Waarom deze blog

Deze blog is bedoeld voor mensen die zich bezighouden met spiritualiteit en de verandering in de energie op aarde. Ik zal met enige regelmaat artikelen plaatsen die met dit onderwerp te maken hebben. Verder zal ik aanwijzingen geven van hoe je je het beste kan afstemmen op die nieuwe hogere energie. Ik hoop je vaak op mijn blog te mogen ontmoeten.

dinsdag 23 juli 2019

Aartsengel Gabriel: "De afgescheidenheid van de 3e dimensie wordt minder."


Aartsengel Gabriel – via Martha Krul

De grote verandering op aarde is in een sterke fase terecht gekomen.
De mens reageert daar dit maal anders op dan de vorige keren.
De mens wordt steeds meer zichzelf.

Wij willen daar onze bewondering over uitspreken.
Het is bijzonder dat wij de mens zo zien veranderen.

Voor dat deze bijzondere transformatie op aarde zijn aanvang nam,
had de mens zijn grote twijfels.
Maar nu, nadat de mens al zoveel heel doorstaan, komt er steeds meer vertrouwen.

De mens die vertrouwt kan veel meer genieten.
De mens die vertrouwt vindt zijn rust.

Doordat de mens meer gaat vertrouwen, kan hij zichzelf ontplooien.
Komen zijn mooie eigenschappen naar de oppervlakte.

De mens komt in het licht van zichzelf.
Hij begint de verbinding te zien tussen hemzelf en ons hier in het universum.
De verandering in afgescheidenheid gaat eindigen.
De dualiteit neemt andere vormen aan.

De mens geeft meer licht op aarde dan hij zelf doorheeft.
De mens ondersteunt het transformatieproces veel intensiever dan hij denkt.

De mens is geen geringe schakel in dit proces.
De mens is van onschatbare waarde.

Wij hebben heel veel bewondering voor de zielen die op aarde werken.
Dat kunnen wij niet genoeg herhalen en uitspreken.

De mens gaat nu het moeilijkste deel achter zich laten.
De negatieve invloed van de 3e dimensie is aan het verdwijnen.

De mens is licht.
De mens versterkt het licht.

Wij zijn u daar heel dankbaar voor.

Gerelateerde afbeelding