwe samenleving.

Door onszelf in krachtig licht te zetten, maken wij onze schakel sterk.
Die sterke schakels zijn nodig om die nieuwe wereld vorm te geven.

Ons land niet bedekt met asfalt, maar met natuur.
Natuur die ons ondersteunt in de trilling van de hogere dimensies.

Verbind je met het licht en je zal het grotere plaatje van het universele plan gaan zien.

Namasté
Martha Krul

Mensaje de los doctores del Cielo: “Aceptar la Encarnación” a través de Cathy Hinri | Compartiendo Luz con Sol